Dia Internacional de l'Acció contra el VIH/SIDA copia

Dia enfront del VIH-SIDA 2018: "Coneix el teu estat"

'Universitat Saludable' organitza i patrocina diverses activitats, durant la setmana del 26 al 30 de novembre, centrades en la prevenció del contagi del VIH (Virus d'Immunodeficiència Humana) i de la SIDA (Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida) amb motiu del Dia Internacional de l'Acció contra el VIH-SIDA, 1 de desembre.

Enguany té una significació especial, ja que se celebra el 30 aniversari de la primera acció conjunta internacional. Aquesta acció pública va nàixer en la reunió mundial del cim de Ministres de Salut sobre programes de prevenció de la SIDA de 1988. Des de llavors, les agències de les Nacions Unides, els governs i la societat civil es reunen cada any, l'1 de desembre, per a conscienciar i millorar la comprensió sobre el VIH i la SIDA com un problema de salut pública mundial. Des de 1988, s'han fet importants progressos i encara que en l'actualitat existeixen tractaments per a les persones infectades de VIH que retarda l'aparició de la SIDA, sembla que aquest avanç ha frenat l'ús de les mesures preventives per a reduir el contagi i els diagnòstics primerencs.
Des d'aquest enfocament internacional s'ha programat les següents activitats de foment de la salut i la prevenció en l'entorn universitari:

 


 

Agenda d'activitats    -   Informació complementària

Activitats

"Intervenció Informativa entre Iguals": Un grup d'estudiants voluntaris facilitaran informació a la comunitat universitària, sobre els comportaments de risc, la seua percepció i les mesures de prevenció per a evitar el contagi del VIH i d'una altra infeccciones de transmissió sexual.

"Taula informativa de Suport": Repartiment de fullets, material preventiu (preservatius masculins), indicacions sobre la prova ràpida del VIH i assessorament realitzat per Professionals del Centre d'Informació i Preención de la SIDA i ITS (CIPS). Centre de Salut Pública d'Alacant.

 

Dies: 27, 28 i 29 de novembre
Horari: 10:30h-13:30h

Lloc: Espais de trànsit del Campus de la UA

          Porxades de la Biblioteca General

Agenda d'activitats

"Taller sobre diversitat afectiu-sexual": Aquest taller incentivarà la participació oberta d'estudiants, cercant establir els preconceptos que totes i tots tenim social i culturalment, cercant diferenciar entre el sexe biològic, l'expressió de gènere, l'orientació sexual, la identitat de gènere... L'activitat es realitzarà conjuntament pels participants emprant uns posters on hi ha dues figura, però sense sexe identificat per a propiciar el debat sobre si existeixen prejudicis i estereotips així com el seu origen-causa. perquè. Aquest taller es realitzarà per un grups de voluntaris de Creu Roja.

"Taller de sensibilització sobre el VIH/SIDA": Informació sobre les formes de contagi del VIH i mites sebre el tema, les medidoas de prevenció i la correcta col·locació del preservatiu masculí i femení. Repartiment de materials preventicos (condó masculí i femení), fullets informatius,... Aquest taller es realitzarà per un grup de voluntaris de Creu Roja.

 

Agenda d'activitats
Dies: 28 i 29 de novembre
Horari: 16:00h-19:00h
Lloc: Hall de l'Aulari II

 

Informació Complementària

Contingut Informatiu Descarrega fitxer

Datos contagios en España

Dades contagis a Espanya

http://www.mscbs.gob.es/campannas/campanas17/pdf/transmiteRespeto.pdf

http://www.mscbs.gob.es/campannas/campanas17/pdf/transmiteRespetoCat.pdf

VIH i SIDA ¿Quin és la diferència? https://infosida.nih.gov//images/infographics/HIVvsAIDS_Sp_FB.jpg
Conte interactiu sobre VIH: Menjant-te a besades http://comiendoteabesos.imaginamas.org/el-libro/
Sense Condó no hi ha volta arrere http://www.mscbs.gob.es/campannas/campanas17/VihSida.htm
¿Què és la prova del VIH? http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/prevencion/pruebaVIH/home.htm
Informació complementaria

 

 

Universitat Saludable, 26 de novembre de 201

Dia enfront del VIH-SIDA 2017

"Universitat Saludable" organitza i patrocina diverses activitats centrades en la prevenció del contagi del VIH (Virus d'Immunodeficiència Humana) i de la SIDA (Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida) amb motiu del Dia Mundial enfront del VIH-SIDA, 1 de desembre. Les activitats que s'han programat mantenen el compromís de visibilizar i de seguir enfortint les actituds i les mesures de prevenció personal. Esperem que tot açò puga incidir de forma satisfactòria en la nostra comunitat universitària, i aconseguim una proactitud per a la difusió cap a la resta de la nostra societat.

Enguany aquesta campanya es realitza amb el suport dels voluntaris de Creu Roja.

Universitat Saludable, 23 de novembre 2017

 

Agenda d'activitats   -   Informació complementària

Agenda d'activitats

 

Animació comunitària: es repartiran fullets informatius, objectes identificatius i material preventiu (preservatius masculí i femení)

Taller de sensibilització enfront del VIH-SIDA

La finalitat d'aquesta activitat és enfrontar-se i reflexionar sobre els mites del contagi del VIH i de la qualitat de vida de les persones contagiades i amb SIDA. Aquest taller pretén respondre a les següents qüestions: ¿Com es contagia el VIH?, ¿Es contagia per besada?, ¿Per compartir dutxa?, ¿Solament ho contrauen persones homosexuals?. Altres activitats d'interès i relacionades amb el tema són l'ús correcte dels preservatius, masculins i femenins, per a aconseguir una protecció segura.

Dia: 29 de novembre (dimecres) Dia: 30 de novembre (dijous)
Horari: 10.00 a 13.00 hores Horari: 16.00 a 19.00 hores
  Lloc: Porxades  de la Biblioteca General  Lloc: amfiteatre de l'Aulari II, en les porxades
agenda d'activitats

 

Taller diversitat afectiu-sexual

Aquest taller pretén reflexionar sobre els estereotips i els prejudicis associats al gènere i al sexe, vists des de la diversitat. L'activitat que es desenvoluparà serà de tipus interactiva,reconstruint un pòster que plasmarà conceptes i actituds personals i socials, amb la participació oberta de totes les persones que passen per aquesta activitat
agenda d'activitats
Dia: 29 de novembre (dimecres) Dia: 30 de novembre (dijous)
Horari: 10.00 a 13.00 hores Horari: 16.00 a 19.00 hores
  Lloc: Porxades  de la Biblioteca General  Lloc: amfiteatre de l'Aulari II, en les porxades

Notícia en premsa

Informació complementària, Saber més:

Una altra forma de reflexionar i reconèixer els nostres prejudicis cap a les persones seropostivas (VIH-SIDA) i conèixer com superar els obstacles del desconeixement, 'Menjant-te a besades' el primer conte interactiu sobre VIH.

 

 

Veure campanyes anys anteriors

Campanya 2016