Saltar apartados

ponents

imatge 1
imatge 2
imatge 3
imatge 4
imatge 5

 

 

EVA AGUAYO LORENZO

Experiència i bones pràctiques en el seguiment i l'avaluació de Planes d'Igualtat universitaris

Implantació del II Pla d'Igualtat de la USC: anàlisi anual basada en els indicadors de seguiment

Dia: 4 d'abril a les 18:00 h- 19:30 h

CV: 

: Doctora en Economía y Master en Economía Sectorial Internacional por la Universidad de Santiago de Compostela (USC). Profesora Contratada Doctora del Departamento de Economía Cuantitativa de la USC. Desde 2012, Coordinadora de la Oficina de Igualdad de Xénero de la USC. Miembro del Centro Interdisciplinario de Investigacións Feministas e de Estudos de Xénero (CIFEX). Coordinadora del GID-EBA (Grupo de Innovación Docente en Econometría Básica Aplicada). Profesora invitada en la Universidad de Cuenca (Ecuador), Universidad Central de Venezuela y Universidad Autónoma del Estado de México. Secretaria de la Asociación de Mulleres Investigadoras e Tecnólogas (AMIT-Gal. Nodo de AMIT en Galicia). Obtuvo el primer premio en la segunda edición de los Premios a la Introducción de la perspectiva de género en la docencia de la USC.

Líneas de investigación: Econometría Aplicada, Economía de Género, Indicadores de Género.

LAURA AGUILERA ÁVILA

Experiències en la implementació de protocols d'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe universitaris

Dia: 5 d'abril a les 11:15 h- 11:45 h

CV: Laura Aguilera Ávila, és Directora de la Unitat d'Igualtat de Gènere de la Universitat de la Llacuna. Llicenciada i Doctora en Psicologia i Diplomada en Treball Social per aquesta universitat. És professora des de l'any 2011 de l'Àrea de Treball Social i Serveis Socials. Quant a la seua carrera professional, destaca la labor exercida durant anys com a psicòloga en un servei municipal d'atenció a dones víctimes de violència de gènere. En la seua trajectòria acadèmica s'aprecia una clara línia de recerca i docència: el gènere, la desigualtat i la violència de gènere, sent autora de diverses publicacions. Actualment forma part de dos grups de recerca: "Processos de Comunicació Interlingüïstica i Intercultural" i "Anàlisi i Prevenció de la Violència". Una altra línia de recerca actual està relacionada amb la perpetración de diferents formes de violència de gènere en mitjans virtuals.

 

ISABEL ALONSO CUERVO

Conferència: Incorporació del Principi d'Igualtat de tracte i oportunitats en la política universitària: desafiaments i reptes

Dia: 4 d'abril a las 13:45 h- 14:15 h 

CV: Llicenciada en Geografia i Història. Universitat d'Oviedo i amb formació complementària en diverses matèries entre les quals destaca l'avaluació de programes formatius, indicadors de gènere, implantació del sistema de qualitat CAF i gestió d'empresa. Inicia la trajectòria laboral en l'Institut de la Dona, en la seua delegació de Gijón i es trasllada posteriorment a la seu central a Madrid. En 1990 crea LIKADI, consultora especialitzada en el disseny i implantació de polítiques d'igualtat.

Fins a l'actualitat ha dissenyat nombrosos programes i projectes per a totes les Administracions públiques de l'Estat espanyol i ha treballat en temes d'integració de la perspectiva de gènere i implantació de l'estratègia de mainstreaming de gènere, no únicament a Espanya sinó a Mèxic, Romania, el Marroc i Itàlia. Ha dirigit, assessorat i coordinat projectes per a la implantació de les unitats d'igualtat en l'administració andalusa, navarresa i extremenya entre unes altres. Algunes de les seues publicacions són: identificació de la pertinència de gènere, la integració de la perspectiva de gènere en la normativa, directrius per a l'avaluació prèvia de l'impacte de gènere, el procediment per a la identificació de les desigualtats de dones i homes.

 

 

ÁFRICA BERTRÁN DAMIÁN

Conferència: Abordatge i tractament de l'assetjament sexual i per raó de sexe en els entorns universitaris: La rellevància de l'informe diagnòstic en el procediment. Situació actual i reptes de futur.

