Saltar apartados

COMISSIÓ D'IGUALTAT

 

La Comissió d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de la UA es constitueix com a òrgan de treball, consulta i participació de la comunitat universitària per al desenvolupament de les funcions atribuïdes a la Unitat d'Igualtat.

Les seues competències són:

a) Realitzar propostes per a l'elaboració dels plans, programes i actuacions que, en matèria d'igualtat, desenvolupe aquesta Universitat.

b) Fer un seguiment del compliment dels objectius fixats i de les accions realitzades, així com dels mitjans i recursos utilitzats en relació amb les previsions establides.

c) Impulsar i avaluar l'aplicació del Pla d'Igualtat, col·laborant en la seua posada en pràctica, elaborant proposades de millora i proposant criteris per al seu complet desenvolupament.

b) Proposar el Pla d'Igualtat al Consell de Govern per a la seua aprovació.

c) Informar sobre les actuacions i decisions institucionals en matèria d'igualtat de gènere i arreplegar les propostes que sobre les mateixes desenvolupa la Comissió en els diferents centres, unitats, serveis i estructures organitzatives.

d) Qualsevol altra que es puga atribuir en el desenvolupament del principi d'igualtat entre dones i homes de la UA.

 

La Comissió està composta per:

  • Vicerector o vicerectora amb competències en matèria d'igualtat, qui exercirà la presidència de la Comissió.
  • Director o Directora de la Unitat d'Igualtat, qui exercirà la vicepresidència de la Comissió.
  • Vicerector o vicerectora amb competències en matèria d'ordenació acadèmica, o persona en qui delegue.
  • Vicerector o vicerectora amb competències en prevenció de riscos i en matèria de contractes externalitzades, o persona en qui delegue.
  • Gerent, o persona en qui delegue.
  • Degà o degana de cadascuna de les Facultats de la UA, o persona en qui deleguen; i Director o Directora de l'EPS de la UA, o persona en qui delegue.
  • Quatre persones, pertanyents a la comunitat universitària, expertes en gènere a proposta de l'Institut Universitari d'Estudis de Gènere.
  • Una persona de cadascun dels sindicats amb representació en la Taula Negociadora de la UA, per designació de cada sindicat.
  • Tres representants del col·lectiu d'estudiants, designats per i entre membres del Consell d'Estudiants.
  • Tècnica o tècnic en matèria d'igualtat de la UA, qui actuarà, amb veu però sense vot, com a secretària o secretari de la Comissió.

 

La composició de la Comissió procurarà l'equilibri paritari entre dones i homes, d'acord amb el que es preveu en l'article 40.3 de l'Estatut de la UA.

(Art. 5 del Reglamento de la Unidad de Igualdad aprobado en Consejo de Gobierno el 25 de marzo de 2021. BOUA 26.03.2021).

 

 

Unitat d'Igualtat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9644

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464