Introducció

 

El projecte Dones a Ciència Certa engloba una col·lecció de recursos audiovisuals i didàctics així com una selecció de webs on es mostra l'aportació de dones que desenvolupen la seua carrera professional a partir de la seua formació en estudis vinculats amb l'àrea de ciències (biologia, medi ambient, química, matemàtiques...). Són recursos que el professorat de secundària podrà utilitzar en les seues aules.
La pàgina de la Comissió Europea La ciència és cosa de xiques! arreplega sis raons per les quals la ciència necessita dones i també un qüestionari que descobreix la investigadora que hi ha en tu.

A més d'aquests recursos que els centres de secundària poden utilitzar en les seues aules, la Universitat d'Alacant ofereix la possibilitat que docents i investigadores de la Facultat de Ciències (on es cursen els graus de Biologia, Ciències del Mar, Geologia, Matemàtiques, Química i Òptica i Optometria) organitzen una xarrada informativa. La sol·licitud s'ha de dirigir a la Unitat d'Igualtat de la Universitat d'Alacant.
UNITAT D'IGUALTAT 
Correu: unitat.igualtat@ua.es
Telèfon: 965 90 9644