Saltar apartados

2013

 

RESOLUCIÓ

El Centre d'Estudis sobre la Dona rep el I Premi Igualtat-UA

El Premi "IGUALTAT-UA" reconeix totes aquelles persones, col·lectius, entitats o institucions, tant públiques com a privades, pertanyents o no a la UA, que per la seua trajectòria o labor hagen contribuït a la promoció de la igualtat de gènere.

Vídeo del CED

 

CONVOCATÒRIA DEL PREMI IGUALTAT- UNIVERSITAT D’ALACANT – 2013

 

 IGUALDAD

PREÀMBUL

El I Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de la UA (2010-2012) estableix, entre les mesures de sensibilització i promoció de la igualtat de gènere, la celebració d'un acte de reconeixement a la persona o entitat; o a la Facultat, Departament, Institut o Centre propi, que s'haja destacat per les seues actuacions en defensa de la igualtat entre dones i homes.

Atès que un dels objectius prioritaris entre les polítiques i accions que persegueixen la promoció de la igualtat entre dones i homes en entorns universitaris ha sigut visibilitzar l'aportació de les acadèmiques en l'avanç i progrés social, el premi “IGUALTAT-UA 2013”, podrà també reconèixer les trajectòries professionals que exemplifiquen l'excel·lència de les acadèmiques. El seu reconeixement públic permet trencar la visió androcèntrica que sobre la ciència, la investigació i l'Acadèmia ha dominat dibuixant una imatge més pròxima a la realitat en la mesura que la presència de les dones en l'espai públic acadèmic és cada vegada major.

El premi “IGUALTAT-UA 2013” dóna continuïtat i institucionalitza el compromís de la UA per la promoció de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones i consistirà en una obra artística creada especialment per a l'ocasió.

CANDIDATURES

Podran optar al Premi “IGUALTAT-UA 2013” totes aquelles persones, col·lectius, entitats o institucions, tant públiques com a privades, pertanyents o no a la UA, que per la seua trajectòria o labor hagen contribuït a la promoció de la igualtat de gènere en qualsevol d'aquests àmbits:

  • Elaboració de recursos docents amb perspectiva de gènere
  • Consecució de projectes d'investigació que prenguen com a objecte d'estudi la desigualtat entre dones i homes.
  • Activitats de sensibilització sobre discriminació i desigualtat de gènere.
  • Iniciatives que promoguen el desenvolupament de valors per a la igualtat entre les i els estudiants.
  • Implementació de mesures de conciliació de la vida familiar, personal i laboral.
  • Accions, treballs o projectes (culturals i esportius) que promoguen la igualtat entre dones i homes i/o que contribuïsquen a la ruptura d'estereotips de gènere.
  • Trajectòries professionals d'excel·lència acadèmica.
  • Qualsevol un altre que es considere adequat a la finalitat del premi.

La iniciativa per a proposar candidatures al Premi podrà partir de Facultats, Escola Politècnica Superior, Departaments, Instituts Universitaris d'Investigació, Consell d'Estudiants, per acord dels seus respectius òrgans col·legiats, o del Consell de Direcció.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

El termini de presentació de candidatures comença l'endemà de la publicació en el BOUA i finalitza el 20 de febrer de 2013. Les propostes es presentaran en el Registre General de la Universitat, dirigides a la Unitat d'Igualtat de la UA, d'acord amb el següent model de sol·licitud.

Les propostes hauran d'estar motivades i s'acompanyaran del currículum vitae de la persona candidata o, en el cas de col·lectius, entitats o institucions, d'una memòria de les activitats realitzades que fonamente la seua candidatura.

L’imprès de presentació de candidatures pot obtenir-se a la pàgina web de la Unitat d’Igualtat.

 

CONCESSIÓ

La Comissió d'Igualtat d'Oportunitats de Dones i Homes de la UA valorarà les candidatures rebudes i elevarà al Consell de Govern la petició de concessió del Premi per a la candidatura que haja obtingut, mitjançant votació, el major respatler.

El Consell de Govern en la seua sessió ordinària del mes de febrer determinarà si concedeix o no el Premi “IGUALTAT-UA 2013” a la candidatura seleccionada per la Comissió d'Igualtat d'Oportunitats de Dones i Homes de la UA.

La candidatura premiada pel Consell de Govern es farà pública en la web de la Unitat d'Igualtat.

El Premi “IGUALTAT-UA 2013” es lliurarà en un acte públic solemne a realitzar en el marc de la celebració institucional del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.

 

Unitat d'Igualtat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9917

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464