PAS en grup titulació C-C1

 

  DONA HOME
 ANY % %
2008 282 56,1 221 43,9
2009 280 55,8 222 44,2
2010 343 58,3 245 41,7
2011 345 57,8 252 42,2
2012 378 58,7 266 41,3
2013 383 58,3 274 41,7
2014 376 58,3 269 41,7
2015 368 57,1 277 42,9
2016 364 57,9 265 42,1

 

 

Font: elaboració per la UI a partir de les dades proporcionades per la UTC (UA)