Actuacions enfront de situacions d'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament per orientació sexual

 

 

 

  MOTIU (*)
ANY ASSETJAMENT SEXUAL (AS)
ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE (ARS) ASSETJAMENT PER ORIENTACIÓ SEXUAL (AOS)
DOBLE MOTIU: AS I ARS
2016 0 0 0 2
2017 1 0 0 0
2018 1 1 0 0
2019 0 0 0 1
2020 0 0 0 1
TOTAL MOTIU 2 1 0 4

Font: elaboració per la UI a partir de les dades proporcionades per la UTC (UA)

 

 

*Nota: tots els procediments (casos) s'han resolt mitjançant resolució formal, a excepció del cas de 2017 que es va resoldre per mediació.