Dia: 5 d'abril a les 09:30 h- 10:30 h

CV: Funcionària del Cos de Gestió de l'Administració de l'Estat, del Cos Superior Tècnic de l'Administració de la Comunitat Valenciana i, en l'actualitat, funcionària de l'Escala Tècnica Superior de la Universitat d'Alacant. Els llocs més rellevants exercits han sigut d'Assessora Jurídica en el Gabinet Tècnic del Govern Civil, Directora de l'Oficina d'Estrangers d'Alacant, Assessora Jurídica en el Defensor del Poble de la Comunitat Valenciana, Directora Adjunta del Servei Jurídic de la Universitat d'Alacant i, en l'actualitat, Cap de l'Àrea Jurídica de la Universitat d'Alacant i professora associada en l'Àrea de Dret Administratiu de la Universitat d'Alacant. D'altra banda, compta amb diverses publicacions i intervencions en congressos i jornades, en matèries relacionades amb la temàtica en les quals ha vingut exercint i exerceix el seu treball.

 

MARIA BUSTELO

Conferència: Com fer avaluacions de plans que siguen útils i efectives?

Dia: 4 d'abril a les 16:45 h- 17:15 h

CV: Professora de Ciència Política i de l'Administració i Delegada del Rector per a Igualtat en la Universitat Complutense de Madrid. És la coordinadora del projecte europeu d'Horitzó 2020 SUPERA (Supporting the Promotion of Equality in Research and Acadèmia) i ha sigut la investigadora responsable en la UCM d'altres projectes europeus de recerca sobre polítiques de gènere a Espanya i a Europa (MAGEEQ 2003-2006; QUING 2007-2011; i GENOVATE (2013-2016), en aquest últim actuant com a sòcia avaluadora. Directora del Màster en Avaluació de Programes i Polítiques Públiques en la UCM des dels seus inicis en 2002, forma part del Global Evaluation Advisory Committee (GEAC) d'ONU Dones. Va participar en l'avaluació ex-post del Seté Programa Marc de Recerca de la Comissió Europea i en l'avaluació intermèdia de la igualtat de gènere com a tema transversal en Horitzó 2020. És autora de diverses publicacions sobre avaluació i polítiques de gènere.

 

ENCINA CALVO IGLESIAS

Bones pràctiques per a la inclusió de la perspectiva de gènere en la docència universitària.

Dia: 5 d'abril a les 12:45 h- 13:30 h

CV: Doctora en Ciències Físiques i Professora Titular en el Departament de Física Aplicada de la Universidade de Santiago de Compostel·la (USC); forma part del grup de recerca Propietats Termofísicas i de Transport de Fluids d'aquesta universitat.

En els últims anys ha treballat en el tema de la incorporació de la perspectiva de gènere a la docència i ha rebut el Segon Premi a la Introducció de la Perspectiva de Gènere en la Docència de la USC l'any 2018.

 

ROSA CASADO MEJÍA

Experiències en la implementació de protocols d'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe universitaris

Dia: 5 d'abril a les 11:15 h- 11:45 h

CV: Infermera i antropòloga. Doctora per la Universitat de Sevilla, en Estudi de les Dones i de Gènere. Actualment Directora de la Unitat per a la Igualtat de la US des de febrer de 2016. Docència en assignatures relacionades amb la línia de recerca, Cures, Gènere i Salut, en el Grau en Infermeria i diversos màsters oficials i propis. Premi Rosa Regás 2015 i Premi Meridiana 2019 al grup de professorat de l'assignatura Gènere i Salut del Grau en Infermeria. Publicacions nombroses en aquesta línia. Membre del Seminari Interdisciplinari d'Estudis de Dones de la Universitat de Sevilla (SIEMUS) i del grup de recerca PAIDI Dones, Benestar i Ciutadania (SEJ066), grup interdisciplinari, del camp de les Ciències Socials, l'Educació, la Psicologia i la Salut.

