EIX 7 FORMACIÓ SEGUIMENT PLA IGUALTAT

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo SEGUIMENT PLA IGUALTAT   SEGUIMENT PLA IGUALTAT
SEGUIMENT PLA IGUALTAT

EIX 7 FORMACIÓ

 

 1. Incloure matèries relatives a la igualtat de gènere en el Pla de Formació del PAS, i específicament, organitzar cursos de formació sobre l'III Pla d'Igualtat de Dones i Homes de la UA.

 

 2. Incloure en el Pla de Formació del PAS, cursos relatius al llenguatge i disseny web inclusiu.

 

3. Incloure, en el Pla de Formació del PAS, cursos especialment destinats al personal vinculat amb la Subdirecció de Cooperació, que promoguen la inclusió de la perspectiva de gènere en l'estratègia de cooperació de la UA.

 

4. Incloure, en el Pla de Formació del PAS, cursos especialment destinats al personal vinculat al Servei d'Esports, que promoguen la inclusió de la perspectiva de gènere en la gestió de l'activitat fisicoesportiva de la UA.


 

5. Incloure, en el Pla de Formació del PAS, cursos relatius a millorar la formació en matèria d'actuació i prevenció de l'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament per orientació sexual en la UA

 

 6. Incloure, en el Pla de Formació del PAS, cursos especialment destinats al personal vinculat amb la contractació pública, que promoguen la inclusió i desenvolupament de les clàusules d'igualtat de gènere.

 

 7. Incloure, en el Pla de Formació del PAS, cursos especialment destinats al personal vinculat amb els vicerectorats, Secretària General i Gerència, que promoguen el significat i abast de les avaluacions d'impacte de gènere en la normativa de la UA.

 

8. Incloure, en el Pla de Formació del PDI, cursos relatius a millorar la formació en matèria d'actuació i prevenció de l'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament per orientació sexual en la UA

 

9. Incloure, en el Pla de Formació del PDI, cursos relatius a promoure la inclusió de la perspectiva de gènere en la docència i en la investigació