Curs TICTac+55 BONES PRÀCTIQUES Tics EN LA FORMACIÓ PER A MAJORS DE 55 ANYS

Logo TIC TAC +55La Universitat Permanent, organitza al costat de l'ICE, el segon Curs de Formació de Formadors orientat a la innovació educativa i el desenvolupament i implementació en TICTac+55 - BONES PRÀCTIQUES Tics EN LA FORMACIÓ PER A MAJORS DE 55 ANYS.

Convidem per açò a participar a tots els docents UPUA i al professorat interessat a millorar les seues competències en aquestes eines i metodologia en el curs que desenvoluparem els pròxims dies 16 i 17 de juliol de 9:00 a 14:00 hores.

Aquest curs s'emmarca dins del Projecte Europeu Erasmus+ CA1 - 2017-1-ÉS01-CA104-037163, en el qual participem la Universitats d'Alacant, Màlaga, la Corunya, Jaume I i Salamanca, i centrat en la necessitat de formar i sensibilitzar al professorat que imparteix formació en els Programes Universitaris per a Majors, cap a una formació en competències digitals que els ajude a afavorir un aprenentatge des d'i per a les TIC més eficaç i contextualitzat amb la realitat quotidiana i social del segment poblacional de les persones majors de 55 anys.

El projecte TicTac pretén abordar la problemàtica de la bretxa digital que existeix en el segment poblacional de persones majors oferint pautes perquè les institucions educatives mitjançant el seu programa formatiu en TIC fomenten la inserció de les persones majors en el món digital seguint 4 línies fonamentals que són: millora de les tècniques d'aprenentatge, millora dels continguts del programa, foment de competències bàsiques (digitals, socials, creativitat, llengua estrangera,...) i augment de la projecció internacional de les institucions participants.

Un primer objectiu d'aquest projecte és participar i col·laborar en aquestes línies, on iniciatives per a la millora de la qualitat de vida i el foment d'una ciutadania responsable en una població en envelliment tenen una enorme rellevància. Dins d'aquest context general, el projecte se centra en els Programes Universitaris per a Majors, com a agents de formació fonamentals en aquest àmbit; especialment en la necessitat de formar i sensibilitzar al seu professorat cap a una formació en competències digitals que els ajuden a afavorir un aprenentatge des d'i per a les TIC més eficaç i contextualitzat amb la realitat quotidiana i social d'aquest segment poblacional. Així, aquest projecte té com a objectiu la formació de formadors i de l'equip d'adreça, personal que a l'empara de diferents perspectives (tècniques d'aprenentatge, continguts, millora de competències) són els responsables de fomentar i capacitar al seu alumnat major a afrontar el repte de les TIC, afavorint una actitud crítica en la seua utilització i una aplicació pràctica basada en la realitat i en les necessitats dels alumnes majors.

El curs té com a objectius principals:

  • Promoure l'ús de les TIC en l'ensenyament de persones adultes
  • Oferir formació especialitzada en l'ús de les TIC a professors i formadors de persones adultes.
  • Compartir bones pràctiques en l'ús de les TIC.
  • Donar a conèixer eines noves i generar debat sobre els seus possibles usos en l'educació de persones adultes.
  • Generar oportunitats d'implementació de les TIC en l'ensenyament de persones adultes.

Impartit per Marián Alesón Carbonell, Irene Sentana Gadea, Daniel Ruiz Fernández, Fernando Llopis, Juan Ignacio García Santos, Irene Ramos Soler, Mariló Berenguer Ros, José López, Pere Miquel Campos Cuadau, està dirigit preferentment al PDI de la UA i als Col·laboradors Docents que participen en el Programa Diploma Sènior de la Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant.

Amb una durada de 15 hores (10 presencials i 5 on-line), abordarà els següents continguts:

  • Les TIC com a recurs metodològic i didàctic en l'ensenyament d'adults-majors.
  • Bones Pràctiques en l'ús de les TIC en l'aula.
  • Els recursos tecnològics i la gamificación com a recurs docent.
  • Les Eines de Comunicació i Socialització: la interacció.
  • Els Entorns Virtuals d'Aprenentatge (EVA).

Organitzat per la UPUA, aquest curs s'emmarca en el Programa de Formació Docent de la Universitat d'Alacant i per açò té reconeixement acadèmic de l'ICE.

El curs està dirigit preferentment al PDI de la UA; al professorat i col·laboradors docents de la Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant.

 

TICTac+55

BONES PRÀCTIQUES TICs EN LA FORMACIÓ PER A MAJORS DE 55 ANYS.

PROGRAMA

Dilluns 16 de juliol

Data

Horari

Aula

Títol

Ponent

Continguts

16/7/18

09:00 - 09:30

A3/INF2

Benvinguda / Presentació:

Les TICs com a recurs metodològic i didàctic en l'ensenyament d'adults

Marian Alesón Carbonell

Irene Sentana Gadea

Presentació del curs

16/7/18

09:30 - 10:00

 

Marian Alesón Carbonell

Irene Sentana Gadea

Formació per a Majors en la UPUA

 

Administració de qüestionari (variables demogràfiques, perfil assistent, coneixements i afinitat tecnològica, etc.)

