Xarxa Universitat docència gènere i igualtat

 

XARXA HISSE

XARXA "UNIVERSITAT, DOCÈNCIA, GÈNERE I IGUALTAT" DE LA UA

La Xarxa de recerca en docència universitària "Universitat, docència, gènere i igualtat" persegueix avançar en la qualitat i innovació dels ensenyaments universitaris a partir de la inclusió de la perspectiva de gènere. Se cerca donar compliment a les directrius generals dels nous plans d'estudi respecte del principi d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones en la formació universitària (Reial decret 1393/2007. BOE nº 260, 30 d'octubre de 2007)