EIX 4 ACCÉS I PROMOCIÓ PROFESSIONAL PDI I PAS SEGUIMENT PLA IGUALTAT

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo SEGUIMENT PLA IGUALTAT   SEGUIMENT PLA IGUALTAT
SEGUIMENT PLA IGUALTAT

EIX 4 ACCÉS I PROMOCIÓ PROFESSIONAL PDI I PAS

 

1. Desenvolupar un programa per al foment de l'activitat investigadora del PDI amb menors al seu càrrec

  

2. Implementació d'un programa de lideratge dirigit a les dones PDI i PAS de la UA

  

3. Aplicar al Personal Docent i Investigador que per causa de maternitat, adopció i acogimiento reduïsquen la seua activitat docent i investigadora durant els permisos corresponents o excedències per a la cura de filles i fills legalment reconeguts, la ampliació en els períodes objectes d'avaluació lligats a programes propis