Taller i exposició interactiva: Les plantes del Baix Vinalopó: Noms i Usos

CURS 2006-2007

CAMPUS SANT VICENT DEL RASPEIG (Aulari III i Laboratori de Biogeografia)

 

Prof. Juan Antonio Marco Molina

Prof. Ascensión Padilla Blanco

Departament d'Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física.

Universitat Permanent

Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó

Caixa d'Estalvis del Mediterrani.

 

Dirigit a

Alumnes de la Universitat Permanent que han cursat en 2006-07 o en anteriors anys acadèmics les assignatures de referència per a poder abordar el present taller.

 

Objectius generals
 • Donar a conéixer la diversitat i valor de la flora i vegetació d'un espai concret.
 • Contribuir en l'arreplega i recuperació de denominacions vernacles i tipus d'usos de la flora i vegetació d'una àrea.
 • Ressaltar el caràcter patrimonial de flora i vegetació tant en la seua dimensió natural, com cultural.
 • Conscienciar i sensibilitzar la població sobre la necessitat conservar i protegir els valors naturals i culturals del seu entorn.

 

Objectius específics
 • Comunicar de forma assequible les característiques dels distints tipus de vegetació en relació amb el medi físic i social del Baix Vinalopó.
 • Ressaltar la importància de les espècies endèmiques, rares o amenaçades presents en tal territori i la seua contribució a la biodiversitat.
 • Conscienciar la població de la necessitat a protegir determinats taxons.
 • Destacar que la percepció del mig, en general, i de la vegetació, en particular, s'ha traduït en el pla cultural en l'assignació d'uns noms concrets, així com per mitjà de la utilització de determinades espècies i formacions vegetals per part de la societat.
 • Insistir en la importància del moment generacional en què ens trobem i en la possible pèrdua de tradicions que suposaria donar l'esquena al saber dels nostres majors.
 • Incentivar la relació i participació del nombre més gran de grups de població, tant per edats com per formació cultural.

 

Esquema de treball i activitats previstes

 • Seminaride presentació de les activitats en què es plantejaran els traços fonamentals de la dinàmica de treball, així com els continguts referits a la vegetació i flora del Baix Vinalopó..
 • Taller multitemporal: durant tot el 2n quadrimestre s'establiran eixides de camp i s'organitzaran els grups de treball per a abordar l'arreplega d'espècies, la seua classificació i investigació. Es desenvoluparan hores de treball de camp, de gabinet i laboratori en grup i sessions independents i tutoritzades per part dels alumnes i investigadors.
  • Es recorrerà a l'ús de Campus Virtual i les noves tecnologies per a la investigació i aprenentatge combinat.
  • S'utilitzaran indistintament durant la investigació el Valencià i el Castellà i es recorrerà a bibliografia diversa.
 • Exposició-interactivasobre les plantes del terme del Baix Vinalopó.
  • Del 31 de gener al 28 de febrer de 2007, a la Sala d'exposicións CAM-Elx, Plaça de la glorieta (veure programació).
  • Constarà d'una sèrie de panells dedicats a una selecció de les plantes més significatives d'este espai. En cada panell, al·lusiu a una o dos espècies, es presentaran fotografies de format mitjà en què s'arrepleguen distints moments fenològics de les espècies que s'hagen seleccionat, junt amb exemplars secs de les mateixes. Tot això amb la finalitat d'enquestar als habitants de la zona i Municipis del Baix Vinalopó sobre les denominacions i usos de cada una de les plantes exposades.

 

 

Pròxim Cicle de conferències: 1 - 8 - 15 - 22 i 27 de febrer de 2007 en l'Aula CAM-Elx (veure programació).

Organitza

 • Departament d'Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física.
 • Universitat Permanent.
 • Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó.

Col·labora

Caixa d'Estalvis del Mediterrani.

 

Més informació

Secretaria Universitat Permanent Aulari III.

Tno. 96590 94 54 - Fax: 965 90 98 12.

E-mail: upuaga@ua.es.