Saltar apartados

UNIVERSITÀRIES LÍDERS

AEPA                                                                      LOGO MINISTERIO NUEVO

 

Convocatòria 2012-2013

 

05/10/2012

Adjudicació de les pràctiquesresolució amb la relació d'alumnes seleccionades per a realitzar les pràctiques.

 

27/09/2012

Llistat definitiu de sol·licituds ADMESES:  sol·licitants que compleixen els requisits per a poder participar en el procés de selecció. En els pròxims dies es comunicarà el resultat del procés de selecció.

Llistat definitiu de sol·licituds EXCLOSES: sol·licitants que no reuneixen algun dels requisits establits en la convocatòria.

 

22/09/2012

Llistat provisional d'ADMESES: sol·licitants que complixen els requisits per a poder participar en el procés de selecció.

Llistat provisional d' EXCLOSES: sol·licitants que no reunixen algun dels requisits establits en la convocatòria.

 *Termini de reclamació: dies 25 i 26 de setembre, s'ha d'enviar un correu electrònic amb la documentació que acredite que sí que reuneix els requisits a s.practiques@ua.es  o personalment a l'oficina de Pràctiques al pavelló d'Alumnat.

 

 Modificació en el calendari de gestió: el llistat provisional d'admeses es publicarà a partir del dia 21 de setembre, una vegada es tanque el termini de matrícula el dia 20 de setembre.

 Termini d'inscripció: del 3 al 14 de setembre

 

      ÍNDEX DE CONTINGUTS:

1.      Finalitat del projecte      

2.      Qui pot participar

3.      Característiques

4.      Procediment d'adjudicació

5.      Inscripció i imprès

6.      Empreses col·laboradores

   

Finalitat del projecte

 

Universitàries Líders és un programa de formació pràctica en competències i habilitats professionals, destinat a alumnes de la Universitat d'Alacant que cursen estudis en titulacions amb una presència professional minoritària per a les dones.

El programa de pràctiques Universitàries Líders compta amb la subvenció  del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat i la seua realització es vincula amb l'objectiu 3 de l'Eix 1 de l'I Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de la UA:

Té com a finaliltat desenvolupar programes i activitats que contribuïsquen a la consecució de la igualtat de gènere en la societat, així com col·laborar en les iniciatives que, amb aquest objectiu, s'organitzen per altres institucions i entitats socials

Les estratègies per a facilitar l'avanç de les dones en els llocs executius i de direcció requereixen d'un compromís per a canviar la cultura existent dins d'una empresa o una organització. És necessari, doncs, que des de les universitats, es dissenyen programes que encoratgen, d'una banda, les universitàries a desenvolupar la seua carrera professional al més alt nivell; i de l'altra, que donen a conèixer al món laboral i a l'entramat empresarial en el qual desenvoluparan el seu futur treball com a egressades les possibilitats, talent i beneficis que tanquen les carreres professionals de dones. El programa de pràctiques “Universitàries Líders” cerca revertir aquestes dinàmiques i dotar les estudiants universitàries de recursos que enfortisquen el seu lideratge potencial.

De forma paral·lela al desenvolupament de competències concretes de l'entorn laboral en el qual es desenvolupa la pràctica, el programa de pràctiques Universitàries Líders haurà d'abordar i incidir especificament en el desenvolupament de les competències actitudinals següents :

 

  • Competències relacionades amb el desenvolupament d'habilitats complexes i de lideratge femení:

-  Lideratge.

-  Habilitats per a la gestió de conflictes.

-  Establiment d'un model propi de lideratge emprenedor.

-  Desenvolupament de competències per a negociar eficaçment.

-  Contacte amb eines per a resoldre problemàtiques professionals diferents.

-  Desenvolupament de competències per a la delegació i el treball en equip.

-  Anàlisi de tècniques d'innovació en models de negoci.

-  Relació amb les competències d'anàlisi i presa de decisions.

-  Conciliació treball-família. La doble agenda i la gestió del temps.

El programa inclou dos tallers de formació relacionats amb les competències específiques que es pretenen desenvolupar:

1.- Estratègies de lideratge per a dones (impartit per INTEcoach). Durada 2h

2.- Emprenedores 2.0. (impartit per i-leusis)  Durada 2h

Aquests tallers seran obligatoris per a les estudiants que hagen sigut seleccionades per a la realització de les pràctiques.

 Qui pot participar:

Podran sol·licitar les pràctiques les alumnes de la Universitat d'Alacant que complisquen els requisits següents :

- Estar matriculada en el curs 2012-2013 en un ensenyament oficial de primer o segon cicle,  de grau o de màster.

- Haver superat el 50% dels crèdits o, en el cas dels planes d'estudi antics, estar en els dos últims cursos o realitzant el projecte final de carrera.

- No mantenir relació contractual amb l'empresa on sol·licita realitzar les pràctiques.

