Saltar apartados
  • UA
  • VCDL
  • Convocatòria del programa extraordinari de co..a Espai Cultural Enric Valor per a l'any 2013

Convocatòria del programa extraordinari de conferències d'extensió universitària per a desenvolupar el programa Espai Cultural Enric Valor per a l'any 2013

Informació general

Prorrogat any 2014 / 2015 / 2016

La Universitat d'Alacant i la Diputació d'Alacant, a través de l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil Albert han prorrogat el Conveni per subvencionar el programa extraordinari de conferències d'extensió universitària que desenvolupa el programa "Espai Cultural Enric Valor" l'any 2014. La dotació pressupostària d'aquest any serà de 6.000 euros, amb els mateixos requisits que els del programa anterior publicat en el BOUA de data 26 d'abril de 2013. Per tal d'actualitzar el catàleg de conferències, el PDI interessat pot enviar fins al 2 de maig de 2014 la nova oferta de conferències a través del formulari.
Recordem que cada PDI pot oferir un màxim  de tres conferències. En tot cas, per al manteniment de les ja existents no cal enviar cap notificació de prorroga.

 

Convocatòria del programa extraordinari de conferències d’extensió universitària per a desenvolupar el programa Espai Cultural Enric Valor per a l’any 2013

I. EXPOSICIÓ DE MOTIUS I OBJECTE

El Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística convoca un programa extraordinari de conferències d’extensió universitària per a l’any 2013 en el marc del CONVENI ESPECÍFIC ENTRE L’INSTITUT ALACANTÍ DE CULTURAL JUAN GIL-ALBERT I LA UNIVERSITAT D’ALACANT PER A DESENVOLUPAR EL PROGRAMA ESPAI CULTURAL ENRIC VALOR, signat el 4 d’abril de 2013 entre les dues institucions.

L’objectiu del conveni consagra la col·laboració entre els dos ens en el desenvolupament de l’anomenat programa ESPAI CULTURAL ENRIC VALOR per a l’any 2013 a través de la realització d’una convocatòria extraordinària per la Universitat d’Alacant entre el seu personal docent i investigador (PDI), de conformitat amb l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, per a proposar a les entitats adherides al programa mencionat un conjunt de conferències directament relacionades amb la realitat de les comarques alacantines i que tinguen per objecte el coneixement d’algun dels vessants següents, sense ànim exhaustiu: territorials, ambientals, paisatgístics, demogràfics, turístics, patrimonials, arquitectònics, literaris, jurídics, científics i, en general, de l’àmbit sociocultural de la província d’Alacant, i que tinguen preferentment caràcter o interès local.
A aquest efecte, el conveni esmentat possibilita que les diferents associacions i entitats que participen en l’anomenat programa Espai Cultural Enric Valor (format, sense ànim exhaustiu, per l’Associació d’Estudis de la Marina Baixa, l'Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó, el Centre Cultural Castellut, el Centre d’Estudis Contestans, el Centre d’Estudis del Museu Valencià del Paper, l'Associació Cultural Font Bona, l'Institut d'Estudis de la Marina Alta, el Centre d'Estudis de la Repoblació Mallorquina, l'Associació d’Estudis Grup Alacant, el Centre d’Estudis i Excursionisme les Valls de la Serrella, el Centre Alcoià d’Estudis Històrics i Arqueològics, l'Institut d'Estudis Guardamarencs, l'Associació Cultural la Gola de Guardamar, el Centre d'Estudis Locals del Vinalopó, l'Associació Amics de Teulada, l'Institut d’Estudis Calpins i l'Associació Xinosa de Monòver) demanen entrar en l’oferta de conferències proposada pel PDI de la Universitat d’Alacant per a fer aquelles que siguen seleccionades segons el que preveu aquesta convocatòria.

Per tot això, i en compliment de les obligacions d’aquest conveni, s’aprova el programa extraordinari de conferències d’extensió universitària per a l’any 2013, que té com a destinatàries les entitats i les associacions que formen part de l’Espai Cultural Enric Valor en els termes del conveni mencionat més amunt.

II. FORMA DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA

D’acord amb el conveni esmentat, la forma de participació en el programa extraordinari de conferències d’extensió universitària per al PDI de la Universitat d’Alacant és la següent:

A) Les persones que formen part del col·lectiu del personal docent i investigador de la Universitat d’Alacant (PDI) podran oferir, a títol individual, fins a un màxim de tres conferències de temàtica diferent que tinguen com a objectiu, i sense ànim exhaustiu, dissertar sobre el coneixement d’algun dels aspectes següents: territorials, ambientals, paisatgístics, demogràfics, turístics, patrimonials, arquitectònics, literaris, jurídics, científics i, en general, de l’àmbit sociocultural de la província d’Alacant, i que tinguen preferentment caràcter o interès local.

B) Cada PDI podrà proposar l’oferta de conferències fins a 15 dies després de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOUA.

C) D’acord amb el conveni esmentat entre la Diputació d’Alacant i la Universitat d’Alacant, la Comissió Mixta que hi preveu serà l’encarregada de determinar si les conferències proposades pel PDI encaixen en l’objecte d’aquest, a l’efecte de la realització i oferta última als potencials usuaris d’aquest programa extraordinari. A aquest efecte, en el termini de 10 dies des de l’acabament del termini anterior es farà pública l’oferta de conferències disponibles i seleccionades.

D) Cada conferència tindrà una durada màxima d’una hora, sense comptar el debat o col·loqui amb el públic, i serà retribuïda amb 230 € bruts. D’acord amb el conveni esmentat, l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, abonarà cada dos mesos a la UA, amb la presentació prèvia de la factura oportuna, l’import resultant de les conferències impartides en igual període, degudament acreditades i justificades, en el compte corrent que a aquest efecte designe la Universitat d’Alacant mateixa. La Universitat, després de rebre l’ingrés, el farà efectiu al PDI que haja impartit la conferència.

E) Les entitats i associacions que formen el programa Espai Cultural Enric Valor (que, entre d’altres, i sense ànim exhaustiu són l'Associació d’Estudis de la Marina Baixa, l'Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó, el Centre Cultural Castellut, el Centre d’Estudis Contestans, el Centre d’Estudis del Museu Valencià del Paper, l'Associació Cultural Font Bona, l'Institut d'Estudis de la Marina Alta, el Centre d'Estudis de la Repoblació Mallorquina, l'Associació d’Estudis Grup Alacant, el Centre d’Estudis i Excursionisme les Valls de la Serrella, el Centre Alcoià d’Estudis Històrics i Arqueològics, l'Institut d'Estudis Guardamarencs, l'Associació Cultural la Gola de Guardamar, el Centre d'Estudis Locals del Vinalopó, l'Associació Amics de Teulada i l'Institut d’Estudis Calpins) podran sol·licitar la realització efectiva de les conferències objecte d’aquest programa a la UA, i determinaran per quines opten i fins a un màxim de tres, i especificaran en quines dates, horaris i seu es faran. Caldrà acompanyar a la petició, si escau, el document acreditatiu de la personalitat jurídica i representació.

III. PUBLICITAT DE L’OFERTA I PETICIÓ DE PROPOSTES DE REALITZACIÓ DE CONFERÈNCIES

A) Amb la finalitat de coordinar i, si escau, seleccionar l’oferta de les conferències proposades pel PDI, caldrà enviar la relació d’aquestes a través del formulari que hi ha en l’adreça següent: http://web.ua.es/va/vr-cultura/convocatories/conferencies-enric-valor/

B) Les conferències finalment seleccionades seran publicades a partir del 15 de juny de 2013 en la revista cultural del Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística accessible des de http://web.ua.es/va/vr-cultura/convocatories/conferencies-enric-valor/, mitjà a través del qual, i sens perjudici de les obligacions que dimanen del conveni esmentat, seran gestionats els continguts, títols i professorat que les farà, com també la gestió de les peticions dels usuaris interessats en la realització de les conferències.

 


Més informació:

Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística
Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística
Universitat d’Alacant
965 90 9821
s.promocio@ua.es
http://web.ua.es/va/vr-cultura/convocatories/conferencies-enric-valor/

 

 

Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües


Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües
Edifici de Rectorat - Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3482

Fax: (+34) 96 590 9716

Twitter: http://twitter.com/culturaenlaua

Facebook: http://facebook.com/culturaenlaua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464