Instituts Instituts Recerca - Parc Científic

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Vicerectorats
Logo Instituts Recerca - Parc Científic   Instituts Recerca - Parc Científic
Instituts Recerca - Parc Científic

Instituts

CIBIO
Centre Iberoamericà de la Biodiversitat
CIBIO

 

IIPQ
Institut d'Enginyeria dels Processos Químics
IIPQ

 L'Institut d'Enginyeria de Processos Químics (IIPQ) creat en 2003, té una clara vocació de servei a tota la Societat i al Sector industrial tant general com local, davant els reptes existents actuals com són la millora de l'eficiència tècnica i econòmica dels processos industrials, garantint un desenvolupament ambientalment responsable i sostenible. En aquest sentit els diferents grups d'investigació que componen el nostre institut treballen en diferents línies com són:

- La caracterització i valorització de diferents residus que poden anar des de residus de la indústria alimentària, restes de biomassa, residus plàstics fins a residus d'aparells elèctrics o electrònics, dissolvents, tints o fins i tot bolquers.

- Eliminació d'olors i estudi de la contaminació atmosfèrica, des de determinació de partícules sòlides fins a la determinació de dioxines.

- Tractament d'aigües i contaminació marina.

- Cultiu de microalgas com a alternativa per a la captura CO2 i obtenció de productes d'interès.

- Desenvolupament de nou catalitzadors heterogenis més eficients i que permeten reduir els residus generats.

- Desenvolupament i processament de nous materials tant polimèrics com nanocomposites o basats en grafè.

- Optimització de processos industrials a través de la integració energètica

- Anàlisi d'impactes ambientals (anàlisis de cicle de vida)

- Determinació i modelatge de l'equilibri entre fases amb interès industrial

Per tant, animem a les diferents empreses al fet que es posen en contacte amb nosaltres per a poder col·laborar tant en processos d'innovació, com en anàlisi de problemàtiques existents, millora eficiència energètica, anàlisi mediambiental, minimització de residus i la seua valorització en productes de valor afegit (upstream recycling), etc., en el nou marc de l'economia circular i desenvolupament sostenible. En la nostra pàgina web es poden trobar més detall de les nostres línies i grups d'investigació, així com exemples de diferents ofertes tecnològiques. 

 https://iipq.ua.es/va/linies-i-grups-de-recerca.html

https://iipq.ua.es/va/exemples-d-oferta-tecnologica.html

IMEM Ramón Margalef
Institut Multidisciplinari per a l'Estudi del Mitjà
IMEM

 

INAPH
Institut Universitari de Recerca en Arqueologia i Patrimoni Històric
INAPH
Promo INAPH

L'Institut Universitari de Recerca en Arqueologia i Patrimoni Històric de la Universitat d'Alacant –INAPH– va ser creat en 2014. Les seues instal·lacions se situen en l'edifici d'Instituts Universitaris de Recerca Parc Científic de la Universitat d'Alacant. Està format per una trentena de membres de diferents àrees de coneixement i acull a persones investigadores visitants i en formació.

És un centre dedicat a la recerca en Arqueologia i Patrimoni Històric. La seua funció bàsica és l'elaboració i desenvolupament de plans i  programes de recerca que permeten generar i difondre coneixement sobre el passat, adequant qualitat científica, innovació, assessorament, desenvolupament i formació a les demandes socials. Entre les seues competències destaquen la promoció, desenvolupament i avaluació de programes de recerca; el desenvolupament d'ensenyaments propis de postgrau i especialització;  proporcionar assessorament científic i tècnic a persones físiques o entitats públiques o privades, així com col·laborar en el desenvolupament del jaciment arqueològic universitari de l'Alcudia com a espai de recerca i de difusió del coneixement.

L'INAPH treballa en diversos projectes, organitza congressos internacionals, i ha creat una nova línia editorial de monografies de recerca (https://inaph.ua.es/es/petracos/presentacion.html). A més, ha desenvolupat el Pla Director del jaciment arqueològic de L'Alcúdia (Elx) 2017-2029, de la Generalitat Valenciana.

IUE
Institut Universitari d'Electroquímica
IUE

 

IUMA
Institut Universitari de Materials
IUMA

 

IUII
Institut Universitari de Recerques Informàtiques
IUII
Promo IUII

L'Institut Universitari d'Investigació en Informàtica (IUII) és un institut d'investigació creat en 2006 a la Universitat d'Alacant i situat a l'edifici d'Instituts Universitaris d’Investigació / Parc Científic d'aquesta universitat. Amb els seus més de 130 investigadors, l'IUII té una marcada vocació d'investigació i desenvolupament, participant en diversos projectes de R+D+i així com en projectes de transferència de tecnologia amb l'empresa nacional i europea. 

Les seues principals línies d'investigació són la ciència de dades i intel·ligència artificial, la robòtica i informàtica industrial, i  els sistemes intel·ligents i visió per computador. En particular, la investigació relativa a la ciència de dades i intel·ligència artificial se centra en el disseny i implementació de solucions per a l'extracció de coneixement a partir de les dades en les seues diferents formes (incloent business intelligence) i en el processament i anàlisi de textos per a la recuperació d'informació o la generació de nous textos. Per la seua banda, la robòtica i informàtica industrial està centrada en el disseny i implementació de solucions robòtiques que permeten automatitzar total o parcialment tasques complexes, tant en àmbits industrials (indústria 4.0) com a domèstics, en entorns d'interior o d'exterior. Finalment, els sistemes intel·ligents i visió per computador estan enfocats al desenvolupament de nous mètodes, tècniques i tecnologies com el deep learning, adequades per a la creació de sistemes autònoms, dotant les màquines de capacitats d'intel·ligència i percepció pròpies  (aprenentatge autònom, resolució de problemes, percepció visual i interpretació).

