Saltar apartados

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURETAT DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

GUIA RÀPIDA PER ALS USUARIS

 

Introducció

Ús pel personal de Consergeria

Ús pel personal amb targeta personalitzada

Ús pel personal amb targeta de visita

Documents i sol·licituds

 

 

Introducció

 

El SiS-UA és un sistema de seguretat electrònica que comprèn tota la infraestructura de maquinari i de programari necessària per a dotar d'un nivell adequat de seguretat a la totalitat d'edificis i àrees exteriors de la Universitat d'Alacant, tant en el seu Campus de Sant Vicent del Raspeig com en els edificis externs al mateix (situats en la zona d'ampliació o bé en altres emplaçaments externs).

 

L'operació del SiS-UA es duu a terme de manera centralitzada, des d'un únic punt, denominat Centre de Control de Seguretat (CCS). El CCS es troba en un nou edifici, construït a aquest efecte i d'ús exclusiu, emplaçat en l'accés al Campus des de l'autopista A-7, entre els edificis Aulari I i Facultat de Ciències Econòmiques.

 

La infraestructura de seguretat de tots els edificis així com la instal·lada en àrees exteriors es troba connectada al CCS mitjançant un sistema de comunicacions d'ús exclusiu.

 

El SiS-UA comprèn els següents subsistemes:

 

  • Subsistema de videovigilancia
  • Subsistema de control d'intrusió
  • Subsistema de control d'accessos

 

Cadascun d'ells comprèn una infraestructura de detecció i/o actuació, instal·lada en els edificis i en àrees exteriors, així com determinats sistemes de procés d'informació, situats, en aquest cas, en el CCS.

 

ÚS PEL PERSONAL DE CONSERGERIA

En aquells edificis on existisca personal de consergeria, aquests seran els responsables d'activar i desactivar (armat i desarmat) el sistema de seguretat dels edificis.

 

OBERTURA EDIFICI:

 

Per a accedir a l'edifici, és necessari passar la targeta pel lector situat en l'entrada principal, (només caldrà acostar-la-hi), s'encendrà una llum verda inserida en aquesta lectora, i s'obrirà la porta d'accés a l'edifici.

 

1 sistema seguridad 2 sistema seguridad Lector d'entrada.

 

Una vegada realitzat el primer pas, es dirigiran a Consergeria i hauran d'introduir la clau assignada en la consola, quedant amb açò desactivada la totalitat de l'edifici.

 

5 sistema seguridad 6 sistema seguridad Consola principal

 

 

 

TANCAMENT DE L'EDIFICI:

 

S'haurà de comprovar que l'edifici es trobe buit, i introduirà la seua clau per al tancament i activació total de la consola.

 

Per a eixir haurà de passar la targeta per lector d'eixida (situat a l'interior, al costat de la porta principal d'accés).

 

Si sorgira algun problema, haurà de posar-se en contacte amb el Centre Control de Seguretat Tel.: 965.90.96.56. Ext.: 9656.

 

3 sistema seguridad 4 sistema seguridad Lector d'eixida.

 

 

La consola principal està situada en les consergeries dels edificis i amb accés exclusiu d'aquest col·lectiu, desconnecta tot el sistema d'alarma de les instal·lacions, mentre que el lector situat en l'entrada i eixida de l'edifici i entrades i eixides principals dels departaments, desconnecten zones específiques, per als usuaris de les targetes personalitzades.

 

 

 

ÚS PEL PERSONAL AMB TARGETA PERSONALITZADA

 

SOL·LICITUD DE TARGETA:

 

Se sol·licitarà autorització de targeta d'accés a edificis, prèvia conformitat del responsable del Departament o Centre.

 

Haurà de dirigir-se al Centre de Control de Seguretat, on s'emplenarà l'imprès de sol·licitud, per a l'adquisició de la corresponent targeta.

 

Serà informat dels compromisos, responsabilitats i precaucions que comporta estar en possessió d'aquesta targeta, havent de signar el conforme.

 

 

ACCÉS A l'EDIFICI:

 

Per a accedir a l'edifici fóra de l'horari lectiu, és necessari passar la targeta pel lector situat en l'entrada principal, (només caldrà acostar-la-hi), s'encendrà una llum verda inserida en la part superior d'aquesta lectora, i s'obrirà la porta.