 

PALOMA GARCÍA-MAROTO OLMOS

Experiències i bones pràctiques en la promoció de les titulacions STEM entre les xiquetes i les joves

Projecte Vull Ser Enginyera

Dia: 4 d'abril a les 12:30 h- 13:30 h

CV: Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia. Directora de la Unitat d'Igualtat de la Universitat Politècnica de Madrid des de 2009. Participació en Projectes europeus: Transforming Institutions by Gendering contents and Gaining Equality in Research (TRIGGER), Genere, Ciència, Tecnologia i Medi ambient (genderSTE) dins de la Xarxa Europea COST. Participació en Projectes nacionals: La joventut i la universitat davant la Igualtat i la Violència de Gènere Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat i la Unitat de Psicologia preventiva de la Universitat Complutense de Madrid, Programa de Sensibilització i Educació en Valors desenvolupat a Espanya i Llatinoamèrica a través d'ISCOD, Projecte Vull Ser Enginyera finançat per l'IMIO. Ha impartit mòduls de formació sobre Introducció a la igualtat de gènere en cursos finançats per la Comunitat de Madrid en diferents Centres de la Universitat Politècnica de Madrid.

 

SARA GÓMEZ MARTÍN

Conferència: Dona i Enginyeria amb els ODS

Dia: 4 d'abril a les 10:30 h-11:00 h

CV: És Enginyera Tècnica en Mecànica, Enginyera de Materials i Doctora Enginyera per la Universitat Politècnica de Madrid (UPM), on treballa des de 1985 com a professora i investigadora en l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial, en les àrees de mecànica dels mitjans continus i teoria d'estructures. Ha treballat en diferents companyies privades i institucions públiques com l'Oficina de Transferència Tecnològica de la Institució (OTT). Va ser gerent de la Real Acadèmia d'Enginyeria, de 2000 a 2004; directora de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria i Disseny Industrial (Universitat Politècnica de Madrid) (ETSIDI), de la UPM, de 2008 a 2012, i vicerectora de la UPM, de 2012 a 2016.

Des de juliol de 2016 és consellera de la Real Acadèmia d'Enginyeria i directora del projecte Dona i Enginyeria.

 

ANA Mª JULIÁN EDO

Experiència i bones pràctiques en el seguiment i l'avaluació de Planes d'Igualtat universitaris

Avaluació del I Pla d'Igualtat de la Universitat Jaume I

Dia: 4 d'abril a les 18:00 h- 19:30 h

CV: Llicenciada en Dret per la Universitat València, Postgraduada per la UJI en Talleristes per la Igualtat i dinamització social, i Màster Oficial Interuniversitari-Internacional en Igualtat i Gènere en l'àmbit Públic i Privat, especialitat Polítiques Públiques. Actualment és doctoranda en Coeducació per la Universitat de València. Cofundadora de la consultora Equality Momentum. Com a Agent d'Igualtat compta amb àmplia experiència en la redacció, implementació i avaluació de plans d'igualtat, protocols, estratègies de transversalització de la igualtat i prevenció de la violència de gènere. Ha col·laborat amb la Unitat d'Igualtat de la Universitat Jaume I, la Universitat de Vigo, la Universitat de la Corunya, el CEFIRE, la FEMP, la FVMP, l'Institut dels Dons de la Generalitat Valenciana, la Diputació de València, l'Autoritat Portuària de València, l'Hospital Provincial de Castelló, així com amb diversos Ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

 

EVA LÓPEZ BARRIO

Conferència: Innovatia 8.3: Com integrar la perspectiva de gènere en els processos de transferència universitaris i en la creació d'empreses de base científica

Dia: 4 d'abril a les 16:00 h- 16:30 h

CV: Llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universidade de Santiago de Compostel·la i Master en Direcció i gestió de Comerç Exterior. Des de l'any 2006 Responsable del Programa Woman Emprende, sent la seua àrea d'especialització l'anàlisi i la promoció de la recerca, desenvolupament i innovació orientada a la creació de spin-offs universitàries liderades per universitàries. Des de l'any 2012 Tutora de les Ajudes Emega de la Secretaria General de la Igualtat de la Xunta de Galícia, fent acompanyament per a la consolidació d'empreses liderades per dones que hagen sigut beneficiàries d'aquesta ajuda de convocatòria anual. Des de l'any 2011 Coordinadora del Projecte Innovatia 8.3 del Institut de la Dona i per a la Igualtat d'Oportunitats, que té com a objectiu el desenvolupament d'una metodologia de creació de spin-off universitàries femenines, dirigit al personal de suport a l'emprendimiento en les Oficines de Transferència de Resultats de Recerca (OTRI) d'universitats i centres de recerca d'Espanya. Aquesta eina incorpora la perspectiva de gènere en totes les fases d'ajuda a la creació d'empreses universitàries. Coautora de les següents eines: Manual de Procediments, Guia Emprèn Igual, Guia per a l'elaboració d'un pla d'empresa, tots ells centrats en la incorporació de la perspectiva de gènere en els processos de creació d'empreses universitàries (http://innovatia83.es/)

