Saltar apartados

Curso de Derecho matrimonial canónico para juristas civiles

Informació general

Prestigiosos especialistes, des de l'àmbit acadèmic i forense, s'ocupen dels aspectes teòric-pràctics imprescindibles per al jurista civil que pretén actuar, davant la jurisdicció eclesiàstica, en causes de nul·litat i de dissolució matrimonial canònica. Perfils de Dret Civil, Penal, Internacional Privat, Processal i de Dret Islàmic, amb aportacions des del camp de la Psicologia i la perspectiva de Gènere, conformen una oportunitat excepcional per als interessats –alumnes, egressats i juristes– a formar part de l'elenc de lletrats d'aquesta jurisdicció.

 • Data: Del 16 al 19 de juliol de 2014
 • Lloc: nova ubicació Campus de la Universitat d'Alacant. Aula A1/0-20G, Aulario I
 • Coordinació: Manuel Alenda Salinas, Catedràtic de Dret Eclesiàstic de l'Estat de la Universitat d'Alacant
 • Crèdits: 2 LRU / 2 ECTS
 • Hores: 24
 • Preu:
  • Estudiants, desemplados:70 €
  • General: 90 €
 • Llengua vehicular: castellà
 • Requisits d'accés: alumnes de la Universitat d'Alacant o qualsevol persona interessada
 • Requisits per a l'obtenció del diploma o certificat: assistència al 80% de les sessions i resum individual de cadascuna de les conferències i valoracions personals dels temes tractats.

Programa -Díptic

Dimecres 16 de juliol

9:00-9:30:Presentació del curs.
Manuel Alenda Salinas, Catedràtic de Dret Eclesiàstic de l'Estat de la Universitat d'Alacant. 
Catalina Iliescu Gheorghiu, Coordinadora Acadèmica dels Cursos d'Estiu de la Universitat d'Alacant. 
Gregorio Canales Martínez, Coordinador Acadèmic Càtedra Arquebisbe Loazes.
Luis Alfonso Martínez Giner, Vicedegà d'Ordenació Acadèmica, Alumnat i Recerca Faculteu de Dret
Jose Luis Ubeda Sierras, Vicari General de la Diòcesi Oriola-Alacant
Miguel Ángel Martínez Martínez. Advocat de la Junta del Col·legi Provincial d'Advocats d'Alacant
9:30 a 10:30: El Matrimonio Canónico en el Ordenamiento Jurídico Español.
Manuel Alenda Salinas, Catedràtic de Dret Eclesiàstic de l'Estat de la Universitat d'Alacant
10:30-11:00 Pausa-cafè
11:00-12:30: Los impedimentos para contraer matrimonio canónico (Impotencia, Vinculo, Disparidad de cultos, Pública Honestidad, etc.)
José Luis Úbeda Sierras, Vicari General i Jutge del Tribunal Eclesiàstic de la Diòcesi Oriola-Alacant
12:30-14:00: La incapacidad consensual para contraer matrimonio: I) Falta del suficient uso de razón. II) Defecto grave de discreción de juicio. La denominada falta de llibertat interna.
María J. Roca Fernández, Catedràtica de Dret Eclesiàstic de l'Estat de la Universitat Complutense de Madrid

16:30-18:00: La incapacidad consensual para contraer matrimonio: III) Incapacidad peara asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causa de naturaleza psíquica.
Santiago Bueno Salinas, President del Tribunal Eclesiàstic de l'Arxidiòcesi de Barcelona i Catedràtic de Dret Eclesiàstic de l'Estat de la Universitat de Barcelona
18:00-18:30 Pausa-cafè
18:30-20:00: El consentimiento simulado. Vicios del Consentimento (Violencia o miedo. Ignorància i Error. El matrimoni celebrado bajo condición o termino).
Miguel Angel Cremades Romero, Vicari Judicial - President del Tribunal Eclesiàstic de la Diòcesi Oriola-Alacant.

Dijous 17 de juliol

9:30-10:30: Forma jurídica de celebración del matrimono canónico. La Convalidación.
Mª Asunción Soriano Rodríguez, advocada Rotal. Doctora en Derecho
10:30-12:00: La disolución del matrimonio canónico (Muerte, Inconsumación, Privilegio de la Fe)
Santiago Bueno Salinas
12:00-12:30 Pausa-cafè
12:30-14:00: Eficacia civil de les resoluciones canónicas de nulidad y de dispensa ‘super rato'. El denominado Procedimiento de homologación civil. La posible eficacia civil de las sentencias canónicas de nulidad matrimonial en el ámbito de la Unión Europea: El art. 63 del Reglamento del Consejo de Europa núm. 2201/2003.
José María Asencio Mellado, Catedràtic de Dret Processal de la Universitat d'Alacant

16:15-18:00: Matrimonio civil: Requisitos de fondo y forma para contraer matrimonio. Nulidad, Separación y Disolución del matrimonio.
Esther Algarra Prats, Professora Titular de Dret civil. Universitat d'Alacant
18:00-18:30 Pausa-cafè
18:30-20:00: Formulación de una demanda de nulidad matrimonial canónica: el letrado civil ante la Jurisdicción eclesiástica.
Alfredo García Gárate, Catedràtic de Dret Canònic i Eclesiàstic de l'Estat en la Universitat Sant Pablo CEU de Madrid. Advocat Rotal

Divendres 18 de juliol

9:30-10:30: Proposición y práctica de la prueba ante el Tribunal Eclesiástico. Importancia de la prueba pericial: Aspectos jurídicos
Miguel Angel Cremades Romero
10:30-11:30: La relevancia de la pericia en las causas de nulidad matrimonial: Aportaciones desde el ámbito de la Psicologia
Diana Ruiz Abrisqueta, Psicòloga.
11:30-12:00Pausa cafè
12:00-14:00: Fases Discusoria y Decisoria del Proceso canónico. Recursos contra la Sentencia. El denominado proceso extraordinario.Procedimientos administrativos de disolución.
Alfredo García Gárate

16:00-17:30: El contracto matrimonial en paises de tradición islámica. Eficacia y adaptación en una societat multicultural.
Mª Magdalena Martínez Almira, Catedràtica d'Història del Dret i de les Institucions. Universitat d'Alacant
17:30-18:30: Problemática del matrimonio de extranjeros y de españoles con extranjeros ante el ordenamiento español.
Francisco Javier Zamora Cabot, Catedràtic de Dret Internacional Privat de la Universitat Jaime I de Castelló.
18:30-19:00 Pausa-cafè.
19:00-20:00 La institución matrimonial y su problemática desde la perspectiva de género.
Jorge Rabasa Dolado, Fiscal.


Matrícula

Instruccions de matrícula

Si el nombre d'alumnes matriculats en el curs no supera el mínim establit la Universitat d'Alacant pot resoldre'n la no-celebració.

Patrocinadors

Patrocina:

 

Colabora:

 

Cursos d'Estiu de la Universitat d'Alacant 'Rafael Altamira'


Cursos d'Estiu de la Universitat d'Alacant "Rafael Altamira"
Edifici Germà Bernàcer - Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9827

Fax: (+34) 96 590 3839

Twitter: http://twitter.com/culturaenlaua

Facebook: http://facebook.com/culturaenlaua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464