ESPORT EIX 2 DOCÈNCIA I INVESTIGACIÓ

 

Objectiu 1. Integrar la perspectiva de gènere en la docència universitària en ciències de l'activitat física i l'esport

8. Impulsar la inclusió de la perspectiva de gènere en els estudis de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. 

 

Portal de Recursos docents (Educació)

- Projecte Xarxes de Recerca en Docència Universitària 16-17: ESTRATÈGIES PER A la IGUALTAT EN LA GESTIÓ ESPORTIVA

 

 

 

 

Objectiu 2. Promoure la recerca sobre la situació de les dones en l'activitat física i esportiva i difondre els seus resultats

9. Impulsar la recerca i la realització d'estudis en l'àmbit de l'activitat física i l'esport, amb perspectiva de gènere.

 

Estudi sobre l'activitat físic-esportiva en la Universitat d'Alacant (2016).

 
Resultats EIX 2 ESPORTS

2

REALITZADES

 

0

EN PROCÉS

 

0

NO REALITZADES