Campus Cardioprotegido

 

Plànol dels espais cardioprotegits del campus de la UA

CAMPUS CARDIOPROTEGIDO

La parada cardíaca representa un problema de salut pública de primera magnitud: cada any es produeixen a Espanya més de 24.000 parades cardíaques, amb una supervivència del 5 per cent.

En aquest sentit, solament una de cada 20 persones sobreviu a una aturada cardíaca quan ocorre en un àmbit extrahospitalario, la qual cosa suposa la majoria dels casos, ja que més del 70% d'aquests succeeixen fora dels hospitals.

La desfibril·lació és l'única intervenció eficaç que existeix per a tractar l'aturada cardíaca. Un accés ràpid a la desfibril·lació pot augmentar les probabilitats de supervivència en 3 de cada 4 casos d'aturada cardíaca.

En aquest context cal destacar el fet que entre totes les situacions d'emergència sanitària, que en la nostra societat comporten riscos vitals i requereixen una resposta immediata, destaca, per la seua incidència i necessitat de resposta immediata, la parada cardiorrespiratòria.

La causa més freqüent de parada cardiorrespiratòria en l'adult, en el mitjà extrahospitalario, és la fibril·lació ventricular.

Les evidències clíniques i científiques ratifiquen que la desfibril·lació primerenca i la reanimació cardiopulmonar bàsica de qualitat, en el si de la cadena de supervivència, és la resposta més adequada i el tractament específic de la fibril·lació ventricular, principal causa de les defuncions per mort sobtada en els primers minuts d'un episodi d'infart agut de miocardi.

Davant aquesta realitat des de la Universitat d'Alacant i emmarcat en el Projecte d'Universitat Saludable es presenta el Campus Cardioprotegido.

Per a açò s'han dissenyat 7 espais clarament identificats en els quals se situen els desfibril·ladors (torres de desfibril·lació i desfibril·ladors portàtils) i mòbils (desfibril·lador del Servei de Seguretat) a tot el campus universitari i la formació de personal de la UA (PAS i seguretat) en el maneig dels dispositius a través del protocol d'actuació que permet la coordinació de tots els recursos per a donar la resposta més adequada i eficaç a cada moment.

Però aquesta iniciativa va més enllà d'aquestes mesures, en vertebrar-se amb altres accions ja iniciades a través del Servei de Prevenció o del Gabinet d'Alimentació i Nutrició (ALINUA) recentment inaugurat i amb altres de pròxima implantació que permetran actuar no tan sol a nivell preventiu sinó també promocionant hàbits i conductes saludables en la Comunitat Universitària, amb la participació activa de diferents col·lectius, centres i serveis de manera solidària.

Es tracta doncs d'una actuació integral i integrada mentre es fa un abordatge de tots aquells aspectes que en major o en menor mesura puguen tenir algun tipus de relació amb la protecció cardiovascular i que es veuen afavorits pels múltiples actius saludables amb els quals explica el nostre campus. Tot açò permet configurar un espai segur alhora que agradable que s'acoste a la definició que sobre la salut va realitzar el Dr. Jordi Gol com "una manera de viure autònoma, solidària i gojosa".