ultima hora

VOLUNTARIAT UA D'EMERGÈNCIA SOCIAL COL·LECTIVA

 

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE núm. 67, de 14 de març de 2020), situa a la comunitat universitària davant de grans i diversos reptes. Entre aquests es troba poder oferir cobertura, amb els recursos humans disponibles, a les necessitats específiques que pot traslladar-nos el govern autonòmic i altres instàncies i que requerisquen mobilitzar persones en tasques concretes.

La comunitat universitària per la seua formació especialitzada es converteix en un col·lectiu estratègic. La seua contribució, més enllà de les feines que ens són encomanades en qualitat de personal docent i investigador, personal d’administració i serveis i estudiants universitaris, pot generar un gran impacte positiu en el tractament i la resolució de la situació actual i catalitzar les mesures que en termes de salut pública s’implementen i oferir recursos per a cobrir les necessitats que entre els col·lectius en situació o en risc de vulnerabilitat, i que no tinguen xarxa familiar o social, pogueren sorgir.

OBJECTIU

L’objectiu del programa VOLUNTARIAT UA D’EMERGÈNCIA SOCIAL COL·LECTIVA és el reclutament de persones de la comunitat de la Universitat d’Alacant per a les tasques que requerisquen mobilitzar recursos humans i contribuïsquen a mitigar els efectes de l’emergència sanitària actual.

 

A QUI VA DIRIGIT

NO podran formar part de la xarxa de voluntàries i voluntaris de la UA d’EMERGÈNCIA SOCIAL COL·LECTIVA els grups de major risc: persones majors de 65 anys i aquelles que tinguen malalties immunodepressores, cròniques, cardíaques, pulmonars, renals, hepàtiques, sanguínies o metabòliques. En les col·laboracions que es facen se seguiran les recomanacions que determinen les autoritats sanitàries.

 

I. El programa de VOLUNTARIAT UA D’EMERGÈNCIA SOCIAL COL·LECTIVA es dirigeix, per l’especial rellevància i caràcter estratègic que té al reclutament de persones,

a) Amb formació en:

  • Biologia
  • Infermeria
  • Medicina
  • Nutrició Humana i Dietètica
  • Psicologia
  • Química
  • Teràpies ocupacionals
  • Treball Social
  • Traducció

 

b) Docents i alumnat (d’últim curs) en Biología, Infermeria, Nutrició Humana i Dietètica Química, Treball Social i Traducció; Màsters Universitaris i Programes de Doctorat afins a les Ciències de la Salut i coneixements identificats en el punt a).

 

II. Així mateix, el programa de VOLUNTARIAT UA D’EMERGÈNCIA SOCIAL COL·LECTIVA es dirigeix al reclutament de persones de la comunitat universitària en general per a col·laborar, si escau, en les feines d’acompanyament i assistència que garantisquen l’accés de recursos de primera necessitat a persones en risc o situació de vulnerabilitat i exclusió social.

 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

El programa del VOLUNTARIAT UA D’EMERGÈNCIA SOCIAL COL·LECTIVA compta amb el reconeixement acadèmic de fins a 6 crèdits per la participació en activitats universitàries solidàries i de cooperació. 

 

COM PUC SER VOLUNTÀRIA O VOLUNTARI UA D’EMERGÈNCIA SOCIAL COL·LECTIVA

NO podran formar part de la xarxa de voluntàries i voluntaris de la UA d’EMERGÈNCIA SOCIAL COL·LECTIVA els grups de major risc: persones majors de 65 anys i aquelles que tinguen malalties immunosupressores, cròniques, cardíaques, pulmonars, renals, hepàtiques, sanguínies o metabòliques. En les col·laboracions que es facen se seguiran les recomanacions que determinen les autoritats sanitàries.

Inscriu-te a través d’aquest formulari

 

COORDINACIÓ

La coordinació del programa del VOLUNTARIAT UA D’EMERGÈNCIA SOCIAL COL·LECTIVA, la farà el Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

El Vicerectorat comptarà amb una xarxa de docents que actuaran com a coordinadores o coordinadors especialitzats segons l’àrea d’interès.

 

PREGUNTES FREQÜENTS 

EN QUÈ CONSISTEIX EL PROGRAMA DE VOLUNTARIAT D'EMERGÈNCIA SOCIAL COL·LECTIVA DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT?

El programa Voluntariat UA d'Emergència Social Col·lectiva està reclutant persones que pertanyen a la comunitat universitària de la Universitat d'Alacant per a participar en activitats que contribuïsquen a mitigar els efectes de la emergència sanitària actual del COVID-19. Aquestes col·laboracions es duran a terme d’acord amb les demandes i seguint les recomanacions que determinen les autoritats competents.

 

QUI POT INSCRIURE’S EN EL PROGRAMA DE VOLUNTARIAT D'EMERGÈNCIA SOCIAL COL·LECTIVA?

Persones que pertanyen a la comunitat universitària: alumnat de grau i postgrau, Alumni, personal d'administració i serveis i personal docent i investigador. 

 

SI SÓC DIPLOMAT/DA O EGRESSAT/DA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT, COM PUC INSCRIURE'M AL PROGRAMA DE VOLUNTARIAT?

L'alumnat diplomat de la UA té accés al programa com a Alumni. Si no eres membre d'Alumni, pots fer-ho accedint a la pàgina web següent  https://alumni.ua.es/join.php

 

PUC SER VOLUNTARI/ÀRIA SI NO PERTANY A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA DE LA UA?

La incorporació de voluntariat no universitari, que curse els estudis o que siga titulat en altres universitats dependrà de l'organització conjunta de les persones voluntàries de la UA i de la demanda de suport que cursen les autoritats competents. La resposta o els oferiments de les persones alienes a la UA quedaran registrades i se’n conservaran les dades en previsió de potencials demandes no recollides inicialment.

 

QUIN TIPUS D'ACTIVITATS INCLOU EL VOLUNTARIAT D'EMERGÈNCIA SOCIAL COL·LECTIVA?

Les activitats estan relacionades amb l'abordatge i la resolució de la situació actual d'emergència en línia amb les mesures de salut pública i de caràcter social que s'estan implementant, com també l’oferiment de recursos per a cobrir les necessitats que entre els col·lectius en situació o en risc de vulnerabilitat, i mancats de xarxa familiar o social, puguen sorgir. Les autoritats competents seran les que especifiquen, en cada cas, el tipus de tasca que cal realitzar. Segons la demanda se seleccionarà els voluntaris i les voluntàries d’acord amb el seu perfil formatiu.

 

EN QUINS HORARIS O PERÍODES TEMPORALS ES REALITZARAN LES ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT?

Els horaris s'establiran adequant les necessitats d'emergència i la disponibilitat de les persones voluntàries; aquesta informació serà comunicada com més prompte millor a les persones que participen en el programa. Els períodes temporals de col·laboració estaran subjectes a la disponibilitat de les persones voluntàries i seran planificats amb les persones que coordinen les activitats.

 

PUC DESPLAÇAR-ME DES DEL MEU LLOC DE RESIDÈNCIA PER A COL·LABORAR AMB EL VOLUNTARIAT D'EMERGÈNCIA COL·LECTIVA?

El voluntariat col·laborarà en les activitats de suport al seu municipi, de manera que s’evitarà el desplaçament, en coherència amb les recomanacions oficials d'evitar la mobilitat de la població. En el cas d'incorporar-se la comunicació virtual com a via per a la realització d'alguna activitat de voluntariat, s'informarà les persones que han manifestat la disposició.

 

PUC FER PROPOSTES DE COL·LABORACIÓ QUE NO ESTIGUEN RECOLLIDES EN L’OBJECTIU DEL VOLUNTARIAT?

 La UA manté canals de comunicació i coordinació amb autoritats en diferents nivells i traslladarem les propostes de col·laboració que ens arriben a través del programa de Voluntariat UA d’Emergència Social Col·lectiva.

 

QUINES CARACTERÍSTIQUES NO EM PERMETEN PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE VOLUNTARIAT D’EMERGÈNCIA SOCIAL COL·LECTIVA?

Aquelles derivades de pertànyer a un grup de risc: persones majors de 65 anys, o amb malalties inmunodeprimides, cròniques, cardíaques, pulmonars, renals, hepàtiques, sanguínies o metabòliques. Tampoc poden incorporar-se al programa aquelles persones que conviuen amb persones grans. S'apel·la a la responsabilitat individual en aquesta decisió perquè els contextos personals i familiars són molt variats.

 

COM PUC INSCRIURE’M EN EL PROGRAMA DE VOLUNTARIAT D'EMERGÈNCIA SOCIAL COL·LECTIVA?

Accedeix al formulari en la pàgina web següent: https://web.ua.es/es/voluntariado-ua/ultima-hora.html

 

EL VOLUNTARIAT D’EMERGÈNCIA SOCIAL COL·LECTIVA TÉ RECONEIXEMENT DE CRÈDITS?

Sí, les activitats vinculades a programes de voluntariat UA tenen reconeixement de crèdits que s'incorporaran en l'expedient acadèmic de l'alumnat que estiga cursant els estudis universitaris en les condicions que estableix la normativa pròpia de la Universitat d’Alacant.