IUFACyT
Institut Universitari de Física Aplicada a les Ciències i les Tecnologies
IUFACyT

L'Institut Universitari de Física Aplicada a les Ciències i les Tecnologies es constitueix com a Institut Universitari el 31 de juliol per Decret 115/2009 (DOCV del 04 d'agost de 2009).

El seu objectiu primordial és fomentar la recerca bàsica –clau per a la resta de processos científics– i aplicada en el camp de la física, fomentant aplicacions i aspectes d'interès de la mateixa en altres ciències experimentals, de la salut i de l'educació, en les enginyeries i l'arquitectura. Tot açò sense oblidar el desenvolupament, la innovació tecnològica i la innovació educativa. Aquest Institut Universitari de Recerca també pretén jugar un paper important, no solament en la divulgació del coneixement i els treballs científics desenvolupats en el seu si, sinó també a intentar que la societat en general siga conscient de la importància d'aquesta ciència i les seues tecnologies en el desenvolupament social i econòmic. 

Formen part d'aquest Institut més de 50 investigadors pertanyents a 7 àrees de coneixement de la Universitat d'Alacant (“Física Aplicada”, “Òptica”, “Física de la Terra”, “Radiologia i Medicina Física”, “Enginyeria de Sistemes i Automàtica”, “Teoria del Senyal i Comunicacions” i “Didàctica de les Ciències Experimentals”). Aquests investigadors pertanyen a tres centres de la Universitat d'Alacant: Escola Politècnica Superior, Facultat de Ciències i Facultat d'Educació, i es troben integrats en cinc departaments d'aquesta Universitat: Departament de Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal, Departament d'Òptica, Farmacologia i Anatomia, Departament de Ciències de la Terra i del Medi ambient, Departament de Ciències del Mar i Biologia Aplicada i Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques. Tot açò reflecteix de forma concloent el caràcter multidisciplinari d'aquest Institut Universitari de Recerca.

Com indica la denominació de l'Institut, les seues línies de treball se centren en la Física i les seues aplicacions en les Ciències i les Tecnologies. Aquesta idea d'aplicació en altres camps del saber està basada en el fet que la Física ha proporcionat i proporciona una base conceptual i una estructura teòrica sobre la qual s'han desenvolupat altres ciències experimentals i moltes tecnologies i perquè des del punt de vista pràctic, ha proporcionat tècniques que poden utilitzar-se en moltes àrees de recerca pura i aplicada. Per açò, és difícil trobar una ciència experimental que no utilitze tècniques físiques en el seu desenvolupament i fins i tot es pot afirmar que la Física és possiblement una de les ciències més bàsiques i més fonamentals de totes les que existeixen, doncs és la base de molts altres camps científics. És difícil trobar una activitat de recerca que no utilitze conceptes, teories i tècniques físiques en el seu desenvolupament. Açò dóna a la Física el caràcter de ciència fonamental.

 

ISO
Institut Universitari de Síntesi Orgànica
ISO

L'Institut de Síntesi Orgànica (ISO) es va constituir com un Institut Universitari de Recerca a l'octubre de 2003 i té com a objectiu el desenvolupament d'activitats investigadores d'excel·lència en l'àrea de la Química Orgànica, cercant principalment una aplicació dels resultats de la recerca bàsica al desenvolupament tecnològic. L'ISO pretén proporcionar assessorament tècnic en l'àmbit de les seues competències, fomentant la col·laboració amb altres entitats públiques i privades. Així mateix, participa activament en la formació d'investigadors a través del Programa de Doctorat en  Síntesi Orgànica, del que és el centre responsable.

L'ISO està capacitat per a desenvolupar projectes de recerca relacionats amb la indústria farmacèutica, alimentària, de fragàncies i cosmètica, de colorants i pintures, de polímers, agroquímica i petroquímica, entre unes altres.

El nostre Institut està integrat en la UA (campus de Sant Vicent del Raspeig) i està dotat d'unes infraestructures, instrumentació, tecnologies, recursos electrònics (inclòs accés a multitud de bases de dades) i humans, que permeten el desenvolupament de qualsevol projecte relacionat amb la síntesi orgànica. Així, l'ISO es beneficia de les tarifes especialment reduïdes que li ofereixen els Serveis Tècnics de Recerca de la UA (SSTTI) i de l'explotació d'una planta pilot. Aquesta última està dotada d'unes instal·lacions (un laboratori d'escalat i reactors de fins a 250 L, entre altres) en les quals es pot realitzar l'optimització de l'escalat d'un projecte de recerca.

El personal de l'Institut ho componen quinze investigadors sènior, tots ells doctors altament qualificats pertanyents a la plantilla de Professors o Investigadors propis de la UA, vint-i-cinc Investigadors en formació, els quals s'agrupen en diferents línies de recerca, i tècnics superiors que es dediquen exclusivament als projectes amb empreses privades. A més, compta amb tres Investigadors Honorífics: els Professors Elias J. Corey (Harvard University, Premi Nobel de Química 1990), Ryoji Noyori (Nagoya University, Premi Nobel de Química 2001) i la Professora Irina P. Beletskaya (Moscow State University, Acadèmica de l'Acadèmia de Ciències de Rússia), tots Doctors Honoris causa per la Universitat d'Alacant).

Si la seua empresa necessita de la Síntesi Orgànica per a ser més competitiva, venja a conèixer-nos a la Universitat d'Alacant. Volem innovar al seu costat.