Saltar apartados

ACCÉS TRÀFIC ZONA PER ALS VIANANTS

DEPARTAMENT DE SEGURETAT

Procediment d'accés de tràfic rodat a zones per als vianants en la Universitat d'Alacant

1. Preàmbul

2. Accés i circulació de vehicles a la zona per als vianants (tipologies)

3. Condicions d'accés de vehicles a la zona per als vianants

4. Circulació per la zona per als vianants:

4.1 Empreses adjudicatàries de serveis externalitzats

4.2 Empreses subministradores i/o de retirada, i personal emprat de la UA

5. Control d'accessos no autoritzats

ANNEXOS:

- Imprès de sol·licitud d'accés a zona per als vianants (pdf/c

- Plànol General d'accessos i rutes (pla UA amb llegendes)

- Plànol zones de càrrega i descàrrega.

accessos

La zona per als vianants s'abandonarà pel mateix punt d'accés.

 

Pàrquing de càrrega/descarrega i places aparcament discapacitats:

 

PÀRQUING PLACES MINUSVÀLIDS PLACES CARREGA/DESCÀRREGA
Museu / Politècnica IV 12 1
Aulari II 12 3
Politècnica I 4 2
Servei Informàtica 4 1
F. de Ciències 2 2
F. de Dret (zona exterior) 4 1
F. de Dret (zona interior) 4 0
Paranimf/Club Social I 4 1
Aulari I/Bosc Il·lustrat 10 2
Aulari I 4 0
Facultat Econòmiques 6 5
Zona CTQ 2 0
1. PREÀMBUL

El Campus de la Universitat d'Alacant compta amb una zona per als vianants aproximada de 217.000 m2. Aquesta zona per als vianants posseeix nombroses zones enjardinades, arboledas, etc. que fan del nostre campus un referent per a la resta d'universitats del nostre país.

Addicionalment, el campus posseeix 46 edificis incloent cafeteries, zones comercials, centres, serveis, aularis, etc. que demanden en nombroses ocasions el subministrament o retirada de divers material.

Encara que existeixen zones de càrrega i descàrrega distribuïdes a aquest efecte, s'ha observat en els últims anys un increment excessiu del nombre de vehicles que circulen per les zones per als vianants el que redunda en una deterioració dels vials, danys a les arboledas i jardineria, perill per als vianants, etc.

Aquest procediment pretén ordenar els accessos de vehicles rodats a la zona per als vianants potenciant al màxim l'ús de les zones de càrrega i descàrrega i limitant a casos excepcionals i degudament justificats l'ús de la zona per als vianants a vehicles.

Aquest procediment no és aplicable als vehicles elèctrics d'ús habitual en el Campus.

 

2.ACCÉS I CIRCULACIÓ DE VEHICLES A la ZONA PER ALS VIANANTS. Tipologies

 

L'accés i circulació de vehicles a la zona per als vianants només estarà permès en les següents situacions:

a) Empreses adjudicatàries de Serveis Externalitzats del Campus per al desenvolupament de la seua activitat sempre que estiga degudament justificat. En tot cas, l'accés es durà a terme pel punt assenyalat a aquest efecte i seguint les rutes indicades.

b) Empreses subministradores i/o de retirada de residus, material, etc. sempre que es complisquen les condicions indicades en aquest procediment

c) Emprats de la UA sempre que es complisquen les condicions indicades en aquest procediment.

En la resta de casos, els vehicles rodats pararan temporalment en les zones de càrrega i descàrrega més pròxima a l'edifici al qual es dirigeixen i des d'allí efectuaran a peu i amb els mitjans mecànics necessaris (carretons, etc. )el subministrament/retirada de material.

 

3. CONDICIONS D'ACCÉS DE VEHICLES A la ZONA PER ALS VIANANTS (Excepte empreses adjudicatàries de serveis externalitzats autoritzades).

 

Quan l'empresa subministradora i/o de retirada o algun empleat de la UA complisca alguns dels següents suposats:

- Elevat pese/volum/nombre de la càrrega o mercaderia de transport

- Perillositat del producte en el seu transport.