 

ANA Mª LÓPEZ JIMÉNEZ

Experiències en la implementació de protocols d'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe universitaris

Dia: 5 d'abril a les 11:15 h- 11:45 h

CV: Catedràtica d'Universitat, és Doctora en Psicologia per la Universitat de Sevilla. Imparteix classes d'anàlisis de dades en grau i postgrau. Ha dirigit tesis doctorals i publicat més de 50 articles de recerca. Ha sigut premi extraordinari de doctorat i ha participat com a autora de treballs que han rebut premis de comitès científics. Des de l'any 2012 és membre del Consell de Dirección de la Universitat de Sevilla assumint la responsabilitat de dirigir els programes de Serveis Socials i Comunitaris. Des de 2016 és Vicerectora dels Serveis Socials i Comunitaris amb competències en Cooperació Internacional, Igualtat de Gènere, Prevenció de Riscos Laborals, Assistència a la Comunitat Universitària i Activitats Esportives.

 

MªJOSÉ LUCAS BERMÚDEZ

Experiències i bones pràctiques en la promoció de les titulacions STEM entre les xiquetes i les joves

Projecte Vull ser Enginyera

Dia: 4 d'abril a les 12:30 h- 13:30 h

CV: Directora de la Unitat d'Igualtat de la Universitat Politècnica de Cartagena. Tècnica en Igualtat

 

ISABEL MENÉNDEZ MENÉNDEZ

Experiències i bones pràctiques en la promoció de les titulacions STEM entre les xiquetes i les joves

Projecte Vull Ser Enginyera

Dia: 4 d'abril a les 12:30 h- 13:30 h

CV: Professora Titular de Comunicació Audiovisual en la Universitat de Burgos. Doctora en Filosofia, Llicenciada en Periodisme, en l'actualitat és la Coordinadora del Grau en Comunicació Audiovisual i Directora de la Unitat d'Igualtat. Com a investigadora, s'ha dedicat a l'anàlisi de la comunicació des de la perspectiva de gènere, especialment el tractament informatiu de la violència masclista, la violència simbòlica i la biopolítica, l'ús de llenguatge no sexista, els gèneres de ficció televisius, la premsa per a dones, les elits femenines i el cànon estètic en la cultura de masses. Ha publicat més d'un centenar d'articles, monografies i capítols en obres col·lectives i pertany a diversos grups de recerca i d'innovació docent. En 2009 va obtenir el premi III Premi de Recerca sobre Violència de Gènere de la Càtedra de Violència de la Universitat de les Illes Balears.

  

SONIA MAURICIO SUBIRANA

 

Experiències i bones pràctiques en el seguiment i l'avaluació de Planes d'Igualtat Universitaris

Seguiment del Pla d'Igualtat de la Universitat de Las Palmas de Gran Canària

Dia: 4 d'abril a les 18:00 h- 19:30 h

CV: Professora Titular de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Las Palmas de Gran Canària, Premi especial de Doctorat en Dret per la ULPGC i Doctora en estètica per la UNED. Té múltiples publicacions de caràcter nacional i internacional. Ha participat en el Comitè de Reforma de l'Estatut d'Autonomia de Canàries. És també coordinadora de l'àrea de Dret Financer i Tributari del Departament de Ciències jurídiques Bàsiques. Al llarg de la seua trajectòria acadèmica ha tingut diferents càrrecs en la ULPGC dels quals podríem destacar el de Secretària General de la ULPGC. És directora de la Unitat d'Igualtat de la ULPGC des del 7 març de 2018 fins a l'actualitat. Ha rebut formació en violència de gènere i en pressupostos participatius en matèria de gènere. Com a directora de la Unitat d'Igualtat de la ULPGC ha participat en diferents comissions de l'Institut Canari d'Igualtat, Govern de Canàries i Cabildos que han elaborat documents respecte al tractament de la violència de gènere en els mitjans de comunicació i en diferents diagnòstics en relació a aquest àmbit.

