Saltar apartados

Normatives d'interès

Normativa Pròpia

 • Reglament per al reconeixement acadèmic d'activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació de la universitat d'Alacant (C. Govern de 28/06/2013).BOUA (03/07/2013) - (Versió PDF)
  • Instrucció per al reconeixement de cursos CECLEC realitzats per estudiants de les titulacions en extinció, i que estan matriculats actualment en estudis de grau, com a crèdits per activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. BOUA (05/03/2014) - Versió PDF

Legislació Bàsica

 • Resolució d'11 de maig de 2017, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell d'Universitats de 10 de maig de 2017, pel qual s'ordenen els ensenyaments universitaris oficials de Grau.
 • Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'Ordenació dels Ensenyaments Universitaris Oficials, text consolidat que inclou modificació 17/6/2015.
 • Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació i en l'àmbit acadèmic universitari oficial per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació  superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'Arquitecte, Enginyer, Llicenciat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic i Diplomat.
 • Reial decret 96/2014, de 14 de febrer, pel qual es modifiquen els Reials decrets 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s'estableix el marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), i 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
 • Reial decret 534/2013, de 12 de juliol, pel qual es modifiquen els Reials decrets 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen als ensenyaments oficials de doctorat; i 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE de 13 de juliol de 2013).
 • Ordre 86/2010, de 15 de novembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'estableix el procediment per a la implantació d'ensenyaments universitaris oficials de grau, màster i doctorat en les universitats de la Comunitat Valenciana.
 • Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
 • Constitució Espanyola de 1978

Vicerectorat d'Estudis i Formació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3743

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464