EIX 6 TREBALLAR I ESTUDIAR EN LA UA SEGUIMENT PLA IGUALTAT

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo SEGUIMENT PLA IGUALTAT   SEGUIMENT PLA IGUALTAT
SEGUIMENT PLA IGUALTAT

EIX 6 TREBALLAR I ESTUDIAR EN LA UA

   1. Promoure la implementació d'un programa de ludoteca destinat a filles i fills del PDI, PAS i Estudiants de la UA

 

 

   2. Realitzar una campanya específica d'informació i sensibilització dirigida al col·lectiu d'homes PAS i al PDI, perquè facen efectiu els seus drets en matèria de permisos de paternitat, excedències, atenció i cures a persones dependents

 

 

  

 3. Realitzar una campanya específica entre el PDI que informe sobre la no redistribució de la càrrega docent en situacions de permís o reducció de la jornada per maternitat/paternitat

 

4. Incloure entre els criteris per a l'assignació d'horari de docència les particulars necessitats de conciliació del PDI, en la mesura en què les raons acadèmiques i les necessitats objectives del servei ho permeten

 

  5. Organitzar els cursos de promoció del PAS en horaris o modalitats que faciliten la conciliació

 

 

  6. Incrementar l'oferta formativa online dirigida al PDI, al PAS i Estudiants

FORMACIÓ I INTERNACIONALITZACIÓ

DEL PAS

2018, 2019, 2020

 

 

 

  7. Equiparar, entre el personal funcionari i laboral de la UA, el permís per cura de fill o filla menor afectat per càncer o una altra malaltia greu o durant l'hospitalització de llarga duració i la necessitat acreditada de cura directa, continu i permanent sense ingrés hospitalari, de manera que el mateix puga arribar al 100% de la jornada laboral

 

 8. Arreplegar en l'Observatori per a la Igualtat entre Dones i Homes de la UA indicadors addicionals relatius a cura de persones dependents (Flexibilitat horària, reducció de jornada per conciliació,…)

 

 

 

9. Estudiar la inclusió en el qüestionari de clima laboral de la UA de preguntes que permeten detectar situacions o conductes d'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament per orientació sexual

 

 10. Incloure en el sistema d'indicadors de l'Observatori “per a la Igualtat entre Dones i Homes de la UA”, indicadors que reflectisquen l'actuació realitzada per la UA en matèria d'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament per orientació sexual

 

 11. Disseny i difusió d'una guia per a la prevenció, detecció i actuació enfront de l'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe en l'entorn universitari

 

 

 

12. Creació d'una Xarxa de professorat, PAS i alumnat per a la detecció i suport de l'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i violència de gènere

La Xarxa es constitueix a partir de les i els membres de la Comissió d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de la UA, integrants de la Comissió per a la prevenció i intervenció de l'assetjament sexual, per raó de sexe o per orientació sexual, personal adscrit al Vicerectorat amb competència en igualtat i personal de les consergeries que hagen realitzat el curs que ofereix el Servei de Formació dirigit al PAS sobre el Protocol de prevenció i actuació enfront de l'assetjament sexual, per raó de sexe i per orientació sexual.

 

 

13. Creació d'una Xarxa d'Espais Universitaris Lliures de Violència contra les Dones

 

 

 

 

  14. Disseny d'una campanya contra l'assetjament sexual, l'assetjament per raó de sexe i la violència de gènere per a difondre en les festes estudiantils

 

 

 

 

 

15. Disseny d'una campanya contra l'assetjament sexual, l'assetjament per raó de sexe i la violència de gènere dirigit al col·lectiu Erasmus

 

 

 

 16. Considerar les possibles diferències per raó de sexe entre treballadores i treballadors en l'anàlisi de les condicions de treball i l'exposició al risc 

 

 17. Aplicar la perspectiva de gènere en el disseny, ús i gestió dels espais de la UA

 

 18. Identificar amb el nom d'acadèmiques rellevants espais de la UA

 

 

19. Elaborar una Guia de recomanacions per a la inclusió de les clàusules d'igualtat de gènere en la contractació pública de la UA

 

   20. Impulsar la implementació de Plans d'Igualtat en les entitats dependents de la UA (Fundació General, Fundació Universitària L'Alcudia, Fundació Parc Científic, Centre Superior d'Idiomes i Taller Digital)