Saltar apartados

2015

 

 

 

RESOLUCIÓ DEL PREMI IGUALTAT - UNIVERSITAT D'ALACANT - 2015 

El Consell de Govern de la Universitat d'Alacant celebrat el 24 de febrer de 2015 ha acordat per unanimitat concedir el Premi igualtat 2015 a la professora de la Universitat de País Basc, Marta Macho Stadler.

CONVOCATÒRIA PREMI IGUALTAT - UNIVERSITAT D'ALACANT - 2015 (BOUA 12-01-2015)

OBJECTE

El Premi IGUALTAT-UA institucionalitza el compromís de la UA per la promoció de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Aquest reconeixement es va concedir per primera vegada l’any 2013, coincidint amb els actes commemoratius del Dia Internacional de la Dona.
El Premi IGUALTAT-UA té per objecte reconèixer les persones, col·lectius, entitats o institucions que hagen destacat per les seues actuacions en defensa de la igualtat entre dones i homes. El premi IGUALTAT-UA també podrà reconèixer les trajectòries professionals que exemplifiquen l’excel·lència de les acadèmiques en visibilitzar l’aportació de les dones a l’avanç científic i al progrés social, i trencar així amb la visió androcèntrica que ha planejat tradicionalment sobre la ciència, la investigació i l’Acadèmia.

CANDIDATURES

Podran optar al Premi IGUALTAT-UA totes les persones, col·lectius, entitats o institucions, tant públiques com privades, pertanyents o no a la UA, que per la seua trajectòria o labor hagen contribuït a la promoció de la igualtat de gènere en qualsevol d’aquests àmbits:
- Elaboració de recursos docents amb perspectiva de gènere.
- Consecució de projectes de recerca que prenguen com a objecte d’estudi la desigualtat entre dones i homes.
- Activitats de sensibilització sobre discriminació i desigualtat de gènere.
- Iniciatives que promoguen el desenvolupament de valors per a la igualtat entre l’alumnat.
- Implementació de mesures de conciliació de la vida familiar, personal i laboral.
-Accions, treballs o projectes (culturals i esportius) que promoguen la igualtat entre dones i homes o que contribuïsquen a la ruptura d’estereotips de gènere.
-Excel·lència acadèmica.
-Qualsevol altre que es considere adequat a l’objecte del premi.

PROPOSTA DE CANDIDATURES

La iniciativa per a proposar candidatures al Premi podrà partir dels òrgans i estructures de la UA següents:
a)   Facultats, Escola Politècnica Superior, Escola de Doctorat, departaments i instituts universitaris de recerca, i qualsevol altre Centre de la UA.
b)   Consell d’Estudiants.
c)   Organitzacions sindicals amb representació en la UA.
d)   Consell de Direcció.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

El termini de presentació de candidatures comença l’endemà de la publicació en el BOUA i acaba el 12 de febrer de 2015.
Les propostes es presentaran en aquest formulari, a través del Registre General de la Universitat, dirigides a la Unitat d’Igualtat de la UA.
Les propostes han d’estar motivades i s’acompanyaran del currículum vitae de la persona candidata o, en el cas de col·lectius, entitats o institucions, d’una memòria de les activitats realitzades que fonamente la candidatura. 

CONCESSIÓ

La Comissió d’Igualtat d’Oportunitats de Dones i Homes de la UA valorarà les candidatures rebudes i elevarà al Consell de Govern la petició de concessió del Premi per a la candidatura que haja obtingut, mitjançant votació, més suport.
La Unitat d’Igualtat publicarà en la seua pàgina web la candidatura premiada.
El lliurament del Premi IGUALTAT-UA 2015, consistent en una rèplica a escala de l’escultura Harmonia, obra de José Ángel Merino López, es farà en un acte públic emmarcat en la celebració institucional del Dia Internacional de les Dones.

 

 
Alacant, 12 de gener de 2015
 
Delegada del Rector per a Polítiques de Gènere
 
Mª José Rodríguez Jaume

 

Unitat d'Igualtat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9644

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464