Index

Vicerectorat

Vicerector d'Estudis, Qualitat i Llengües

Francisco José Torres Alfosea

vr.estudis@ua.es

vr.qualinnova@ua.es

3743

Localització

0028P1037

Competències

  • Coordinar l'elaboració i modificació dels plans d'estudi oficials de grau i postgrau.
  • Organitzar i gestionar els títols propis.
  • Coordinar l'oferta de crèdits de lliure elecció.
  • Dissenyar i posar en marxa accions que permeten millorar la qualitat de les titulacions per a la reacreditació dels títols.
  • Gestió i coordinació de l'avaluació de l'activitat docent (DOCENTIA).
  • Garantir el compliment de la normativa per a l'elaboració i aprovació de les guies docents.
  • Coordinació per a l'obtenció dels segells internacionals de qualitat i rànquings universitaris.
  • Coordinació i presidència del portal de transparència de la universitat.
  • Competències en matèria de coordinació en política lingüística de la universitat d'alicante.

Secretariat d'Estudis

Directora del Secretariat d'Estudis

Maria Teresa Caballero Caballero

mt.caballero@ua.es

9839

Localització

0028P1035

Secretariat de Qualitat

Director del Secretariat de Qualitat

Juan José Tarí Guilló

jj.tari@ua.es

3650

Localització

0028P1035

Secretariat de Llengües

Director del Secretariat de Llengües

Hèctor Càmara Sempere

hector.camara@gcloud.ua.es

3743

Localització

0028P1035