inici SEGUIMENT PLA IGUALTAT

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo SEGUIMENT PLA IGUALTAT   SEGUIMENT PLA IGUALTAT
SEGUIMENT PLA IGUALTAT

inici

 

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes per a assegurar l'eficàcia dels plans d'igualtat inclou en el seu article 46.1 l'elaboració de sistemes “eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats”. D'acord, s'articulen dues etapes complementàries i consecutives: una dinàmica, el seguiment, i una altra, estàtica, l'avaluació (Institut de la Dona, 2015):

 

El seguiment és una anàlisi continuada per a verificar el que s'està realitzant, assegurar el compliment efectiu de les accions i els objectius previstos i detectar possibles problemes. Establir i desenvolupar un procediment de seguiment rigorós i periòdic, realitzat de manera programada regularment, permet la consecució dels següents objectius:

 

El Reglament de la Unitat d'Igualtat de la Universitat d'Alacant delega en la Comissió d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes les funcions que es detallen en l'art. 5.2:

 

Aquestes funcions les ve exercint des de la seua constitució. A diferència de l'I Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes de la Universitat d'Alacant (I PIUA), tant en l'II PIUA com en l'III PIUA, s'ha optat per realitzar un seguiment constant (monitoratge) a través d'una web creada per a tal propòsit.