Saltar apartados

universitat alacant UA

Avions

En els últims anys, l'interès dels poders públics per les qüestions relacionades amb la igualtat de gènere ha experimentat un notable creixement que es concreta en l'aprovació d'una sèrie de lleis encaminades a la remoció dels obstacles que segueixen impedint que la igualtat entre dones i homes prevista per la llei siga realment efectiva.

Sota aquest paraigua legislatiu, els diferents àmbits que conformen l'entramat social han d'adoptar estratègies que propicien en la seua àrea d'activitat i d'influència l'objectiu de la igualtat de gènere. La Universitat, pel seu paper d'institució transmissora de valors, no solament no pot romandre aliena a aquesta dinàmica de promoció de l'equitat, que s'està consolidant en tot l'Estat, sinó que es veu obligada, per lleis que l'afecten específicament, a promoure l'impuls cap a la igualtat entre dones i homes en l'àmbit acadèmic.

La Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes preveu un instrument molt valuós per a propiciar la consecució d'aquest objectiu: els plans d'igualtat.
Els plans d'igualtat, segons els defineix l'article 46 de l'esmentada llei, són, "un conjunt ordenat de mesures adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir en l'empresa la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe. Els plans d'igualtat fixaran els objectius concrets d'igualtat que caldrà aconseguir, les estratègies i pràctiques que caldrà adoptar per a la seua consecució, així com l'establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats".
(Extracte de la Presentació del "I Pla d'Igualtat d'Oportunitats de Dones i Homes de la UA" )

 

 

Unitat d'Igualtat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9644

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464