 
    

 Característiques:

Les pràctiques podran tenir una durada de 150 hores o de 300 hores. Podran ser convalidades, si escau,  per 6 crèdits (150h) o per 12 crèdits (300h). Es desenvoluparan entre els mesos d'octubre a desembre, en les dades i horari que s'acorden amb l'empresa, tenint en compte, en tot cas, que la dedicació horària haurà de permetre les empresàries i directives el normal desenvolupament de les seues activitats i a les universitàries la compatibilitat amb les seues activitats acadèmiques. Per açò s'estableix una dedicació màxima de 25 hores setmanals.

 Convalidació de les pràctiques:

Les pràctiques realitzades podran tenir reconeixement acadèmic, és a dir, es podrà sol·licitar al centre (facultat o escola), la convalidació per crèdits optatius o de lliure elecció  de pràctiques en empresa, segons el pla d'estudis, encara que també poden ser realitzades per  alumnes que ja hagen cobert els crèdits de pràctiques del seu pla d'estudis, amb caràcter extracurricular.

Seguiment i avaluació de les pràctiques:

El seguiment i l'avaluació de les pràctiques correspondrà, d'una banda, a la tutora de l'UA que s'assignarà a cada estudiant -que pertanyerà a la facultat a què estiga adscrita la titulació cursada per l'alumna-, i per l'altra, a la mentora que l'empresa designe per a cada alumna. En qualsevol cas, el procediment i avaluació de les pràctiques seguirà les mateixes directrius que la resta de pràctiques externes del centre i a l'empara del que estableix el Reial decret 1707/2011.

Per a l'avaluació de la pràctica, les universitàries es comprometran a elaborar una memòria de la pràctica una vegada finalitzada aquesta.

 

 Procediment d'adjudicació:

    L'UA, mitjançant el Secretariat de Pràctiques en Empresa, realitzarà la preselecció de les candidates atenent als criteris següents :

  1. Adequació de la candidata al perfil d'estudis i altres requisits de les ofertes presentades per les empreses col·laboradores.
  2. Nota mitjana d'expedient acadèmic.

 

 Previsió de terminis:

Lliurament de sol·licituds

del 3 al 14 de setembre

Publicació llistat provisional d'alumnes admeses

21 de setembre

Publicació llistat definitiu

26 de setembre

Començament de les pràctiques

des d'octubre fins a desembre

Ambdos llistats seran publicats tant en aquesta pàgina como en la pàgina web de la Unitat d'Igualtat.


    

 Inscripció i imprès de sol·licitud:

Pots lliurar la teua sol·licitud del  3 al 14 de setembre de 2012.

Una vegada emplenada, la sol·licitudes lliurarà en la Unitat de Pràctiques (situada al Pavelló d'Alumnat), o s'enviarà per correu electrònic (s.practiques@ua.es)  o postal (Universitat d'Alacant, Unitat de Pràctiques, Pavelló d'Aumnat, Apartat 99, 03080 Alacant)   acompanyada de la documentació següent :

- Fotocòpia del DNI.

- Currículum vitae. 

 Una vegada finalitzat el termini d'inscripció, es publicarà en la pàgina web de la convocatòria el llistat de sol·licitants que compleixen els requisits per a poder participar-hi.

 

Imprès de sol·licitud

 

Si necessites més informació sobre el projecte Universitàries Líders, pots contactar amb les i els responsables acadèmics de pràctiques dels diferents centres:  

FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS: Raúl Ruiz raulruiz@ua.es

FACULTAT DE CIÈNCIES: Idoia Garmendia idoia.garmendia@ua.es

FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT: Eva Gabaldón eva.gabaldon.@ua.es  

FACULTAT DE DRET: Belén Rizo belen.rizo@ua.es

FACULTAT D'EDUCACIÓ: Vicent Brotons vpnl.educacio@ua.es

FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES:  José Ramón Valero jose.valero@ua.es

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR: Antonio Manuel Jimeno subtor.alumnado@eps.ua.es

 

 

Empreses col·laboradores:

A instàncies de la Unitat d'Igualtat de l'UA, l'Associació d'Empresàries, Professionals i Directives de la província d'Alacant (AEPA) ha seleccionat les empreses col·laboradores.

En la convocatòria 2012-2013 existeix la possibilitat de realitzar pràctiques en les següents empreses: 

- PLV COMPANY SPAIN, SLU (ELX)

Árees d' interés: Administració d'empreses. Màrqueting. Xarxes Socials. Programació PHP.

- ARTEFINAL STUDIO (ALTEA)

 Àrea d'interés: Enginyeria Informàtica.

- NORVAMED CONSULTORS (ALACANT)

 Àrea d'interés: Assessorament en qualitat i seguretat alimentària.

- AEPA (ALACANT)

 Àrea d'interés: ADE, DADE, Publicitat, Relacions Públiques.

Unitat d'Igualtat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9644

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464