Saltar apartados

Concurs d'Idees per a Uacloud 2018

BASES PER AL CONCURS IDEES PER A UACLOUD 2018

Actualment està vigent el procés de definició de la Cartera de projectes 2018. Sota aquest epígraf englobem la definició de les diferents millores tecnològiques que des del Vicerectorat de Campus i Tecnologia s’abordaran per a enriquir el nostre entorn digital com UACloud, la xarxa sense fil, la seguretat informàtica, etc.

El concurs consistirà en l’enviament de missatges que incloguen una definició breu (màxim 1.000 caràcters) de quins serien els objectius i les funcionalitats que cal cobrir en el projecte.

PARTICIPANTS

Podrà participar en aquesta convocatòria qualsevol persona que pertanya a la comunitat universitària de la UA.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

L’enviament dels missatges podrà realitzar-se des del dia 6 de novembre fins al 20 de novembre de 2017 a les 23.59 h.

PROCEDIMENT

Els missatges hauran d’enviar-se a través de UACloud en el qüestionari obert per a aquest esdeveniment, accessible des de l’adreça:

https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/acceso/preguntas.aspx?idcuestionario=8329

RESOLUCIÓ DEL CONCURS

El jurat estarà format per:

  • El vicerector de Campus i Tecnologia de la UA.
  • La vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat de la UA o persona en la qual delegue.
  • El director del Secretariat de Recursos Tecnològics de la UA.
  • El cap d’àrea de Recursos Informàtics i Serveis en Xarxa de la UA.
  • El director del Servei d’Informàtica de la UA.
  • La cap del Gabinet del Rectorat de la UA.
  • Una o un representant del Consell d’Estudiants de la UA.


Aquest jurat, que serà l’encarregat de valorar la funcionalitat i la utilitat de les idees segons els mateixos criteris que la Cartera de projectes, es reserva el dret a declarar desert el concurs.


El Vicerectorat de Campus i Tecnologia farà públic el resultat en la pàgina web:

https://web.ua.es/va/vr-campus/convocatories/concurs-d-idees/2018/concurs-d-idees-per-a-uacloud-2018.html


amb les idees premiades i coincidirà amb la resolució de la Cartera de projectes esmentada.


PREMIS


S’estableix un primer premi i dos accèssits que consistiran en:

  1. El guanyador o la guanyadora del primer premi rebrà una tauleta digital
  2. El guanyador o la guanyadora del primer accèssit rebrà un llibre electrònic
  3. El guanyador o la guanyadora del segon accèssit rebrà un llibre electrònicEl premi i els accèssits seran lliurats en l’acte públic institucional que tindrà lloc al llarg del 2018. En el transcurs de l’acte, les persones guanyadores llegiran la idea i presentaran l’aplicació en el moment de l’entrada en funcionament.


MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI

La dotació màxima per a aquesta convocatòria es troba consignada en el Capítol 2 de crèdits del pressupost del Vicerectorat de Campus i Tecnologia. L’execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA.


La subvenció assignada a cada ajuda s’ajustarà a allò que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i allò que aquesta convocatòria estableix.


Alacant, 2 de novembre de 2017

Rafael Muñoz Guillena

Vicerector de Campus i Tecnologia

Vicerectorat de Campus i Tecnologia


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3920/3930

Fax: (+34) 96 590 9561

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464