CONVOCATÒRIA PER A ADJUDICAR LA DIRECCIÓ I LA COORDINACIÓ DE LA CORAL DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER AL CURS 2019/2020

Informació de la Convocatòria: