Dia enfront del VIH-SIDA

 

          2020           2019         2018         2017

 

 

 

 Dia Mundial de la lluita enfront del VIH-SIDA 2020: " Solidaritat Mundial, Responsabilitat Compartida" - "Coneixem el Problema, Posem-li Condó"

 

Cada vegada de forma més generalitzada s'expressa vacil·lació i indecisió sobre les indicacions per a fer front a la pandèmia del COVID-19. Encara ens falta molt per conèixer i les recomanacions canvien conforme es contrasten les dades i es continua investigant. Encara que, el que es manté constant és la indicació de distància, màscara i rentada de mans com a manera d'evitar la transmissió.

L'impacte sanitari i social que comporta aquesta pandèmia no és una cosa nova en la nostra història recent. Una cosa semblant es va viure en 1981, quan van començar a fer-se públiques les primeres descripcions dels signes-símptomes que afectaven un nucli de població als EUA i la comprovació, quasi immediata, de la seua extensió per tot el món. Gràcies a l'esforç de l'atenció clínica i de la investigació mundial se li va donar nom, SIDA, al conjunt de manifestacions clíniques, es va descobrir que era causat pel VIH i es va identificar com es podia millorar la qualitat de vida dels afectats, prevenir el seu contagi i evitar la malaltia. Malgrat tot això, encara continua existint molta desinformació.

L'1 de desembre se celebra, a nivell mundial, el Dia de la lluita contra el VIH/SIDA", en aquesta ocasió el seu lema internacional és “Solidaritat Mundial, Responsabilitat Compartida”. Creiem que no hi ha millors paraules per a entendre aquest lema de 2020 que les incloses en la web de l'ONU , “…la salut s'interrelaciona directament amb altres problemes fonamentals, com ara la reducció de la desigualtat, els drets humans, la igualtat de gènere, la protecció social i el creixement econòmic … en temps de pandèmia, ningú està fora de perill fins que tots estem fora de perill. Deixar a algú arrere no és una opció quan el que volem és aconseguir l'èxit. Per a acabar amb les pandèmies del VIH i de la COVID-19, coincidents en el temps, és clau eliminar l'estigma i la discriminació, posar a les persones en el centre de la pandèmia”.

Les nostres possibilitats són limitades, però no per això renunciem a continuar difonent informació fiable i acreditada que contribuïsca a reduir la desinformació i les desigualtats enfront de la pandèmia del VIH-SIDA i ens unim a l'eslògan patrocinat per la Subdirecció General de Promoció de la Salut, Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, Comunitat Valenciana “Coneixem el Problema. Posem-li Condó”.

Informant-te és com també pots informar les teues amistats i familiars: Recurs informatiu  --   Atenció Sanitària Gratuïta

 

 

                                                               Atenció Sanitària Gratuïta

 

CIPS: Centre d'Informació i Prevenció VIH/SIDA i ITS a Alacant. Direcció General de Salut Pública i Addiccions.

Ofereix informació, assessorament, diagnòstic i tractament. Més informació (telèfon, cites, horari, …) la tens en el fullet annex, descarrega'l.


 

 

 

Patrocinador

Recurs Informatiu

Cruz Roja Juventud

¿Qué sabes del VIH y del SIDA? Compruébalo mientras aprendes.

Juego Interactivo: TRIVIAL VIH-SIDA

 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Folleto informativo: 5 cuestiones clave sobre el problema, su transmisión y cómo protegerse.

 

Ministerio de Sanidad

Campaña Prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en Jóvenes: Evita la conducta de riesgo.

Vídeo: NO TE COMPLIQUES, Siempre Preservativo (20 segundos).

 

 

Ministerio de Sanidad

Campaña Prevención ITS (Infecciones de Transmisión Sexual): Tú puedes … Conocer, Prevenir, Sentir, Decidir, Cuidar, Proteger … Tú puedes.

 

Ministerio de Sanidad

Besar, Comprender, Amar, Disfrutar, Tocar, Convivir No Transmite el VIH. Las personas con infección por VIH continúan expuestas a situaciones de discriminación.

Vídeo: Transmite Respeto (20 segundos).

 

Plan Nacional sobre el Sida. Ministerio de Sanidad

Vídeo: "Píldora PrEP Día Mundial" (2 minutos)

ONUSIDA

Lidera el esfuerzo mundial por poner fin a la epidemia de VIH/SIDA como amenaza para la salud pública para 2030 y como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 

Informes y datos mundiales.

