Saltar apartados
  • UA
  • VCDL
  • CONVOCATÒRIA PER A ADJUDICAR LA DIRECCIÓ I EL.. UNIVERSITAT D'ALACANT PER Al CURS 2013/2014

CONVOCATÒRIA PER A ADJUDICAR LA DIRECCIÓ I EL MUNTATGE DE DUES OBRES DE TEATRE EN LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER Al CURS 2013/2014

Informació de la convocatòria

Text de la convocatòria

CONVOCATÒRIA PER A ADJUDICAR LA DIRECCIÓ I EL MUNTATGE DE DUES OBRES DE TEATRE EN LA UNIVERSITAT D’ALACANT PER AL CURS 2013/2014

El Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística de la Universitat d’Alacant (d’ara endavant VCEPL) fa una convocatòria pública per a adjudicar la direcció i el muntatge de dues obres de teatre en la Universitat d’Alacant per al curs 2013/2014. Aquesta convocatòria es regeix per les bases següents:

1. Podran participar les professionals i els professionals que acrediten coneixements i experiència en la direcció i el muntatge d’obres teatrals i que complisquen les bases d’aquesta convocatòria.

2. El VCEPL convoca dos projectes per a adjudicar:

a) El muntatge i la direcció d’una obra d’un autor clàssic grecollatí. La direcció ha de garantir que l’obra es puga representar en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
b) El muntatge i la direcció de microescenes i monòlegs teatrals. En aquest cas s’assumeix com a requisit la redacció de textos originals tant de microescenes com de monòlegs, en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana per part dels participants. La direcció de les microescenes i els monòlegs teatrals que finalment se seleccione ha de garantir que aquestes es puguen representar en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana

3. Els aspirants que vulguen participar en aquesta convocatòria han d’enviar un projecte de l’activitat teatral que especifique a quin muntatge i direcció concursen acompanyat del currículum vitae. Cada participant només podrà presentar un projecte per a cadascuna d’aquestes modalitats.

Els interessats hauran d’emplenar el formulari disponible en la direcció http://web.ua.es/va/vr-cultura/convocatories/teatre i rebran un correu electrònic de confirmació amb un número de referència. Posteriorment hauran d’adjuntar, dins del termini de la convocatòria, la documentació sol·licitada (currículum, projecte...) a la direcció de correu electrònic s.promocio@ua.es amb la indicació del nom del responsable, el nom del projecte i el número de referència de la sol·licitud. El pes total dels documents adjunts no ha de superar els 5MB.

La data màxima per a la recepció de les sol·licituds és el 14 de setembre de 2013.

4. Els projectes que resulten triats han de complir les condicions d’actuació i representació següents, juntament amb las bases exposades:

a) començar els assajos a partir de novembre de 2013;
b) tenir disponible el muntatge seleccionat per a la representació d’aquest al maig de 2014 a la Universitat d’Alacant. El muntatge corresponent a la modalitat b) de microescenes i monòlegs teatrals s’estrenarà en els espais del Museu de la Universitat d’Alacant (MUA);
c) durant el curs 2014 /2015, cada obra i muntatge durà a terme el nombre de representacions que dispose el VCEPL tant en el campus de la Universitat d’Alacant como en els circuits de les seus universitàries o en aquelles poblacions amb les quals la Universitat d’Alacant té signats convenis de col·laboració i intercanvi culturals a través de la xarxa ALTAVEU;
d) cas que hi haja peticions perquè l’obra s’haja de representar fora dels itineraris abans esmentats, el VCEPL ha de ser informat prèviament i donar-hi el vistiplau.

5. El VCEPL, per la seua banda, assumirà les obligacions següents amb les produccions seleccionades:

a) farà la producció executiva de cada projecte i facilitarà les representacions durant el període corresponent al curs;
b) abonarà la quantitat de 5.500 € (IVA inclòs) en concepte d’ajuda a la direcció i el muntatge de cadascuna de les modalitats teatrals seleccionades, prèvia presentació de factura;
c) abonarà la quantitat de 100 € (IVA exclòs) a la directora o el director seleccionats de cada projecte de direcció i muntatge sempre que facen una representació durant el curs acadèmic 2014/2015; aquest import cobrirà els assajos i la representació; prèvia presentació de factura;
d) posarà a la disposició dels grups un mitjà de transport adequat per als desplaçaments en ruta. Aquest serà un autobús prou gran per a carregar amb l’escenografia, el vestuari i altres estris per a la representació, que s’hauran d’adequar a la capacitat d’aquest vehicle; en cap cas, llevat que es traiga escenari portàtil, es preveu la possibilitat d’afegir una furgoneta per a la càrrega;
e) s’encarregarà de la difusió i la promoció del projecte general i de les representacions que es facen en el campus de Sant Vicent del Raspeig de la Universitat d’Alacant o en alguna de les seues seus.

Totes les quantitats dineràries compromeses es carregaran al Capítol II del VCEPL corresponent al Servei de Cultura i queden subjectes a l’efectiva disponibilitat pressupostària i de despesa en aquest òrgan.

6. El VCEPL estudiarà i valorarà les sol·licituds rebudes a través d’una Comissió composta per cinc membres: el vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística, el director del Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística, el director del Servei de Cultura i dos professionals de prestigi reconegut en la matèria designats lliurement pel rector de la Universitat d’Alacant.

La Comissió de Selecció basarà la valoració conjunta i la preselecció dels candidats en els mèrits al·legats i acreditats, tenint en compte els criteris generals següents:

a) Interès cultural i artístic del projecte, amb una atenció especial que s’ajuste a la modalitat triada (fins 20 punts);
b) Currículum vitae i descripció de la trajectòria professional de la persona que propose el projecte (fins 20 punts);
c) Viabilitat del projecte (fins 10 punts);
d) Adequació del projecte a l’àmbit universitari (fins 15 punts);
e) Originalitat de les propostes (fins 15 punts).

Aquesta valoració suposarà el 80% de la puntuació màxima de la convocatòria.

7. Les tres millors candidatures valorades en cada modalitat seran preseleccionades per la Comissió i hauran de passar una entrevista personal que tindrà una ponderació del 20% sobre el total de la puntuació màxima de la convocatòria.

8. La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació de les bases.

9. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i el seu reglament de desenvolupament aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, se us informa que les dades personals sol·licitades en aquest procés de selecció seran tractades únicament per personal del VCEPL, amb la finalitat exclusiva de trametre la sol·licitud de participació.

 


Carles Cortés Orts
Vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística

Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües


Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües
Edifici de Rectorat - Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3482

Fax: (+34) 96 590 9716

Twitter: http://twitter.com/culturaenlaua

Facebook: http://facebook.com/culturaenlaua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464