Secretariat de Qualitat

Secretariat de Qualitat

Funcions
  • Establir i desenvolupar el marc general d'avaluació de la qualitat en la Universitat d'Alacant, en tots els seus àmbits.
  • Dissenyar i posar en marxa accions que permeten millorar la qualitat de les titulacions, d'acord amb els estàndards europeus i d'ANECA i seguint els protocols marcats per l'AVAP per a la reacreditació dels títols.
  • Treballar, juntament amb Departaments i Centres, per a millorar els sistemes de qualitat en la docència i en els serveis de la UA, en coordinació amb altres vicerectorats.
  • Assegurar l'adequat emplenament de les guies docents.
  • Dissenyar i revisar el Manual del Sistema de Garantia Intern de la Qualitat, i vetlar pel seu adequat desenvolupament
02/07/2021
Enquestes sobre la docència en els grups amb docència reconeguda en anglès o en valencià (Campanya 2020-21, segon quadrimestre)

Resolució de la rectora per la qual s'estableixen les condicions per al lliurament d'incentius a l'alumnat per omplir les enquestes sobre la docència en els grups amb docència reconeguda en anglès o en valencià (Campanya 2020-21, segon quadrimestre)

Data del sorteig 9 de juliol de 2021 a les 12.00 h. Resultat del Sorteig

Meet reunió: https://meet.google.com/vsg-yzqc-ita

17/03/2021
Resultat definitiu de l'avaluació docent realitzada sobre el curs 2019/2020

Disponible el resultat definitiu de l'avaluació docent (2019/2020) a través de l'aplicació Docentia d'UACloud (UACloud > Docentia > PDI > Resultat definitiu).
Descàrrega del certificat final. La ruta per a fer-ho és: UACloud > e-Administració > Tràmits > Docència i Investigació > Certificat del resultat Docentia
Informació sobre el model Docentia-UA i dubtes freqüents, en aquesta web

03/03/2021
Informe Enquesta al professorat sobre el desenvolupament de la docència no presencial (segon quadrimestre del curs 2019-2020).

Informe referit a l'Enquesta al professorat sobre el desenvolupament de la docència no presencial en el segon quadrimestre del curs 2019-2020.