 

  

ELISA I. PÉREZ DE GRACIA

Ponència: Experiència i bones pràctiques en el seguiment i l'avaluació de Planes d'Igualtat universitaris

Avaluació del I Pla d'Igualtat de la Universitat Jaume I

Dia: 4 d'abril a les 18:00 h- 19:30 h

CV: Llicenciada en Dret per la Universitat Complutense de Madrid. Postgraduada per la UJI Especialista en Auditorias d'Igualtat i Màster Oficial Interuniversitari-Internacional en Igualtat i Gènere en l'àmbit Públic i Privat (Especialitat Polítiques Públiques). Cofundadora de la consultora Equality Momentum. Com a agent d'Igualtat compta amb àmplia experiència en la redacció, implementació i avaluació de plans d'igualtat, protocols, estratègies de transversalización de la igualtat i prevenció de la violència de gènere. Ha col·laborat amb la Unitat d'Igualtat de la Universitat Jaume I, la Universitat de Vigo, la Universitat de la Corunya, el CEFIRE, la FEMP, la FVMP, l'Institut dels Dons de la Generalitat Valenciana, la Diputació de València, l'Autoritat Portuària de València, l'Hospital Provincial de Castelló, així com amb diversos Ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

 

SARAI RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Experiències en la implementació de protocols d'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe universitaris

Dia: 5 d'abril a les 11:15 h- 11:45 h

CV: Sarai Rodríguez González és Subdirectora de la Unitat d'Igualtat de la ULL, Professora Ajudant Doctora de Dret del Treball i de la Seguretat Social en la Universitat de la Llacuna (acreditada com a contractada doctora), àrbitra del Col·legi Arbitral d'Eleccions Sindicals en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de Canàries i membre del Institut Universitari d'Estudis de les Dones de la Universitat de la Llacuna. Així mateix és expert independent per a ÖSB Consulting en el marc de la convocatòria de la Comissió Europea No. JUST/2018/RGEN/PR/EQUA/0011 titulada Implementation of a programme of exchanges of good practices on gender equality. Les seues àrees de recerca principals són la igualtat, la conciliació de la vida laboral i familiar, el temps de treball i es troba actualment immersa en l'estudi del dret a la no discriminació retributiva per raó de sexe.

 

MARÍA TERESA RUIZ CANTERO

Bones pràctiques per a la inclusió de la perspectiva de gènere en la docència universitària

Dia: 5 d'abril a les 12:45 h- 13:30 h

CV: Catedràtica d'Universitat de Medicina Preventiva i Salut Pública. Llicenciada i Doctora en Medicina i Cirurgia i Màster en Salut Pública. És membre del Institut Universitari d'Estudis de Gènere de la UA, i del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP). Directora del Grup de Recerca de Salut Pública de la Universitat d'Alacant. Ha sigut Vicedegana de Recerca, Doctorat i Relacions Internacionals de la Facultat de Ciències de la Salut de la UA entre 2012-2015. Coordinadora del Doctorat de Salut Pública 2001/04 i de Ciències de la Salut 2012/14. Participació amb la Xarxa Vives amb l'elaboració de la Guia de Medicina per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Membre del Grup de Treball de l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a la realització del marc general de la perspectiva de gènere en la docència universitària. Les meues línies de recerca principals són: Epidemiologia política i Salut i Gènere (biaixos i innovacions de gènere relacionats amb la salut i Indicadors de gènere i salut.

 

CONCEPCIÓN TORRES DÍAZ

Conferència: Abordatge i tractament de l'assetjament sexual i per raó de sexe en els entorns universitaris: La rellevància del Informe diagnòstic en el procediment. Situació actual i reptes de futur.

