Saltar apartados

Nuevas formas de comunicación hombre-máquina: beneficios para la discapacidad y personas mayores

Informació general

Un dels reptes que afronta la nostra societat és que l'accés a les tecnologies de la informació no supose un nou element d'exclusió social, especialment per a les persones que pateixen diferents graus de discapacitat o les persones majors.
Per a accedir a aquestes tecnologies, les eines més utilitzades són els ordinadors i dispositius mòbils (Smartphones, tabletas, etc.). Les noves generacions no tenen dificultats en la interacció amb aquests dispositius, no obstant açò les persones majors o amb discapacitat sí presenten problemes per a aquesta interacció, tant des del punt de vista cognitiu com a motor.
Per a superar aquests problemes, el curs presentarà les últimes novetats en aquest camp, com per exemple els sistemes de predicció i completat (que permeten reduir el nombre de pulsacions de tecles i guiant-los en el procés d'interacció), interfícies basats en el moviment, interfícies virtuals i sistemes de comunicació augmentat o alternatiu.


 • Data: Del 22 al 23 de juliol de 2014
 • Lloc: Sala d'Actes de l'edifici Germà Bernàcer. Campus de la Universitat d'Alacant 
 • Coordinació: Antonio Ferrández Rodríguez / Jesús Peral Cortés, professors del departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant 
 • Crèdits: 1 LRU / 1 ECTS
 • Hores: 15
 • Preu:
  • Estudiants, aturats: 60 €
  • General: 80 €
 • Llengua vehicular: castellà
 • Requisits d'accés: assistència a totes les sessions i resum individual de cadascuna de les conferències i valoracions personals dels temes tractats
 • Requisits per a l'obtenció del diploma o certificat: assistència al 80% de les sessions i resum individual de cadascuna de les conferències i valoracions personals dels temes tractats.

Programa -Díptic

Dimarts, 22 de juliol

9.00-9.30 h. Presentació i introducció al curs a càrrec del director i el secretari..
Rafael Muñoz Guillena, Vicerector de Campus i Sostenibilitat de la Universitat d'Alacant.
Ángel Grediaga Olivo, Director del Secretariat de Qualitat, Vicerectorat d'Estudis, Formació i Qualitat de la Universitat d'Alacant.
Antonio Ferrández Rodríguez, Professor del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant. Director de la Càtedra Telefònica -Universidad de Alicante "Impacto de las TLH en la inclusión social".
Javier Almada, Representant de Telefónica. 
Verónica Rondán Franco, Logopeda dels Centros de Adultos de la Asociación de Paralíticos Cerebrales de Alicante y responsable en Tecnologías de Apoyo (Centro de Parálisis Cerebral Infanta Elena).

CONTENIDOS:
•    Revisar els sistemes tradicionals de comunicació amb l'ordinador o dispositiu mòbil.
•    Estudiar les principals dificultats que es troben les persones majors i discapacitades per a l'accés a les tecnologies de la informació.
•    Donar a conèixer els nous sistemes de comunicació basats en reconeixement del moviment de l'usuari, interfícies cerebrals, assistents virtuals, etc.
•    Analitzar el futur dels sistemes de comunicació home-màquina.

9:30-11:00 h. La importancia de la colaboración entre ciencias sociales y disciplinas técnicas para el desarrollo de soluciones tecnológicas útiles para la mejora de la comunicación de las personas con discapacidad. Los proyectos PARLA, TACTIC y MELIADE
Mª Elena Fabregat Cabrera. Directora Àrea d'Innovació Social i Educativa d'Innovatec i Professora Associada Departament Sociologia I de la Universitat d'Alacant.

CONTINGUTS:
Es presentarà l'experiència de l'empresa Innovatec S&C per al desenvolupament de projectes d'innovació tecnològica dirigits a la millora comunicativa de les persones amb discapacitat, prestant especial atenció a les seues metodologies de recerca multidisciplinàries centrades en l'usuari i el professional. Es presentarà el treball conjunt desenvolupat per científics socials i enginyers informàtics i de telecomunicacions per a la creació de les solucions PARLA, TACTIC (Interfície Tàctil per a Sordociegos), MELIADE (dispositiu de comunicació per a pacients crítics i crònics de llarga hospitalització) i  solucions robòtiques per a xiquets autistes.

11:00-12:45 h. Inclusión de Personas con Discapacidad Mediante Dispositivos Tecnológicos de Interacción y Movilidad.
Ramón Ceres Ruiz. Professor de Recerca del CSIC, Dr C. Físiques.
En els últims vint anys l'activitat de R+D s'ha centrat en tecnologies de suport a la discapacitat sobre captació i processament de paràmetres fisiològics i biomecánicos i desenvolupament d'interfícies persona-computador.

CONTINGUTS:
•    En una primera part s'esbossen diferents maneres  de cooperació persona-màquina, incidint en la importància d'accés al computador per persones amb discapacitat per a interaccionar socialment i amb el mitjà. A més d'interfícies del mercat com l'IRISCOM, operant per moviments dels ulls, s'exposa el dispositiu inercial ENLLAÇA, per moviments de cap, desenvolupat pel Grup de Bioingeniería del CSIC, en col·laboració amb ASPACE Cantàbria, havent dut a terme experiències i aplicacions de lecto-escriptura, conducció d'un nou vehicle robòtic de caràcter lúdic PALMIPAC, jocs i de control d'entorn.
•    En una segona part, s'exposen diversos desenvolupaments propis del Grup GBIO que tracten de pal·liar els problemes de mobilitat que abasten des de bipedestadores autònoms a entrenadors de marxa estàtics i mòbils i a exosquelets d'extremitats inferiors per a la rehabilitació de la marxa.

12:45-14:30 h. Sistemas interactivos para personas con parálisis cerebral y otras discapacidades.
César Mauri Loba.Enginyer en Informàtica i fundador de CREA. professor en la Universitat Rovira i Virgili i col·laborador del centre de paràlisi cerebral de Tarragona i Confederació ASPACE. El seu treball se centra a concebre, crear i aplicar solucions per a persones amb discapacitat. 
•    Es presentaran diversos projectes, alguns de codi lliure i obert, orientats a persones amb discapacitats físiques severes, i especialment persones amb paràlisi cerebral. Aquests projectes exploten el potencial de les càmeres web i altres dispositius com Kinect per a proporcionar maneres d'accés alternatius. Entre les propostes presentades es troba Enable Viacam, emulador de ratolí basat en webcam. També es presentaran breument altres iniciatives d'aplicació de les TIC a la paràlisi cerebral a nivell estatal.

16:30-18:15 h. Inclusite, la innovación en la interacción con la web.
Salvador Romero Escandell. Arquitecte de Inclusite (www.inclusite.com).

CONTINGUTS:
•    Presentació del projecte Inclusite, posant focus en les diferents maneres d'interactuar entre l'Home i la web en funció de les necessitats específiques de les persones. Projecte de navegació en internet per a persones amb discapacitat (http://www.iuii.ua.es/CatedraTelefonicaUA/emt-implanta-un-servicio-para-facilitar-el-acceso-a-su-web-a-las-personas-con-discapacidad/).

18:15-20:00 h. textoSIGN: Traductor automático de texto a Lengua de Signos.
Fran Tarifa. Director de Signlab Nuevas Tecnologías.

CONTINGUTS:
•    textoSIGN és una eina programari que permet la conversió de text a Llengua de Signes Espanyola (LSE) para açò hem creat un servei de traducció sota demanda que podrà ser integrat, entre molts altres serveis, en webs, audiovisuals, pantalles d'informació i assistents virtuals que desitgen traduir la seua informació a LSE.

Dimecres, 23 de juliol

9:00-10:45 h. Control de robots mediante interfaces cerebro-máquina.
José María Azorín Poveda. Universitat Miguel Hernández d'Elx. Director del Departament d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica.

