PATRIMONI EN MOVIMENT

 

Logo HeiM

HEIM - PATRIMONI EN MOVIMENT

Metodologies innovadores per a l'ensenyament de persones adultes en patrimoni cultural i envelliment actiu

PROGRAMA

Erasmus+

ACCIÓ CLAU

Cooperació per a la Innovació i l'intercanvi de bones pràctiques

ACCIÓ

Associacions Estratègiques

CAMP

Associacions Estratègiques per a Educació de Persones Adultes

DATA DE PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

23/07/2018

TIPUS DE PROJECTE

Desenvolupament d'Innovació

REFERÈNCIA DEL PROJECTE UE

2018-1-ES01-CA204-050239

DATA D'INICI I FI

01/11/2018 - 31/10/2020

INSTITUCIÓ COORDINADORA

Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant

INSTITUCIONS SÒCIES

 • Pucko otvoreno uciliste Zagreb (Croàcia)
 • Towarzaystwo Demokratyczne Wschód (Polònia)
 • O3A Reykjavik (Islàndia)

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

"Patrimoni en moviment" pretén fomentar el coneixement del patrimoni a nivell local i europeu amb l'objectiu de promoure entre la ciutadania els valors inherents al patrimoni cultural i que fan d'aquest una part fonamental del desenvolupament de la societat europea. Reforça, per tant, el propòsit de l'Any Europeu del Patrimoni Cultural (Decisió (EU) 2017/864) de "animar al major nombre possible de persones a descobrir i explorar el patrimoni cultural Europeu, i a reforçar un sentiment de pertinença a la família europea".

Aquest projecte desenvolupa i posa en pràctica mètodes innovadors d'ensenyament de persones adultes que posen en valor l'experiència i les habilitats d'aquest col·lectiu, entre elles les metodologies constructives i cognitives: aprenentatge en context, la classe invertida, l'aprenentatge per projectes i l'ús de les TIC, ja que considerem que l'educació oberta i les pràctiques innovadores en l'era digital són fonamentals en la societat actual. Mitjançant aquesta prioritat, volem donar al col·lectiu de persones majors l'oportunitat de continuar formant-se al llarg de tota la vida en entorns innovadors, permetent-los així ser una part activa de la societat amb la finalitat d'evitar la seua exclusió i promoure la cohesió intergeneracional.

D'aquesta manera, el projecte contribueix a aconseguir "societats més cohesionades i inclusives que permeten desenvolupar una funció activa en la vida" impulsant "la integració social, la millora de la comprensió intercultural i la pertinença a la comunitat" per a fomentar la inclusió social, tal com promou el programa Erasmus+.

El projecte té com a objectiu prioritari promoure els valors inherents al patrimoni cultural europeu en les persones majors. Aquest biaix europeu afig un element important en un doble vessant: d'una banda, la transferència del treball realitzat a nivell europeu entre els socis, i, per un altre, es pretén arribar a altres països europeus per a compartir, transmetre i descobrir el patrimoni comú que ens uneix des de la perspectiva de les persones majors. Aquest col·lectiu es converteix així en agent cultural donant accessibilitat al patrimoni europeu a altres ciutadans com ells, la qual cosa constitueix una de les prioritats d'enguany europeu. El projecte pretén no solament establir llaços i reconèixer les riqueses culturals comunes, sinó també posar en valor la diversitat cultural.

INVESTIGADORS DE LA UA

 • Concepción Bru Ronda
 • Marian Alesón Carbonell
 • Víctor Manuel Pina Medina
 • José Ramón Belda Medina
 • Jaime Molina Vidal
 • Jose Luis Simón García
 • Nuria Ruiz Armero
 • Antonio López Blanes
 • Víctor Sarrión Cano
 • Jordi Sánchez Navas
 • Paula Doncel Recas

LLOC WEB

 https://www.heimheritage.eu