Dia: 5 d'abril a les 09:30 h- 10:30 h

CV: Advocada col·legiada i assessora jurídica. Professora associada de Dret Constitucional en la Universitat d'Alacant i Professora en els cursos i Màster en Maltractaments i Violència de gènere (UNED). Imparteix classes en el Màster Universitari en Advocacia (Universitat d'Alacant), en el Màster Universitari en Gestió Administrativa (Universitat d'Alacant), en el Curs de Postgrau d'Expert/a Universitari Educar en la No Violència' (UNED), en el Curs d'Expert/a Universitari Intervenció en Violència de Gènere (Universitat d'Alacant) i en el Curs d'Expert/a Universitari d'Intervenció en Violència de Gènere de la Universitat d'Extremadura. Docent en els cursos dirigits al PDI i PAS de la Universitat d'Alacant en el marc de les actuacions formatives i de sensibilització del Protocol contra l'assetjament sexual i per raó de sexe de la Universitat d'Alacant. Analista en Agenda Pública i articulista en mitjans com EL PAÍS, El Periódico, Tribuna Feminista, Bez, Revestisca Context CTXT, El Diari, etc.

 

ANDREA TURISO SANZ

Experiències i bones pràctiques en la promoció de les titulacions STEM entre les xiquetes i les joves

Projecte Vull Ser Enginyera

Dia: 4 d'abril a les 12:30 h- 13:30 h

CV: Tècnica de la Unitat d'Igualtat i Conciliació de la Universitat de Granada. Graduada en Treball Social per la Universitat de León i la Universitat de Guadalajara Mèxic. Ha realitzat el Màster Erasmus Mundus en Estudis de les Dones i de Gènere (GEMMA) per la Universitat d'Utrecht, (Països Baixos) i la Universitat de Granada, presentant el treball de finalització de Màster sobre "Reconfiguracions polítiques feministes entorn del potencial téorico de l'acció del cos". Actualment és Doctoranda amb esment internacional en Estudis de les Dones. Discursos i pràctiques de Gènere de la Universitat de Granada.

 

CÉSAR VEGA GARCÍA

Experiències i bones pràctiques en la promoció de les titulacions STEM entre les xiquetes i les joves

Bones pràctiques en la promoció dels estudis STEM

Dia: 4 d'abril a les 12:30 h- 13:30 h

CV: Llicenciat en Sociologia i en Ciències Polítiques és Tècnic d'Assumptes Socials de la Universitat de Valladolid des de 1997. Treballa inicialment en programes socials de la Universitat com a prevenció de drogues en l'àmbit universitari o en l'acostament intergeneracional. Des de 2012 amb l'engegada del Pla d'Igualtat d'Oportunitats en el Universitat Valladolid, rep el mandat de la Comissió d'Igualtat d'assumir la Unitat d'Igualtat. A partir d'aqueix moment participa en totes les línies d'actuació dirigides a fomentar la Igualtat de Gènere i la Lluita contra la Violència de Gènere en la Universitat de Valladolid entre les quals destaquen: Creació de la Unitat d'Igualtat de la Universitat de Valladolid (2013); membre de la Comissió d'Igualtat de la Universitat de Valladolid; participació en l'elaboració de documentació de caràcter universitari entre la qual destaca el Protocol en matèria d'assetjament per raó de sexe i el protocol de trasllat d'expedient interuniversitari per violència de gènere i representant de la Universitat de Valladolid en el Grup de Treball Violència Zero coordinat per la D.G de la Dona de la Junta de Castella i Lleó.

 

TÀNIA VERGE MESTRE

Conferència: La perspectiva de gènere en la docència universitària

Dia: 5 d'abril a les 12:00 h- 12:30 h

CV: Directora de la Unitat d'Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra. Professora en el Departament de Ciències Polítiques i Socials, la seua recerca se centra en les relacions de poder de gènere en la participació política, així com en les resistències a l'adopció i implementació de les polítiques d'igualtat (vegeu www.taniaverge.cat). Ha sigut consultora i formadora en gènere de diferents institucions i organitzacions socials i polítiques. Ha co-coordinat el grup de treball d'AQU Catalunya que ha elaborat el document marc general per a l'aplicació de la perspectiva de gènere en la docència universitària i ha integrat l'equip coordinador de la Xarxa Vius d'Universitats que ha produït el recurs Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere.

 

 

 

 

 

 

 

 

XII Trobada d'Igualtat 2019


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464