- Excessiva distància des de la zona de càrrega i descàrrega al lloc de subministrament i/o retirada de material.

Podrà sol·licitar l'accés del vehicle a la zona per als vianants. Per a açò haurà de seguir els següents passos:

a) Emplenar amb 24 hores d'antelació l'imprès de sol·licitud d'accés (Annex 1) a la zona per als vianants, signar-ho i remetre-ho escanejat per e-mail a centrocontrol.seguridad@ua.es El dia en què haja d'accedir a la zona per als vianants del campus estacionarà el seu vehicle en la zona de càrrega i descàrrega més pròxima a l'edifici del Centre de Control de Seguretat.

b) Si se li ha autoritzat l'accés, arreplegarà en aquest Centre, una targeta que haurà de col·locar en el frontal del vehicle i que serà vàlida només per a aquest accés. El personal de Seguretat podrà comprovar mitjançant trucada telefònica, inspecció del vehicle o qualsevol altre mitjà la veracitat de la informació reflectida en la sol·licitud. En cas que se li haja denegat l'accés se li lliurarà al sol·licitant un plànol amb la ubicació de les zones de càrrega i descàrrega més pròximes a l'edifici de destinació.

c) Excepcionalment, si no ha pogut enviar la sol·licitud prèviament, emplenarà en el Centre de Control de Seguretat la sol·licitud i si, en aquest moment, se li autoritza l'accés, arreplegarà una targeta que haurà de col·locar en el frontal del vehicle i que serà vàlida només per a aquest accés. El personal de Seguretat podrà comprovar mitjançant trucada telefònica, inspecció del vehicle o qualsevol altre mitjà, la veracitat de la informació reflectida en la sol·licitud. En cas que se li denegue l'accés se li lliurarà al sol·licitant un plànol amb la ubicació de les zones de càrrega i descàrrega més pròximes a l'edifici de destinació.

 

4. CIRCULACIÓ PER LA ZONA PER ALS VIANANTS

 

4.1 Empreses Adjudicatàries de Serveis Externalitzats de la UA:

Com a part de la coordinació de l'activitat empresarial, a l'inici de l'activitat per part de l'empresa adjudicatària del servei externalitzat corresponent, se li facilitaran les normes que regulen l'accés i circulació per les zones per als vianants (zones d'accés, plànol de les zones de càrrega i descàrrega, les rutes adequades de circulació per a l'accés als diferents edificis, així com l'obligatorietat de no superar en cap moment la velocitat màxima establida: 10 km/h i de portar en tot moment els llum d'encreuament i els quatre intermitents encesos, etc.) Para açò el Servei d'Infraestructures i Serveis recaptarà les necessitats de cada empresa i proporcionarà les corresponents autoritzacions en coordinació amb el Centre de Control de Seguretat.

 

4.2 Empreses Subministradores i/o de retirada i personal emprat de la UA

Una vegada autoritzat l'accés de vehicle a la zona per als vianants, es lliurarà a la persona autoritzada un plànol indicant el punt d'accés a la zona per als vianants i la ruta de circulació que haurà de seguir per a accedir a l'edifici de destinació amb les normes que regulen l'accés i circulació per les zones per als vianants.

 

5. CONTROL D'ACCESSOS NO AUTORITZATS

 

El Servei de Seguretat sol·licitarà, a tot vehicle que es trobe circulant o estacionat en la zona per als vianants i que no porte en lloc visible la targeta d'autorització d'accés en vigor, que abandone immediatament aquesta zona. Se li indicarà que no està permès l'accés a la zona per als vianants sense autorització i que davant qualsevol dubte pot consultar en la corresponent pàgina web el procediment. En qualsevol cas s'anotarà el seu nombre de matrícula per a fer un seguiment dels seus accessos.

 

ATENCIÓ: La versió en valencià i anglès d'aquesta web és fruit d'una traducció automàtica. Estem en procés de revisió.

Vicerectorat d'Infraestructures, Sostenibilitat i Seguretat Laboral


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3920/3930

Fax: (+34) 96 590 9561

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464