EA COACH - APODERAMENT D'ADULTS A través DEL COACHING EDUCATIU

 

  Ea coach logo

EA COACH

EMPODERAMIENTO DE ADULTOS A TRAVÉS DEL COACHING EDUCATIVO

Acció Clau

Mobilitat de les persones per motius d'aprenentatge (CA1)

Data Publicació Convocatòria

2018

Referencia Convocatòria

CA1 - Mobilitat del personal d'educació d'adults

Referència / Clau Projecte

2018-1-ES01-CA104-048687

Data Inicie / Fi

01/06/2018 - 31/05/2020

Institució Coordinadora

ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES SANT ROQUE

Institucions Sòcies

 • CENTRE DEL PROFESSORAT D'ALGESIRES - LA LÍNIA
 • UNIVERSITAT D'ALACANT
 • ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES DE GIRONA
 • UNIVERSITAT DE MALAGA

Investigadors UA

 • Concepción Bru Ronda
 • Marian Alesón Carbonell
 • Nuria Ruiz Armero
 • Antonio López Sánchez
 • Inmaculada Belmonte Labado
 • Víctor Sarrión Cano
 • Paula Doncel Recas

Mobilitats

Resum del Projecte

La formació del professorat és una de les necessitats fonamentals per a l'educació del Segle XXI. Els centres d'aquest consorci assumeixen aquesta màxima i incorporen com a línia de treball actuacions formatives sobre competències rellevants que permeten als ciutadans respondre a les demandes i canvis de la societat del futur.

Des de fa anys, quatre de les institucions associades han participat en diversos projectes europeus. Aquests centres posseeixen una trajectòria contrastada en els mateixos. El CEP Algesires-La Línia participa, per primera vegada, com a institució en un projecte Erasmus +. Se sumisca a aquest consorci des del reconeixement de ser una activitat que beneficiarà al professorat i a l'alumnat d'educació d'adults que atén i per la possibilitat de compartir el treball amb institucions que, en àmbits diferents, desenvolupen tasques educatives i formatives similars.

Aquest projecte sorgeix amb l'objectiu de treballar la formació en intel·ligència emocional de manera que permeta als seus participants exercir de coach en la seua zona d'influència. Se sustenta en principis teòrics relacionats amb el Model sistèmic i les Teories de Gardner sobre Intel·ligències Múltiples i Goleman sobre Intel·ligència Emocional i tracta d'adaptar el coaching a l'Educació Permanent d'adults, aprofundint en el treball de les emocions en la pràctica educativa i capacitant a docents i equips directius per a acompanyar als membres de la seua comunitat en la cerca de competències orientades cap a l'assoliment i apoderament.

El consorci està format per cinc institucions d'índole diversa. L'EOI de Sant Roque és la promotora del projecte. Tots els participants reuneixen les habilitats, competències i coneixements necessaris per a aconseguir un desenvolupament reeixit del projecte. Els professionals que participen són els següents, entre directius, professorat i assessories de formació:

 • EOI San Roque: 17 docents / Equip Directiu: 6.
 • EOI de Girona: 39 docents (entre ells 5 directius)
 • Universitat de Màlaga: 2 directius (Delegada d'Igualtat i Acció Social i Director de l'Aula de Majors+55) i 18 docents.
 • Universitat d'Alacant: 1 directiu (Directora), 2 tècnics i 20 docents
 • CEP Algesires- La Línia: 11 assessories i el Director.

A l'inici del projecte es realitzarà una Jornada en la UMA amb una conferència de John Campbell, director de Growth Coaching International (GCI) i tallers, organitzada pel Consorci. Aquesta activitat es difondrà per streaming per diversos canals. És una activitat extra que es finançarà amb el pressupost de suport a la institució i pretén formar també a membres de les institucions que no realitzaran mobilitat. L'objectiu és que el major nombre de persones accedisquen a formació d'una forma o una altra. S'ha consensuat entre totes les institucions, una vegada que s'ha analitzat que el pressupost de suport a la institució deixa fons per a realitzar-la i no afecta a la qualitat de les mobilitats proposades en aquest projecte.

Les activitats de mobilitat es basen en cinc cursos estructurats amb continguts sobre Programació Neurolingüística, Coaching i Intel·ligència Emocional i, en un d'ells, es complementa el coaching amb estratègies de lideratge, assistint un membre de l'equip directiu de cada institució del consorci.

Des de l'inici, s'han habilitat canals de comunicació per a cada fase del projecte i distribuït responsabilitats, de manera que es garantisca el caràcter col·laboratiu.

En concret, en el disseny i establiment d'objectius i activitats les dinàmiques i recursos utilitzats han sigut:

 • Reunions presencials i virtuals utilitzant Hangouts, amb ordre del dia, continguts i tasques per a l'emplenament de cadascun dels apartats del formulari.
 • Documents Drive, com a suport virtual i col·laboratiu per a conformar el projecte.

Durant el desenvolupament, està previst mantenir reunions preparatòries abans i després de cada mobilitat, de manera que permeten analitzar, resumir i divulgar els coneixements adquirits i les experiències desenvolupades.

Aquest projecte pretén resultats a curt, mitjà i llarg termini i es configura descrivint l'impacte previst en cada Institució amb el seu Pla de Desenvolupament Europeu. Es valorarà, per exemple, de forma directa a través de qüestionaris o mitjançant la divulgació dels temes abordats en les diferents mobilitats. S'espera gran repercussió puix que totes les institucions participants atenen a una població molt significativa, estenent-se a més els beneficis del projecte a altres institucions educatives properes. Des de la nostra perspectiva proactiva entenem que pot ser un primer pas per a establir, a llarg termini, una xarxa europea que treballe la intel·ligència emocional en l'àmbit de l'educació d'adults. La formació rebuda, l'experimentació i les vivències desenvolupades en les activitats conformaran un marc conceptual del coaching educatiu que servisca per a la creació d'aquesta xarxa.