TICTac+55 - TÈCNIQUES D'APRENENTATGE COMBINADES DE LES TIC PARA MAJORS DE 55 ANYS

 Logo TIC TAC +55

TICTac+55 - Tècniques d'aprenentatge combinades de les TIC per a majors de 55 anys

PROGRAMA

Erasmus+

ACCIÓ CLAU

Mobilitat de les persones per motius d'aprenentatge

ACCIÓ

Mobilitat d'estudiants i personal

CAMP

Mobilitat de personal d'Educació d'Adults

DATA DE PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

2017

TIPUS DE PROJECTE

KA1

REFERÈNCIA DEL PROJECTE UE

2017-1-ES01-KA104-037163

DATA D'INICI I FI

01-09-2017 / 31-08-2019

INSTITUCIÓ COORDINADORA

Universitat de Màlaga

INSTITUCIONS SÒCIES

  • Universitat d'Alacant
  • Universitat de la Corunya
  • Universitat Jaume I de Castelló
  • Universitat de Salamanca

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Aquest consorci nacional part d'una iniciativa dintre de l'Associació Estatal de Programes Universitaris per a Majors (AEPUM), estant conformat pels Programes per a Majors de les Universitats d'Alacant, la Corunya, Jaume I de Castelló, Salamanca i Màlaga, aquesta última com a coordinadora del projecte.

L'existència de la bretxa digital en el segment poblacional de persones majors crea el context general, on treballen de manera conjunta aquestes institucions mitjançant el seu programa formatiu en TIC seguint 4 línies fonamentals que són: millora de les tècniques d'aprenentatge, millora dels continguts del programa, foment de competències bàsiques (digitals, socials, creativitat, llengua estrangera,...) i augment de la projecció internacional de les institucions participants.

Un primer objectiu d'aquest projecte és participar i col·laborar en aquestes línies, on iniciatives per a la millora de la qualitat de vida i una ciutadania responsable en una població en envelliment i la lluita contra la bretxa digital, mostren una enorme rellevància.

Dins d'aquest context general, el nostre projecte se centrarà en els Programes Universitaris per a Majors, com a agents de formació fonamentals en aquest àmbit, i en la necessitat de formar i sensibilitzar al seu professorat cap a una formació en competències digitals que els ajuden a afavorir un aprenentatge des d'i per a les TIC més eficaç i contextualitzat amb la realitat quotidiana i social d'aquest segment poblacional. Així, aquest projecte es concentraria en la formació de formadors i equip de direcció, personal que a l'empara de diferents perspectives (tècniques d'aprenentatge, continguts, millora de competències) animarien i capacitarien en la mesura del possible al seu alumnat major a afrontar el repte de les TIC, afavorint una actitud crítica en la seua utilització, d'una banda, però també aplicada a la seua realitat i necessitats, per un altre.

Per a aconseguir aquests objectius, es duran a terme una sèrie de mobilitats amb finalitats formatives a diferents països de la UE (Finlàndia, Holanda, Eslovàquia, Hongria, Regne Unit i Estònia) sota els següents temes (sempre en l'àmbit de les TIC i les persones majors): destreses per a l'ús de dispositius digitals en la vida diària; Ensenyament de TIC des d'una nova perspectiva; Eines tecnològiques per a la millora dels resultats d'aprenentatge; innovació i creativitat mitjançant les TIC; Comunitats de reporters ciutadans i implementació d'aplicacions basades en la web 2.0 per a l'aprenentatge d'idiomes.

Es desenvoluparan tallers informatius i formatius després de cadascuna de les mobilitats per a tots els agents socials, institucions i públic en general interessat en cadascuna de les seus del consorci nacional, així com l'organització d'un seminari/ponència final en el si d'una conferència a escala nacional de l'AEPUM amb els aspectes resultants més significatius. També s'elaborarà de manera col·laborativa un manual com compendio final del projecte.

Seguint tot açò, els resultats i el seu impacte cobririen de forma general els següents aspectes:

- Aprofitament de sinergies nacionals a causa de la labor conjunta de diferents Programes Universitaris per a Majors en el si d'una Associació a escala nacional com l'AEPUM.

- Aprofitament de sinergies internacionals, ja que el consorci participa d'una xarxa de contactes europeus creada de manera col·laborativa i que, com a centres d'acolliment i formació, servirà per a l'intercanvi de bones pràctiques i la reflexió entorn del tema del projecte.

- Augment de les competències del personal a càrrec de programes i activitats formatives en l'àmbit dels adults i els majors, sempre entorn de la idea de lluita contra la bretxa digital, i tant des d'una perspectiva de continguts (curriculum), com de tècniques d'aprenentatge (organització de la docència), orientades cap a l'aprenentatge de competències en el context del quotidià.

- Augment de les competències de l'alumnat (com a beneficiari secundari), la motivació del qual d'aprenentatge pot veure's acrescuda en poder aplicar l'après en classe i en concordança amb els seus gustos, coneixements previs i bagatge professional i vital en un context d'immersió més conscient i enriquidor en la societat de la informació.

- Augment de la implicació de les institucions participants en el context social i territorial en el qual treballen, una major visibilitat, orientada a un aspecte fonamental com la inclusió digital dels segments poblacionals de majors.

Tot açò representa beneficis no solament immediats, sinó també a llarg termini, a causa de l'efecte de bola de neu desitjat pel que fa a altres institucions pròximes, tant a nivell local, com a nacional (AEPUM) o internacional (institucions d'acolliment, AIUTA).

INVESTIGADORS

DE LA UA

  • Concepción Bru Ronda
  • Nuria Ruiz Armero
  • Antonio López Blanes
  • Víctor Sarrión
  • Víctor M. Pina Medina
  • Paula Doncel Recas

LLOC WEB

http://www.tictacplus55.uma.es/

MOBILITATS