EIX 3 INVESTIGACIÓ SEGUIMENT PLA IGUALTAT

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo SEGUIMENT PLA IGUALTAT   SEGUIMENT PLA IGUALTAT
SEGUIMENT PLA IGUALTAT

EIX 3 INVESTIGACIÓ

 

 

Objectiu 1. Promoure la participació de les dones en la recerca i en la difusió del coneixement


1. Promoure la participació de les dones en la recerca i en la difusió del coneixement.

 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ 

 

2016

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA PROPI DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ I TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT PER Al FOMENT DE LA I+D+i EN LA UNIVERSITAT D'ALACANT 2016. (ANNEXOS I, II, XVI)

 

Annex II (apartat 7). Contractes destinats a la formació predoctoral 
 
Annex I (apartat 5). Ajudes per a estudis oficials de Màster i iniciació a la recerca
 
Annex XVI (apartat 9). Contractes destinats a la formació predoctoral en col·laboració amb empreses

 

 

2015

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA PROPI DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACION, DESENVOLUPAMENT I INNOVACION PER Al FOMENT DE LA I+D+i EN LA UNIVERSITAT D'ALACANT 2015. (ANNEXOS I, II I XII)


Annex I (apartat 7) Contractes destinats a la formació predoctoral 
Annex II (apartat 5). Ajudes per a estudis oficials de Màster i iniciació a la recerca
Annex XII (apartat 9). Contractes destinats a la formació predoctoral en col·laboració amb empreses 

 

 

 

TAULA REDONA DONES I CIÈNCIA (2014, 2015,2016 ,2017)

 

 

 

2. En la resolució de les sol·licituds de beques i ajudes a la recerca, en igualtat de mèrits, aplicar l'acció positiva a favor del sexe menys representat.
En els Annexos I, II i XII de les BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA PROPI DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACION, DESENVOLUPAMENT I INNOVACION PER Al FOMENT DE LA R+D+I EN LA UNIVERSITAT D'ALACANT 2015, s'inclou el text: "En igualtat de mèrits entre les propostes presentades, s'aplicarà l'acció positiva a favor del sexe menys representat"

 

 

 

 

  

 

 

Objectiu 2. Promoure l'aplicació de la perspectiva de gènere en la recerca de forma transversal


3. Promoure l'aplicació de la perspectiva de gènere en la recerca, de forma transversal.

4. Incloure en l'oferta formativa transversal de l'Escola de Doctorat formació per a aplicar la perspectiva de gènere en la recerca.
Activitats transversals obligatòries comunes de doctorat:
ACTIVITAT 2: FINALITATS I OBJECTIUS DE LA RECERCA. (BLOC 3)

 

 

 

Objectiu 3. Promoure la recerca en el marc dels estudis de gènere, en els diferents àmbits del coneixement,  i difondre els seus resultats


5. Incloure en el Programa propi D'INVESTIGACIÓ de la UA ajudes per a projectes D'INVESTIGACIÓ sobre estudis de gènere.
Modalitat B:Projectes D'INVESTIGACIÓ bàsica o aplicada relacionats amb estudis de gènere) (pdf)

 

2016 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA PROPI DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIONY TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT PER Al FOMENT DE LA R+D+I EN LA UNIVERSITAT D'ALACANT 2016. (ANNEXOS I, II I XVI) 

ANNEX VII: AJUDES PER A la REALITZACIÓ DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ EMERGENTS: 

RESULTATS EIX 3

4 REALITZADES

 80%

 1 EN PROCÉS

20%

0 NO REALITZADES

0%