Secretariat de Llengües

Secretariat de Llengües

Funcions
  • Millorar la formació i l'ús de les llengües per l'alumnat de la Universitat d'Alacant.
  • Millorar i augmentar l'oferta de la docència en valencià i en llengües no oficials,
    fonamentalment en anglès, i garantir una bona qualitat lingüística.
  • Millorar i augmentar la comunicació institucional i de gestió en valencià i en
    altres llengües.
  • Millorar la transferència del coneixement i de la tecnologia en valencià.
  • Competencias en materia de coordinación en política lingüística de la universidad de alicante.