Saltar apartados

PRESENTACIÓ UNITAT D'IGUALTAT

 

El dret a la igualtat entre dones i homes ha sigut reconegut per les Nacions Unides com a principi jurídic universal i recollit per les constitucions dels països democràtics. Ara bé, la igualtat davant la Llei, que representa un gran assoliment històric per a les dones i el conjunt de la societat, ha resultat insuficient per a aconseguir la igualtat real.

La incorporació de les dones a l'educació, i concretament a l'educació superior, és un bon exemple que s'han produït avanços molt importants en el camí cap a la igualtat. No obstant això, diversos informes sobre la posició de les dones en la universitat constaten la persistència de desigualtats i desequilibris, tant en l'accés a la carrera acadèmica i la trajectòria professional, com en la seua presència en els òrgans de direcció.

La constatació d'aquesta posició desigualitaria, més enllà de les causes que la produeixen, aconsella desenvolupar polítiques actives per a compensar i prevenir la reproducció d'aquestes desigualtats, i fer efectiu el principi d'equitat. Amb aquest objectiu la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, ha previst que les universitats han de comptar amb Unitats Igualtat.

En el Consell de Govern de la Universitat d'Alacant del 30 de gener de 2008, es va acordar la seua creació com a part de l'estructura organitzativa de la nostra universitat per al compliment de les funcions relacionades amb el principi d'igualtat entre dones i homes.

En el Consell de Govern de la Universitat d'Alacant de 30 d'octubre de 2012, es va aprovar el Reglament de la Unitat d'Igualtat tenint en compte que l'Estatut de la Universitat d'Alacant integra la Unitat d'Igualtat com a part de la seua estructura orgànica (Art. 33). Componen la Unitat d'Igualtat:

a) La Directora o Director de la Unitat d'Igualtat.

b) La Comissió d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de la UA.

c) L'Observatori per a la Igualtat entre Dones i Homes de la UA.

En el Consell de Govern de l'a Universitat d'Alacant de 25 de març de 2021, s'adequa el Reglament de la Unitat d'Igualtat a les noves estructures organitzatives. Concretament, a la Unitat d'Igualtat de la UA, li correspon les següents funcions:

  • Vetlar pel compliment de la legislació vigent en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes, pel principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats i la no discriminació per raó de sexe en tots els àmbits de la universitat.
  • Promoure la transversalitat de gènere en totes les polítiques universitàries.
  • Promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència i la investigació.
  • Impulsar campanyes de sensibilització i informació en matèria de gènere i igualtat d'oportunitats dirigides a la comunitat universitària.
  • Informar i assessorar els òrgans de govern, serveis i unitats en matèria d'igualtat.
  • Promoure la participació de la UA en convocatòries públiques amb l'objectiu de captar recursos econòmics externs que contribuïsquen al desenvolupament de les polítiques institucionals d'igualtat de gènere.
  • Coordinar els treballs d'elaboració, implementació, seguiment i avaluació dels Plans d'Igualtat de la Universitat prèvia realització d'un diagnòstic de la situació d'igualtat de gènere en els diferents col·lectius i estructures de la Universitat.
  • Altres funcions en matèria d'igualeu de les que haja de responsabilitzar-se segons la legislació vigent.

Reglament de la Unitat d'Igualtat. Aprovat en Consell de Govern de 25 de març de 2021 (BOUA 26/03/2021).

 

 

 

Unitat d'Igualtat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9644

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464