 

 Universitat Saludable, 1 de decembre de 2020

 

 

 

Dia enfront del VIH-SIDA 2019: "Transmet Respecte"

 

 

La falta d'informació és el factor determinant que ens fa vulnerables al potencial contagi del VIH. També, el desconeixement incrementa les barreres i l'estigmatització de les persones que s'han contagiat i pateixen SIDA. Malgrat les campanyes divulgatives, que es vénen desenvolupant des de 1988, la falta d'un tracte igualitari a les persones afectades i les manifestacions discriminativas continuen sent evidents en la nostra societat.  Amb la intenció de reduir aquests riscos i els comportaments inadequats, enguany, des del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social s'ha desenvolupat una campanya d'informació a la qual ens unim des d'Universitat “Saludable” de manera activa. La campanya compta amb diversos lemes que cerquen trencar amb els estereotips negatius creats. El missatge diana d'aquesta campanya és "Besar, comprendre, estimar, gaudir, tocar, conviure no transmet el VIH. Transmet Respecte” i cercant una adherència en positiu es reforça “Amb informació, totes i tots podem evitar-ho”.

'Universitat Saludable' organitza i patrocina diverses activitats, com en anys anteriors, per a facilitar informació a la comunitat universitària i centrades en la prevenció del contagi del VIH (Virus d'Immunodeficiència Humana) com a manera d'erradicar la SIDA (Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida), amb motiu del Dia Internacional de l'Acció contra el VIH-SIDA i durant la setmana del 25 al 29 de novembre. En concret l'agenda d'activitats serà:

 

Activitats, 2019:

"Intervenció Informativa entre Iguals": Un grup d'estudiants, voluntaris de la UA, facilitaran informació a la comunitat universitària, sobre els comportaments de risc, la seua percepció i les mesures per a evitar el contagi del VIH i altres infeccions de transmissió sexual (ITS).

Dies: 27 i 28 de novembre

Horari: 10:30h-13:00h

Lloc: Espais de trànsit del Campus de la UA

 

"Taula informativa de Suport": Repartiment de fullets, material preventiu (preservatius masculins i femenins), indicacions sobre la prova ràpida del VIH i assessorament realitzat per Professionals del Centre d'Informació i Prevenció de la SIDA i ITS (CIPS). Centre de Salut Pública d'Alacant.

Dies: 27 i 28 de novembre

Horari: 10:30h-13:00h

Lloc: Porxades de la Biblioteca General

 

"Taller sobre diversitat afectiu-sexual": Aquest taller incentivarà la participació oberta d'estudiants, cercant establir els preconceptos socials i culturals que totes i tots tenim, amb la intenció de diferenciar entre el sexe biològic, l'expressió de gènere, l'orientació sexual, la identitat de gènere... L'activitat es realitzarà conjuntament pels participants emprant uns posters on hi ha dues figures, però sense sexe identificat per a propiciar el debat sobre si existeixen prejudicis i estereotips, així com el seu origen-causa i el per què. Aquest taller es realitzarà per un grup de voluntaris de Creu Roja.

 

"Taller de sensibilització sobre el VIH/SIDA": Informació sobre les formes de contagi del VIH i els mites existents sobre el tema, les mesures de prevenció i la correcta col·locació del preservatiu masculí i del femení. Repartiment de materials de finalitat preventiva: condó masculí i femení, fullets informatius, ... Aquest taller es realitzarà per un grup de voluntaris de Creu Roja.

Dies: 2 i 3 de desembre

Horari: 17:00h-19:00h

Lloc: Hall Aulari II

 

Universitat Saludable, 26 de novembre de 2019, última modificació 29 de novembre de 2019

 

 

 

Dia enfront del VIH-SIDA 2018: "Coneix el teu estat"

'Universitat Saludable' organitza i patrocina diverses activitats, durant la setmana del 26 al 30 de novembre, centrades en la prevenció del contagi del VIH (Virus d'Immunodeficiència Humana) i de la SIDA (Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida) amb motiu del Dia Internacional de l'Acció contra el VIH-SIDA, 1 de desembre.

Enguany té una significació especial, ja que se celebra el 30 aniversari de la primera acció conjunta internacional. Aquesta acció pública va nàixer en la reunió mundial del cim de Ministres de Salut sobre programes de prevenció de la SIDA de 1988. Des de llavors, les agències de les Nacions Unides, els governs i la societat civil es reunen cada any, l'1 de desembre, per a conscienciar i millorar la comprensió sobre el VIH i la SIDA com un problema de salut pública mundial. Des de 1988, s'han fet importants progressos i encara que en l'actualitat existeixen tractaments per a les persones infectades de VIH que retarda l'aparició de la SIDA, sembla que aquest avanç ha frenat l'ús de les mesures preventives per a reduir el contagi i els diagnòstics primerencs.

Des d'aquest enfocament internacional s'ha programat les següents activitats de foment de la salut i la prevenció en l'entorn universitari:

 


 

Agenda d'activitats    -   Informació complementària

Activitats

"Intervenció Informativa entre Iguals": Un grup d'estudiants voluntaris facilitaran informació a la comunitat universitària, sobre els comportaments de risc, la seua percepció i les mesures de prevenció per a evitar el contagi del VIH i d'una altra infeccciones de transmissió sexual.

