Saltar apartados

PREGUNTES FREQÜENTS ALUMNAT FAQ COVID-19

Alacant, 17 de març de 2020

 

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE EL PLA DE CONTINUÏTAT DE L'ACTIVITAT DOCENT NO PRESENCIAL A CONSEQÜÈNCIA DE LA SITUACIÓ, EVOLUCIÓ I PERSPECTIVES DEL COVID-19

Tota la informació es pot seguir de forma actualitzada en la web elaborada per al Pla de continuïtat de l'activitat, que engloba el pla per a la continuïtat de l'activitat docent no presencial i el pla de continuïtat de l'activitat administrativa (https://pdc.ua.es/va/pla-de-continuitat.html)

 • Queda suspesa tota l'activitat docent?

No, només se suspèn l'activitat docent presencial, incloent-hi, entre altres, la docència en aules de teoria, problemes, laboratoris, seminaris, eixides de camp, les tutories acadèmiques presencials i proves d'avaluació presencials.

 • La docència de les assignatures de titulacions presencials continuarà de manera no presencial?

Sí, el professorat informarà, a través d'UA Cloud, del procediment, dels materials disponibles i de la metodologia a seguir durant aquest període en cadascuna de les assignatures..

 • Quan s'inicia l'activitat de docència no presencial?

L'activitat docent en manera no presencial s'ha iniciat ja per a totes les titulacions, des d'ahir dilluns dia 16 de març. El professorat que impartia la docència presencial està adaptant els materials formatius que seran usats de forma no presencial durant aquest període.

 • Se suspenen les proves d'avaluació presencials que hi haguera programades durant aquest període?

Efectivament, queden suspeses totes les proves presencials que hagueren de realitzar-se en aquest període.

 • Es realitzaran proves no presencials?

Sí, tant aquelles que ja estigueren previstes en la guia docent, com les que es programen, per adaptació curricular, en aquest període.

 • I què passa amb les activitats docents que exigeixen presencialitat?

Aqueixes activitats queden suspeses temporalment. Es reprendran quan siga possible amb un nou calendari de realització o bé, en cas de ser possible, se substituiran per altres activitats no presencials que permeten demostrar l'adquisició de les mateixes competències i resultats d'aprenentatge que l'activitat presencial suspesa.

 • Què passa amb les titulacions en línia?

En general, les titulacions en línia no es veuran afectades, excepte en les activitats que requerien presencialitat, si n'hi haguera, que quedaran suspeses.

 • Què ocorre amb les assignatures TFG i TFM?

Es desenvoluparan de la mateixa manera que la resta d'assignatures.

 • Què ocorre amb les defenses de tesis doctorals que estan previstes per a aquest període?

La defensa de totes les tesis doctorals ja dipositades es posposarà per a una data posterior. Només en el cas que siga imprescindible la seua defensa, es realitzaran de forma no presencial seguint les instruccions que dicte el Vicerectorat d'Estudis i Formació.

 • Puc reincorporar-me a les classes en la UA en cas que estiguera realitzant una mobilitat nacional o internacional?

Es facilitaran els tràmits administratius i es realitzarà l'adaptació curricular necessària, recollida en l'art. 6.11 del Reglament d'Adaptació Curricular de la UA, perquè l'alumnat en estades de mobilitat que ho desitge puga reincorporar-se. Consultar la instrucció específica sobre aquest tema publicada pel secretariat de mobilitat en https://pdc.ua.es/va/alumnat.html

 • Se suspenen les beques de col·laboració de la UA?

Les beques de col·laboració són una activitat formativa més, per tant, se suspèn la presència de les i els becaris en el lloc de destinació de la beca.

 • Es mantenen els exàmens de proves de nivell d'idiomes?

Els exàmens se suspenen i es posposen fins a nova data.

 • Poden utilitzar-se les biblioteques?

Les biblioteques romandran tancades fins a un altre avís i, per tant, no hi haurà servei de préstec. Els llibres ja prestats es podran renovar, estant preparat el sistema perquè la data de devolució siga el 27 d'abril. En cas de no poder-se renovar, la biblioteca habilitarà les mesures perquè el personal usuari no patisca cap penalització.

Es pot accedir als recursos electrònics, així com als tutorials i serveis online.

Es mantindrà la tutorització online dels cursos oferits a través de la plataforma Moodle (activitat formativa de Doctorat i CID avançat).

S'atendran, en la mesura que siga possible, les qüestions plantejades a través del correu electrònic i les diferents xarxes socials.

 • Continuen les activitats d'extensió universitària i extraacadèmiques?

Les activitats d'extensió universitària tant esportives com culturals i activitats extraacadèmiques com la universitat permanent, programes de voluntariats, etc. queden suspeses fins a un altre avís.

 • Es podran utilitzar les instal·lacions esportives?

Les instal·lacions esportives romandran tancades.

 • Se suspenen les pràctiques externes?

D'acord amb el comunicat de data 12 març de 2020 emès per la Generalitat Valenciana, amb el motiu de frenar o pal·liar els riscos de contagi o transmissió de propagació del COVID- 2019, s'han suspès les activitats formatives, educatives universitàries a partir del dilluns 16 de març. En conseqüència, se suspèn la presencialitat de les pràctiques acadèmiques externes. (Per a més informació consultar el comunicat de pràctiques externes publicat en https://pdc.ua.es/va/alumnat.html)

 • Jo, com a estudiant, he d'informar l'empresa d'aquesta nova situació?

No, la Unitat de Pràctiques Externes de la UA, així com el GIPE de la Fundació General han comunicat a totes les empreses afectades aquesta nova situació.

 • S'ha modificat el calendari lectiu?

No. Atès que la docència segueix en manera no presencial, considerem que existeix marge per a recuperar les activitats pràctiques presencials. Però, sens dubte, aqueixa decisió dependrà del temps que dure aquest període sense activitat presencial i de les necessitats de reprogramar activitats que requerisquen presencialitat com ara pràctiques de laboratori, pràctiques de camp, etc. que podria afectar de forma diferenciada les diferents titulacions.

 • Es modificaran les guies docents?

No, s'aplicarà la resolució rectoral per a l'aplicació del Reglament d'Adaptació Curricular a tot el col·lectiu d'estudiants durant aquest període excepcional, que permet realitzar adaptacions curriculars tant de suport a la docència com d'avaluació específiques per a cada assignatura, durant aquest període d'inhabilitat presencial.

Aquestes són les preguntes que podem respondre avui dia (17 de març de 2020). En qualsevol cas, totes les mesures podran anar modificant-se segons es produïsquen canvis dictats per les autoritats.

 

 

 

 

 

 

 

Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464