CONTINGUTS:
•    Una interfície cervell-màquina està basada en l'ús de l'activitat cerebral d'una persona per a generar accions de control sobre un dispositiu. La possibilitat d'interactuar amb l'entorn, sense la necessitat de realitzar cap tipus de moviment per part de la persona, fa que les interfícies cerebrals siguen de gran utilitat per a millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat severa. En la ponència es presentarà com una persona pot interaccionar amb dispositius robòtics utilitzant únicament la seua activitat cerebral. Després de descriure l'arquitectura general d'una interfície cervell-màquina, en la ponència es mostraran diverses interfícies cerebrals no invasives que han sigut desenvolupades en la Universitat Miguel Hernández d'Elx per a controlar robots.
10:45-12:30 h. ‘Mowebment’, destinado a que personas con discapacidad física o graves problemas de movilidad usen un ordenador e Internet.
Juan Zamoro Tapia, Co Founder de Pulso, internet y Consultoria SL., Jose Antonio Lagar García, President de la Fundación Primera Fila,  Informador de RNe Badajoz, Portavoz proyecto GRADA.

CONTINGUTS:
•    ‘Mowebment' disposa d'un sistema de control del moviment basat en el sensor ‘Kinect' de la videoconsola Xbox 360, de manera que el ‘Kinect' permet als usuaris controlar i interactuar amb la consola mitjançant una interfície que reconeix gestos, comandos de veu i objectes i imatges. Així, ‘Mowebment' pretén, mitjançant un nou programari, estendre el seu ús a l'ordinador perquè es puga manejar, mitjançant la detecció de moviment del ‘Kinect', aplicacions web útils per a activitats de teletreball.

12:30-14:15 h. Accesibilidad: Smartphones y TICs
Quino Selva Roca de Togores.
CEO del Instituto de Consultoría y Auditoría, S.L. (ICA), actualment  InserTraining. Empresa Social i CEE actualment dedicat a inserció de Colectivos,  Agencia de Empleo, Formación y Consultoría NNTT.
President de la Asociación de Afectados por Retinosis Pigmentaria de la Comunidad Valenciana (AARPCV),
President de la asociación AICO, en la que desarrolla sus objetivos en ayudas a colectivos desfavorecidos. Igualmente
President de ACUDEVA i ACUNA, asociaciones del mundo de la dependencia i Vicepresidente de la asociación ADVA.

CONTINGUTS:
•    Accessibilitat en Smartphones i Tics. El creixement continu de la baixa visió i l'augment de l'esperança de vida, ha suposat una major recerca i adaptació dels smartphones i les Tics. En Raylight lluitem per un món tecnològic accessible. Per açò, s'han creat aplicacions mòbils accessibles a l'abast de tots. Un exemple d'aquesta app és Loowi, la qual, facilita l'ús dels telèfons mòbils a persones majors o amb discapacitat visual.

14:15-14:45 h. Comunicació d'informació textual en l'àmbit educatiu. Com millorar la comprensió lectora de persones amb deficiències auditives
Professora Contractada Doctora en el Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant. 

CONTINGUTS:
Recerca centrada a realitzar el tractament adequat de textos educatius en castellà, usant tecnologies del Llenguatge Humà, amb la finalitat de  reduir les barreres lingüístiques que dificulten la comprensió lectora a  persones amb deficiències auditives.

14:45-15:00
LLIURAMENT DE DIPLOMES
PROFESSORS:
•    Antonio Ferrández Rodríguez (director).
•    Jesús Peral Cortés (secretari).
o    Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics (Universitat d'Alacant).

Matrícula

Instruccions de matrícula

Si el nombre d'alumnes matriculats en el curs no supera el mínim establit la Universitat d'Alacant pot resoldre'n la no-celebració.

Patrocinadors

Patrocina: 

Colabora:

 

 

Cursos d'Estiu de la Universitat d'Alacant 'Rafael Altamira'


Cursos d'Estiu de la Universitat d'Alacant "Rafael Altamira"
Edifici Germà Bernàcer - Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9827

Fax: (+34) 96 590 3839

Twitter: http://twitter.com/culturaenlaua

Facebook: http://facebook.com/culturaenlaua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464