Saltar apartados

Presentació

Incorporar els valors d'igualtat entre dones i homes en el sistema educatiu és la millor estratègia per a impulsar la transformació social, modificar les estructures sexistes i discriminatòries i promoure l'avanç en matèria d'igualtat de gènere. 
La promoció del principi d'igualtat entre dones i homes és, per a la Universitat d'Alacant, un objectiu perquè l'educació universitària de qualitat no se cenyeix a la  producció i transmissió de sabers, sinó que ha d'orientar-se també cap a la formació de persones capaces d'afrontar els desafiaments de la nostra societat en la qual la violència de gènere és una realitat.

(vídeo)

El Vicerectorat d'Estudiants de la UA, en col·laboració amb la UI, inclou en el seu programa Secundant la Igualtat  amb el projecte actUA amb el qual es pretén informar, sensibilitzar i prevenir l'assetjament sexual, l'assetjament per raó de sexe i la violència de gènere dins de la comunitat universitària, de la societat alacantina i, en particular, de la població docent i discent dels centres educatius de secundària, batxiller i formació professional de la província d'Alacant.
 
El projecte actUA engloba una col·lecció de recursos audiovisuals i didàctics així com una selecció de pàgines web destinats a la sensibilització i informació per a la prevenció de l'assetjament sexual, l'assetjament per raó de sexe, la violència de gènere i la promoció del principi d'igualtat entre dones i homes. Aquests es troben classificats segons el nivell educatiu i els objectius a desenvolupar en cadascun dels cicles educatius (Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, art. 4):
 
- L'Educació infantil contribuirà a desenvolupar l'aprenentatge en la resolució pacífica de conflictes en la infància.

- L'Educació Primària contribuirà a desenvolupar habilitats per a la resolució pacífica de conflictes i per a aprendre i respectar la igualtat entre sexes. 

- L'Educació Secundària contribuirà a desenvolupar la capacitat per a resoldre de forma pacífica els conflictes i per a conèixer, valorar i respectar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
- El Batxillerat i la Formació Professional contribuirà a desenvolupar la capacitat per a analitzar i valorar críticament les desigualtats de sexe i fomentar la igualtat real i efectiva entre homes i dones.
 
Juntament amb aquests recursos que els centres educatius poden utilitzar en les seues aules, la Universitat d'Alacant ofereix la possibilitat que docents i personal investigador de la UA impartisquen xarrades informatives sobre la material. La sol·licitud s'ha de dirigir a la Unitat d'Igualtat de la Universitat d'Alacant responsable de coordinar aquest programa.
Contacte: Unitat d'Igualtat
telèfon: 965 90 99 17
e-mail: unitat.igualtat@ua.es
 

 

Secundant la igualtat


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464