16/7/18

10:00 - 11:00

A3/INF2

L'ús d'aplicacions mòbils en la formació per a majors en salut i gestió del temps

Daniel Ruiz Fernández

 

Des del maneig d'aplicacions mòbils, incidim a formar per a la pràctica d'hàbits saludables per part de persones majors, mitjançant l'ús d'app mòbils, que s'instal·len en el seu dispositiu mòbil.

L'alumnat interactua amb elles els formem perquè traguen el màxim partit, i contribuïsquen a la seua millor qualitat, de vida des de la inclusió en un món cada vegada més digital.

16/7/18

11:00 - 11:30

Pausa cafè

16/7/18

11:30 - 12:30

A3/INF2

Formació en l'ús de Programes informàtics i Sotfware en la UPUA

Irene Sentana Gadea

Bones pràctiques formatives en Tics.

L'ensenyament-aprenentatge, en cursos per a majors. Oportunitats i problemàtiques en l'aula.

16/7/18

12:30 - 14:00

A3/INF2

Gamificación, TIC, TAC i TEP: les noves paraules clau en l'ensenyament d'adults a través de la tecnologia

Marian Alesón Carbonell

Les metodologies basades en la gamificación, en les TIC, les TAC o les TEP: són tendència en l'ensenyament a través de la tecnologia. Per als programes de majors és un repte implementar aquestes noves pràctiques tant en l'aula, com fora d'ella. Una dels avantatges és que el seu ús implica una major conscienciació amb les necessitats dels nostres alumnes majors i un compromís amb les noves competències que volem que adquirisquen.

 

Dimarts 17 de juliol

17/7/18

09:00 - 10:00

A3/INF2

Bones pràctiques en l'ús de les TIC amb majors per a l'avaluació de l'aprenentatge d'art i arquitectura

José Ignacio Santos

L'ús d'apps i plataformes digitals per a l'avaluació de l'après per alumnat major de 55 anys, és una interessant pràctica que d'una forma lúdic, abunda en la formació de competències TICs i permet abordar proves fiables de nivells de coneixement i superació de matèries

17/7/18

10:00 - 11:00

A3/INF2

Experiències del SXXI en l'ús de TICs per a formació per a majors: el MOOC com a eina en cursos amb alumnat de divers nivell

Fernando Llopis Pascual

En la formació de majors, un dels reptes als quals ens enfrontem els docents és la diversitat de nivells formatius amb els quals accedeix l'alumnat a les aules. D'ací la necessitat d'incorporar eines complementàries que permeten que l'alumnat puga practicar, repassar i completar un procés de formació i autoaprenentatge, sent el MOOC una eina testada amb bon resultat

17/7/18

11:00 - 11:30

Pausa cafè

17/7/18

11:30 - 12:30

A3/INF2

MAYMECO i l'ocupació d'eines digitals per a la recerca i l'estudi per part dels majors

Irene Ramos Soler

Presentació dels fonaments bàsics de MAYMECO i el component educatiu i de recerca d'aquesta matèria que utilitza les Tics i els mitjans de comunicació com a eix central de la mateixa

17/7/18

12:30 - 14:00

A3/INF2

Eines Tics i de comunicació utilitzades en MAYMECO com a base per a l'estudi, i foment de la interacció en l'aula

Pepe López, Pere M. Campos, Mariló Berenguer

Presentació i ús d'eines que utilitza l'alumnat

Resultat i impacte de MAYMECO

VEURE GALERIA DE FOTOS

AVALUACIÓ:

Assistència (mínim el 80% de les hores totals del curs).

INFORMACIÓ GENERAL:

Durada: 15 hores (10 presencials i 5 online)

Modalitat: Presencial i Online

Nombre de Places: 20, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció online habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Les places que no es cobrisquen amb el PDI de la UA s'oferiren al professorat vinculat a la UPUA i pertanyents al col·lectiu de Col·laboradors Docents UPUA.

Llengua vehicular: castellà.

Termini d'inscripció: Ampliat fins el 12 de juliol de 2018

Dates i horari: 16 i 17 de juliol 2018 de 9:00 a 14:00 hores

Lloc de realització: Aula Inf 2 i Aula A3/0002 Aulari III

COL·LABORACIONS

Aquest curs s'ha organitzat en col·laboració amb la Universitat Permanent de la UA.

Logo UPUA Logo TIC TAC +55

ADMESOS/AS:

Es comunicarà a través de correu electrònic, a totes les persones inscrites, l'admissió o no en el curs sol·licitat

El Termini d'inscripció ampliat estarà obert fins al 12/07/2018 i les inscripcions hauran de realitzar-se en el següent enllaç