resultats

 

 

 

   

IMPLEMENTACIÓ DEL III PLA D'IGUALTAT

 

 

REALITZADES

EN PROCÉS

NO REALITZADES

61 (70%)

15 (17%)

11 (13%)

 

 
RESULTATS PER EIX


VISIBILITZACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

 

20

69%

5

17%

4

14%

 

DOCÈNCIA  

12

92%

1

0,8%

0

0%

 

INVESTIGACIÓ  

5

56%

4

44%

0

0%

 

ACCÉS I PROMOCIÓ PROFESSIONAL PDI I PAS  

0

0%

1

33%

2

67%

 

REPRESENTACIÓ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

75%

1

25%

0

0%

 

  

 

TREBALLAR I ESTUDIAR EN LA UA  

15

75%

2

10%

3

15%

 

 

FORMACIÓ  

 

 

 

6

67%

1

11%

2

22%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

IMPLEMENTACIÓ DEL PLA STEM

 

6

50%

3

25%

3

25%