ESPORT EIX 3 REPRESENTACIÓ

 

 

Objectiu 1. Promoure la incorporació de les dones en els àmbits de la direcció i la gestió de l'Esport en els quals tenen una representació més baixa

 

10. Dissenyar un programa dirigit a detectar i desenvolupar el lideratge de les dones en l'esport

 

 

  

Resultats EIX 3 ESPORTS

0

REALITZADES

 

0

EN PROCÉS

1

NO REALITZADA