pas en règim laboral

 

  DONA HOME
ANY  % %
2008 107 51,2 102 48,8
2009 89 41,8 124 58,2
2010 91 45,5 109 54,5
2011 92 46,9 104 53,1
2012 77 49,0 80 51,0
2013 96 45,7 114 54,3
2014 81 43,3 106 56,7
2015 70 41,4 99 58,6
2016 81 50,9 78 49,1

 

 Font: elaboració per la UI a partir de les dades proporcionades per la UTC (UA)