PAS funcionariat interí

  

  DONA HOME
 ANY % %
2008 160 64,5 88 35,5
2009 173 66,3 88 33,7
2010 184 64,6 101 35,4
2011 179 65,3 95 34,7
2012 172 65,4 91 34,6
2013 169 65,3 90 34,7
2014 176 64,2 98 35,8
2015 196 61,8 121 38,2
2016 222 62,2 135 37,8

 

 

Font: elaboració per la UI a partir de les dades proporcionades per la UTC (UA)