ESPORT EIX 1 VISIBILITZACIÓ I SENSIBILITZACIÓ SEGUIMENT PLA IGUALTAT

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo SEGUIMENT PLA IGUALTAT   SEGUIMENT PLA IGUALTAT
SEGUIMENT PLA IGUALTAT

ESPORT EIX 1 VISIBILITZACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

 

Objectiu 1. Sensibilitzar la comunitat universitària sobre l'absència d'igualtat efectiva entre dones i homes en l'esport, i l'existència d'estereotips de gènere associats a la seua pràctica

1. Estudi diagnòstic de la situació de la pràctica de l'activitat física i esportiva en la UA

2. Dissenyar campanyes que oferisquen models de ruptura dels estereotips de gènere en l'esport


- Campanya 8 març 2016 (marcapàgines)

 

 

- Campanya 25 novembre 2016 (invitacions-postals)

 

  

 

- Campanya 8 de març de 2017 'Amb Noms de Dona. Esportistes UA'.

 

 

 

 

3. Creació de l'espai Web en la Universitat d'Alacant ‘Dona i esport'

 

 

4. Promoure l'ús d'un llenguatge esportiu (verbal i icònic) no sexista, que incloga la utilització d'imatges promocionals no estereotipades

 

Objectiu 2. Fer visible la participació de les dones en l'esport, promoure'n la pràctica entre el col·lectiu femení

5. Dissenyar i incloure en l'Observatori per a la Igualtat de Dones i Dones de la UA indicadors que descriguen, amb perspectiva de gènere, la gestió, programes i activitat física i de l'esport

6. Utilitzar el nom de dones esportistes rellevants per a denominar les instal·lacions esportives de la UA

 

7. Dissenyar campanyes de visibilización de l'esport femení i esportistes rellevants
 
- Campanya Amb Noms de Dona. Esportistes UA (8 de març de 2017).

 

 

 

 

 

Resultats EIX 1 ESPORTS


4

REALITZADES

 

2

EN PROCÉS

 

1

NO REALITZADA