Saltar apartados

Gestions relacionades amb els béns immobles

Alta de béns immobles

Suposa la incorporació d'un ben a l'inventari, havent d'introduir-se totes les dades possibles que permeten la seua completa identificació, tant els descriptius del ben com els de la seua ubicació geogràfica, els econòmics i de valoració, així com el compte comptable a la qual s'associa. Cada ben incorporat a l'Inventari té assignat un nombre que ho identificarà.

En l'alta en inventari dels béns immobles cal contemplar de manera diferenciada diferents variants:

 • Adquisició per obra nova.
 • Adquisició per compra.
 • Adquisició per donació.
 • Adquisició per cessió.
 • Adquisició per arrendament.
 • Adquisició per permuta.

Modificacions béns immobles

S'entén per modificacions les variacions o canvis que pateixen els béns donats d'alta en inventari al llarg de la seua vida útil.

En els béns immobles cal distingir entre:

 • Millores. Es consideraran millores aquells béns materials que suposen un increment de valor d'un ben ja inventariat (no s'inclou la reparació del mateix) i que impliquen un augment de la capacitat productiva o un allargament de la vida útil de dita bé, sempre que aquesta millora tinga un valor igual o superior al que a tal fi s'arreplegue en les normes d'execució del pressupost.
 • Ampliació d'edificis.

Baixa de béns immobles

Suposa el cessament, definitiu o temporal, d'un bé en l'inventari, en desaparèixer el seu possible ús per la universitat.

Pot ser:

 • Definitiva: Si és irreversible i el ben no tornarà a formar part del patrimoni de la universitat.
 • Temporal: Si és transitòria i el ben pot tornar a formar part del patrimoni de la universitat.

Les causes per les quals es produeix la baixa entre els béns immobles seran:

 • Per venda.
 • Per sinistre de força major.
 • Per donació.
 • Per permuta.
 • Temporalment, per cessió o adscripció.

Despeses addicionals

En ocasions l'adquisició d'un ben inventariable comporta la realització d'altres despeses inherents a la mateixa o que són necessaris per a la seua posada en funcionament. L'import d'aquestes factures s'imputarà al ben adquirit com a increment del preu d'adquisició. (Poden ser despeses addicionals, entre uns altres, els de duanes, transport, assegurances, explanación i enderrocaments de terrenys, instal·lacions, suports i pedestals per a obres d'art, etc.)

Unitat de Patrimoni i Inventari


Universitat d'Alacant
Biblioteca General
Unitat de Patrimoni i Inventari
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3827

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464