Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Vicerectorat d'Estudis, Qualitat i Llengües

Projecte Títol de Grau Propi en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries

En compliment del que es disposa en l'art. 23 de la Normativa sobre Ensenyaments Propis de la Universitat d'Alacant (BOUA de 15 d'abril de 2014) s'obri el període d'exposició pública de la Proposta de Grau Propi en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries durant un termini de 15 dies naturals (fins al 07/3/2017).

Les possibles al·legacions s'han de presentar, dins del termini establit, exclusivament a través de l'aplicació eAdministració del Campus Virtual de la Universitat d'Alacant (UACloud). Una vegada dins de l'aplicació eAdministració s'haurà de seleccionar:
- Tràmits 
- Generals
- Instància genèrica (en el camp EXPOSA s'ha de consignar: A l'atenció del Vicerectorat d'Estudis i Formació).

El termini d'exposició pública i de presentació d'al·legacions finalitza el 07/03/2017.

 

 

EXPOSICIÓ PÚBLICA

PROPOSTA MEMÒRIA TÍTOL DE GRAU PROPI EN PILOT D'AVIACIÓ COMERCIAL I OPERACIONS AÈRIES

 

Memòria Grau Propi

 

Fitxes UA Grau Propi

      Data d'Inici        Data Finalització
21/02/2017 07/03/2017

 

 En compliment del que es disposa en l'art. 23 de la Normativa sobre Ensenyaments Propis de la Universitat d'Alacant (BOUA de 15 d'abril de 2014) s'obri el període d'exposició pública del Projecte de Grau Propi en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries rebut i informat favorablement pel Consell de Direcció, durant un termini de 15 dies naturals (fins al 07/12/2016).

Les possibles al·legacions s'han de presentar, dins del termini establit, exclusivament a través de l'aplicació eAdministració del Campus Virtual de la Universitat d'Alacant (UACloud). Una vegada dins de l'aplicació eAdministració s'haurà de seleccionar:
- Tràmits 
- Generals
- Instància genèrica (en el camp EXPOSA s'ha de consignar: A l'atenció del Vicerectorat d'Estudis i Formació).

El termini d'exposició pública i de presentació d'al·legacions finalitza el 07/12/2016.

 

PROJECTE EXPOSICIÓ PÚBLICA
Grau Propi en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries       Data Inici          Data Finalització
        23/11/2016
              7/12/2016