Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Vicerectorat d'Estudis, Qualitat i Llengües

grups alt rendiment acadèmic

Els Grups d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA), pretenen reforçar el potencial de les i els estudiants més destacats des de l'inici dels seus estudis universitaris oferint part de la docència en anglès, així com una sèrie d'ajudes i suports per a la seua formació. Amb aquest principal objectiu, la Universitat d'Alacant i la Consellería d'Educació, Recerca, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, engegaran el pròxim curs acadèmic grups d'Alt Rendiment Acadèmic en les següents titulacions:

 • Grau en Biologia
 • Grau en Dret
 • Grau en Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria en Informàtica
 • Grau en Mestre en Educació Primària

Característiques dels grups ARA

Els grups d'Alt Rendiment Acadèmic, grups ARA, tindran les següents característiques:

 • Com a mínim el 50% de la docència de crèdits bàsics de la titulació s'impartiran en anglès.
 • Els alumnes que integren un grup ARA hauran d'acreditar coneixements de llengua anglesa equivalent al nivell B2, o compromís d'acreditar-ho a la finalització del curs 2019/20.

¿Quins avantatges ofereix a l'estudiant pertànyer a un grup ARA?

Els avantatges de formar part d'un grup ARA es poden resumir en les següents:

 • Esment específic d'aquesta pertinença en el Suplement Europeu al Títol.
 • Criteri preferent per a l'obtenció d'ajudes de viatge per a l'aprenentatge d'idiomes.
 • Preferència per a l'obtenció d'ajudes de formació del personal investigador en les seues diverses modalitats.
 • Criteri preferent per a borses Erasmus.

¿Què he de fer per a formar part d'un grup ARA?

L'alumnat que vulga rebre docència en un grup ARA hauran de sol·licitar-ho en el moment de formalitzar la matrícula. Es valorarà l'expedient acadèmic i el coneixement acreditat d'anglès.

En cada curs acadèmic podran produir-se baixes i noves incorporacions.

Mesures de reconeixement per al professorat

La Universitat reconeixerà al professorat, la impartició de docència en grups ARA, com a mèrit preferent per a ser pres en consideració com a tutor per a l'assignació d'ajudes de formació de personal investigador.


El fet d'impartir docència en grups ARA constarà en el Pla d'Ordenació Docent, i s'expedirà certificació sobre aquest tema, amb finalitats d'acreditació o reconeixement de la carrera professional.

Accions de suport als grups ARA


Per a l'alumnat:

La Universitat d'Alacant, a través del Centre Superior d'Idiomes impartirà cursos d'anglès exempts de les corresponents taxes perquè els alumnes dels grups ARA puguen adquirir el nivell de llengua anglesa B2. També organitzarà les proves de nivell corresponents.

Així mateix, la Universitat d'Alacant organitzarà i facilitarà l'assistència d'alumnes a conferències/col·loquis en llengua anglesa en relació amb temes d'interès per a la seua formació.


Per al professorat:

La Universitat d'Alacant facilitarà l'obtenció del nivell d'anglès al professorat que ho sol·licite a través de la prova corresponent organitzada pel Centre Superior d'Idiomes, i els cursos de formació orientats a aquest efecte.

Així mateix, la Universitat organitzarà tallers en relació amb la impartició de la docència en llengua anglesa per al professorat interessat.

Els professors disposaran d'especialistes de suport a l'organització/impartició de la docència en llengua anglesa. També comptaran amb ajuda per a la correcció de guies docents, materials docents i exàmens en anglès.

 

Més informació