 

Una vegada a l'interior, només s'haurà d'accedir a les zones a les quals s'estiga autoritzat, havent de passar la seua targeta pels lectors situats en les entrades als departaments, si n'hi ha.

 

1 sistema seguridad 4 sistema seguridad Lector d'entrada.

 

 

 

EIXIDA DE L'EDIFICI:

 

En finalitzar la seua activitat en l'edifici, haurà de comprovar el tancament de les dependències a les quals ha tingut accés, passarà la seua targeta pel lector d'eixida de l'edifici situat a l'interior del mateix (al costat de la porta principal).

 

PERMANÈNCIA EN L'EDIFICI DESPRÉS DE L'HORARI DE CONSERGERIA

 

Si fóra necessari romandre en l'edifici després de l'horari de tancament  d'aquest, s'haurà de tenir la precaució d'eixir per a passar la targeta pel lector exterior i que el sistema reconega que hi ha algú a l'interior, amb açò quedarà constància, alhora que l'alarma connectarà les zones a les quals no es tinga accés.

 

En eixir, haurà de passar la targeta perquè aquest sistema active totalment l'edifici i reconega que ja no queda ningú a l'interior.

 

3 sistema seguridad 4 sistema seguridad Lector d'eixida.

 

 

S'haurà de tenir en compte que davant qualsevol incidència, així com si s'accedira a l'edifici amb visites, és aconsellable informar el servei de seguretat, perquè es tinga coneixement del nombre exacte de persones, en cas d'emergència.

 

No s'haurà de fer ús de les eixides d'emergència si no és estrictament necessari.

 

ÚS PEL PERSONAL AMB TARGETA DE VISITA

 

SOL·LICITUD DE TARGETA:

 

Es sol·licitarà autorització de targeta d'accés a edificis, prèvia conformitat del responsable de departament o facultat.

 

Haurà de dirigir-se al Centre de Control de Seguretat, on s'emplenarà l'imprès de sol·licitud, per a l'adquisició de la corresponent targeta.

 

Serà informat dels compromisos, responsabilitats i precaucions que comporta estar en possessió d'aquesta targeta, havent de signar el conforme.

 

 

ACCÉS A l'EDIFICI:

 

 

Per a accedir a l'edifici fóra de l'horari lectiu, és necessari passar la targeta pel lector situat en l'entrada principal, (només caldrà acostar-la-hi), s'encendrà una llum verda inserida en la part superior d'aquesta lectora, i s'obrirà la porta.

 

Una vegada a l'interior, només s'haurà d'accedir a les zones a les quals s'estiga autoritzat, havent de passar la seua targeta pels lectors situats en les entrades als departaments, si n'hi haguera.

 

1 sistema seguridad 2 sistema seguridad Lector d'entrada.

 

 

 

EIXIDA DE L'EDIFICI:

 

En finalitzar la seua activitat en l'edifici, haurà de comprovar el tancament de les dependències a les quals ha tingut accés, passarà la seua targeta pel lector d'eixida de l'edifici situat a l'interior del mateix (al costat de la porta principal).

 

3 sistema seguridad 4 sistema seguridad Lector d'eixida.

 

S'haurà de tenir en compte que davant qualsevol incidència, així com si s'accedira a l'edifici amb visites, és aconsellable informar el servei de seguretat, perquè es tinga coneixement del nombre exacte de persones, en cas d'emergència.

 

No es farà ús de les eixides d'emergència, si no és estrictament necessari.

 

Aquesta targeta haurà de ser retornada al Centre de Control de Seguretat, una vegada finalitzada la visita.

 

 

DOCUMENTS I SOL·LICITUDS

Sol·licitud de targeta de proximitat/ visitant

Sol·licitud de modificació d'autorització d'accés

Sol·licitud de targeta d'accés per a grups (SIS)

 

Centre Control de Seguretat

Tel. 965.90.96.56 ext. 9656

 

ATENCIÓ: La versió en valencià i anglès d'aquesta web és fruit d'una traducció automàtica. Estem en procés de revisió.

Vicerectorat de Campus i Tecnologia


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3920/3930

Fax: (+34) 96 590 9561

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464