"Taula informativa de Suport": Repartiment de fullets, material preventiu (preservatius masculins), indicacions sobre la prova ràpida del VIH i assessorament realitzat per Professionals del Centre d'Informació i Preención de la SIDA i ITS (CIPS). Centre de Salut Pública d'Alacant.


 

Dies: 27, 28 i 29 de novembre
Horari: 10:30h-13:30h

Lloc: Espais de trànsit del Campus de la UA

          Porxades de la Biblioteca General

Agenda d'activitats
 

 

"Taller sobre diversitat afectiu-sexual": Aquest taller incentivarà la participació oberta d'estudiants, cercant establir els preconceptos que totes i tots tenim social i culturalment, cercant diferenciar entre el sexe biològic, l'expressió de gènere, l'orientació sexual, la identitat de gènere... L'activitat es realitzarà conjuntament pels participants emprant uns posters on hi ha dues figura, però sense sexe identificat per a propiciar el debat sobre si existeixen prejudicis i estereotips així com el seu origen-causa. perquè. Aquest taller es realitzarà per un grups de voluntaris de Creu Roja.

"Taller de sensibilització sobre el VIH/SIDA": Informació sobre les formes de contagi del VIH i mites sebre el tema, les medidoas de prevenció i la correcta col·locació del preservatiu masculí i femení. Repartiment de materials preventicos (condó masculí i femení), fullets informatius,... Aquest taller es realitzarà per un grup de voluntaris de Creu Roja.


 

Agenda d'activitats
Dies: 28 i 29 de novembre
Horari: 16:00h-19:00h
Lloc: Hall de l'Aulari II

 

Informació Complementària

 
Contingut Informatiu Descarrega fitxer

Datos contagios en España

Dades contagis a Espanya

http://www.mscbs.gob.es/campannas/campanas17/pdf/transmiteRespeto.pdf

http://www.mscbs.gob.es/campannas/campanas17/pdf/transmiteRespetoCat.pdf

VIH i SIDA ¿Quin és la diferència? https://infosida.nih.gov//images/infographics/HIVvsAIDS_Sp_FB.jpg
Conte interactiu sobre VIH: Menjant-te a besades http://comiendoteabesos.imaginamas.org/el-libro/
Sense Condó no hi ha volta arrere http://www.mscbs.gob.es/campannas/campanas17/VihSida.htm
¿Què és la prova del VIH? http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/prevencion/pruebaVIH/home.htm
 
Informació complementaria

 

 

Universitat Saludable, 26 de novembre de 2018‘Universidad Saludable’  organiza y patrocina diversas actividades centradas en el contagio del VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) y del SIDA (Síndrome de InmunoDeficiencia Adquirida) con motivo del Día Mundial frente al VIH-SIDA, 1 de diciembre. Con una perspectiva basada en el compromiso de visibilizar y de seguir fortaleciendo las actitudes y las medidas de prevención, también en la comunidad universitaria. Podemos enmarcar nuestra finalidad empleando eslóganes, que consideramos vigentes, de campañas realizadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad “ El Sida NO es algo del pasado, tenlo presente (2014)  y “ Detener el VIH es responsabilidad de todos. Infórmate y comparte lo que sabes sobre VIH ” (2010)  Sin olvidar la propuesta de este año de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica “ Hablemos del VIH, Hablemos de las infecciones de transmisión sexual y actuemos ” (2016)

La investigación y la atención sanitaria han mejorado la calidad de vida de las personas afectadas. Pero, todavía en España un 25-30% de las personas seropositivas lo desconocen y se estima que más de la mitad de las nuevas infecciones procede de este grupo no diagnosticado. Cada día se diagnostican casi diez nuevos casos en el territorio nacional.

Universidad Saludable, 22 de noviembre de 2016

Entrevista en RadioEPS (29/11/2016): Directora de Universidad Saludable, M Teresa Romá y de la médico Dª Elisa Fernández García, del CIPS de Alicante

 

Agenda de actividades

 1.- Foro Debate: Hablemos de VIH , que se desarrollará el 24 de noviembre , a las 18 horas en el Salón de Grados Rector Ramón Martín Mateo (Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante) y organizado por ACAVIH. Cartel foro de debate

2.- Hazte la prueba del VIH , 1 de diciembre de 9:00h a 14:00h en el Hall de la Facultad de Ciencias de la Salud (Universidad de Alicante). Profesionales del Centro de Información y Prevención de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (CIPS). Tríptico informativo. Cartel

Para más información en cualquier otro momento, puedes consultar o realizar la prueba del VIH gratuita, de forma confidencial, llamando al 900 70 20 20 en horario de 9:00 a 14:00 horas, o acudiendo al Centro de Información y Prevención del SIDA e infecciones de transmisión sexual más cercano.

3.- Infórmate , stand de Diversitat LGTB Alacant , 1 de diciembre de 10:00 a 14:00 h en los soportales de la Biblioteca General (Universidad de Alicante).