Vicerectorat d'Investigació

Foto vicerrector

Juan Mora

Vicerector d'Investigació

 

La Universitat d'Alacant ha experimentat en els últims anys un notable avanç en la seua projecció nacional i internacional gràcies al substancial increment en els resultats obtinguts pels nostres Grups d'Investigació. El meu compromís com a Vicerector d'Investigació és el de continuar avançant en aquesta línia, fomentant la investigació en tots els camps científics i tecnològics. Per a això és fonamental facilitar i estimular l'activitat investigadora del personal docent i investigador en entorns saludables i paritaris, apostar per la retenció i captació de jove talent investigador i fomentar la cooperació científica i la internacionalització dels nostres grups d'investigació. 

Per a aconseguir aquest enorme repte, em valc de la meua experiència professional i de la qual he adquirit durant els últims anys al capdavant del Secretariat d'Investigació. També compte amb la de les Directores de Secretariat i de l'Escola de Doctorat que m'acompanyen en aquest projecte, així com d'un equip humà de reconeguda experiència i prestigi: tots els tècnics i gestors dels diferents Serveis i Unitats que formen part essencial d'aquest vicerectorat.

Anime a tota la Comunitat Universitària a compartir amb nosaltres aquest objectiu i em pose a la vostra disposició perquè, entre tots, aconseguim que la Universitat d'Alacant es convertisca en un referent d'excel·lència internacional en matèria d'investigació.

17/05/2021
Resolució Rectoral ampliació permanència programes doctorat

RESOLUCIÓ RECTORAL DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT SOBRE L'AMPLIACIÓ DELS TEMPS DE PERMANÈNCIA EN ELS PROGRAMES DE DOCTORAT DEL PERSONAL CONTRACTAT PREDOCTORAL AFECTAT PER LA LLEI 2/2021 DE 29 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS DE PREVENCIÓ, CONTENCIÓ I COORDINACIÓ PER A FER FRONT A la CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19 

17/05/2021
Resolució Rectoral Pròrrogues contractes predoctorals

RESOLUCIÓ RECTORAL DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT SOBRE LES PRÒRROGUES DELS CONTRACTES PREDOCTORALS FINANÇATS AMB CÀRREC Al PROGRAMA PROPI PER Al FOMENT DE LA I+D+I DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ, QUE S'HAN VIST AFECTATS PER LES CIRCUMSTÀNCIES DEL COVID-19, QUE FINALITZEN ENTRE EL 2 D'ABRIL DE 2021 I L'1 D'ABRIL DE 2023